Insights

De invloed van fondshuizen op een duurzame wereld

Door Thomas van der Lee op 24 november 2021 - leestijd: 11 min
De invloed van fondshuizen op een duurzame wereld
Insights

Als we kijken naar hoe de wereld er in de toekomst uit moet zien, speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Veel ontwikkelingen die nu plaatsvinden hebben als doel om de wereld groener, schoner en duurzamer te maken. Duurzaamheid neemt een steeds belangrijkere plaats in onze maatschappij in en velen omarmen het thema dan ook.

Dit gebeurt ook in de beleggingswereld. Voor beleggers is het zelfs zo dat ze meer risico en een lager rendement accepteren als de belegging duurzamer is. Al is duurzaam beleggen tegenwoordig net zo rendabel of misschien wel rendabeler dan dat ‘traditioneel beleggen’ is. Bij Semmie selecteren we dan ook alleen fondsen