Trending

De belangrijkste fiscale cijfers en belastingtarieven voor 2022 op een rij

Door Thomas van der Lee op 15 december 2021 - leestijd: 6 min
De belangrijkste fiscale cijfers en belastingtarieven voor 2022 op een rij
Trending

Een nieuw jaar betekent automatisch ook dat de fiscale cijfers en belastingtarieven veranderen. Elk jaar wordt door de regering namelijk het belastingplan geüpdatet. Uit het belastingplan blijkt elk jaar weer hoeveel belasting we gaan betalen en tot welke bedragen we vrijstelling krijgen.

Op beleggers hebben deze wijzigingen invloed. Want hoeveel vrijstelling krijg je en hoeveel belasting moet je gaan betalen over je beleggingen (en spaargeld)? Voor onze beleggers zijn we daarom in het belastingplan voor 2022 gedoken en hebben de veranderingen vergeleken met het afgelopen jaar.

De meest belangrijke veranderingen ten opzichte van het vorige jaar hebben we overzichtelijk voor je op een rij gezet. Het gehele overzicht met de nieuwe fiscale cijfers en belastingtarieven voor 2022 vind je onderaan dit artikel.


Het heffingsvrij vermogen in box 3 stijgt in 2022 naar €50.650

Het heffingsvrij vermogen is een vast bedrag van je vermogen dat is vrijgesteld van belasting. Hier vallen naast je spaargeld ook je beleggingen onder. Het vermogen in box 3 waar je straks geen belasting over hoeft te betalen gaat omhoog van €50.000 in 2021 naar €50.650 in 2022. Voor fiscale partners is het heffingsvrij vermogen het dubbele: €101.300.


De bedragen die je belastingvrij mag schenken zijn in 2022 lager dan in 2021

Elk jaar mag je geld schenken, zonder dat jij of de ontvanger daar belasting over hoeven te betalen. Voor 2022 heeft de fiscus bepaald dat je €2.274 belastingvrij mag schenken. En schenk je als ouder aan je kind? Dan mag je €5.677 belastingvrij schenken. In 2022 zijn die bedragen wel lager dan dat ze nog in 2021 zijn. Het bedrag dat je belastingvrij aan anderen mag schenken ging voor 2021 namelijk eenmalig met €1.000 omhoog. Vanwege de coronacrisis gunde het kabinet Nederlanders een fiscaal voordeeltje. Meer hierover weten? Lees dan eens ons artikel over Belastingvrij schenken en vermogensbelasting.


Belastingtarief inkomstenbelasting gaat iets omlaag naar 37,07% in 2022

Het belastingtarief voor inkomens tot €69.398 daalt naar 37,07%. Dat is 0,03 procentpunt lager dan dat het in 2021 is. Het plan is om dit tarief de aankomende 2 jaar verder te verlagen naar 37,03% in 2024.

Gepensioneerden met inkomens tot €35.472 euro ontvangen ook een belastingvoordeel. Het lagere tarief dat voor deze groep huishoudens geldt, komt in 2022 uit op 19,17%.


De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd naar €6.310

Ook in 2022 gaat de afbouw van de zelfstandigenaftrek door. De zelfstandigenaftrek is het bedrag dat IB-ondernemers mogen aftrekken van de belasting. In 2021 is dit nog maximaal €6.670. In 2022 is de zelfstandigenaftrek €6.310. Na 2027 daalt de zelfstandigenaftrek nog verder waarbij het in 2036 uitkomt op maximaal €3.240. Met deze maatregel wil de overheid de fiscale verschillen tussen werknemers en zzp’ers verkleinen en zo meer balans creëren op de arbeidsmarkt.


Thuiswerkkostenvergoeding wordt ingevoerd

Het zal je niet ontgaan zijn, we werken veel meer thuis. Thuiswerken is dan ook voor veel werknemers de norm geworden. Per 1 januari 2022 komt er een aparte onbelaste thuiswerkvergoeding van €2 euro per dag die je werkgever als vergoeding mag geven. Dit in verband met kosten voor onder andere water- en stroomverbruik, verwarming, koffie en thee.

Werkgevers krijgen de mogelijkheid om óf de thuiskostenvergoeding toe te kennen, óf de reiskostenvergoeding. Dit op basis van afspraken over het aantal thuiswerkdagen per week.


Een overzicht van alle fiscale cijfers en belastingtarieven voor 2022:


Tarieven box 1: Voordat de AOW-leeftijd is bereikt:

In box 1 worden inkomsten uit werk en woning belast. Hier vallen onder anderen inkomsten als salaris, een uitkering, winst uit eigen onderneming en fooien onder.

Belastbaar inkomen

Belastingtarief

Heffing over totaal schijven

Tot €69.399:

37,07%

€25.725

Vanaf €69.399:

49,50%

-


Tarieven box 1: AOW-leeftijd bereikt en geboren vanaf 1-1-1946

Belastbaar inkomen

Belastingtarief

Heffing over totaal schijven

Tot €35.473:

19,17%

€6.799

Vanaf €35.473 tot €69.399:

37,07%

€19.375

Vanaf €69.399:

49,50%

-


Tarieven box 1: AOW-leeftijd bereikt en geboren vóór 1-1-1946

Belastbaar inkomen

Belastingtarief

Heffing over totaal schijven

Tot €35.942:

19,17%

€6.979

Tot €68.508:

37,07%

€19.208

Vanaf €68.508:

49,50%

-


Tarieven box 2

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast.

Inkomenstype

Belastingtarief

Inkomen uit aanmerkelijk belang:

26,90%


Tarieven box 3 2022:

In box 3 wordt het rendement uit sparen en beleggen belast.

Belastingtarief:

31%

Grondslag sparen/beleggen:

Forfaitair rendement x 31%

Tot en met €50.650:

1,82%

Van €50.651 tot en met €962.350:

4,37%

Vanaf €962.351:

5,53%

Peildatum:

1 januari 2022


Heffingskortingen 2022:

Een heffingskorting is een korting op een belasting. Hierdoor hoef je minder belasting en premies te betalen.

Algemene heffingskorting (voor AOW-leeftijd):

€2.888

Algemene heffingskorting (na AOW-leeftijd):

€1.494

Maximale arbeidskorting:

€4.260

Inkomensafhankelijke combinatiekorting:

€2.534

Maximale ouderenkorting:

€1.726

Alleenstaande ouderenkorting:

€449

Korting voor groene beleggingen:

0,70%


Vrijstellingen box 3 2022:

Een vrijstelling in box 3 is het deel van het vermogen waar je geen belasting over hoeft te betalen.

Heffingsvrij vermogen **:

€50.650

Groene beleggingen **:

€61.215

Contant geld **:

€560

Schuldendrempel **:

€3.200

(**) Dubbel voor fiscale partners.


Vrijstellingen schenkbelasting en erfbelasting 2022:

Een vrijstelling van de schenkbelasting of erfbelasting is het deel van de schenking of erfenis waar je geen belasting over hoeft te betalen.

Relatie

Vrijstelling schenkbelasting

Vrijstelling erfbelasting

Partner:

€2.274

€680.645

Kind (of pleegkind):

€5.677

€21.559

Kind (met ziekte of handicap):

€5.677

€64.666

Kind (eenmalig):

€27.231

-

Kind (voor woning):

€106.671

-

Kind of pleegkind (voor studie):

€56.724

-

Kleinkinderen:

€2.274

€21.559

Eigen woning:

€106.671

-

Overige verkrijgers:

€2.274

€2.274


Lijfrentecijfers 2022:

Elk jaar ben je gebonden aan een specifiek bedrag wat je maximaal mag inleggen op je lijfrenterekening.

Jaarruimteformule:

13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) -/- F

Maximale inkomen voor berekening jaarruimte:

€114.866

AOW-franchise:

€12.837

Premiegrondslag max.:

€102.029

Pensioenaangroei factor:

6,27

Jaarruimte (maximaal):

€13.570

Reserveringsruimte (maximaal):

€7.587

Reserveringsruimte (minder dan 10 jaar tot AOW):

€14.978

Stakingslijfrente (minder dan 5 jaar tot AOW):

€480.686

Stakingslijfrente (minder dan 15 jaar tot AOW):

€240.352

Stakingslijfrente (overig):

€120.183

Tijdelijke oudedagslijfrente:

€22.735 per jaar

Overbruggingslijfrente:

€63.288 per jaar

Afkoop kleine lijfrente:

€4.607

Afkoopgrens bij arbeidsongeschiktheid:

€43.012 per jaarThomas van der Lee
Thomas van der Lee

Content Director

Alle blogs van Thomas van der Lee

Thomas verdiept zich graag in ingewikkelde beleggingsmaterie. Door zijn creativiteit kan hij een verhaal altijd op de Semmie-manier overbrengen op de lezer: helder, toegankelijk en to-the-point.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.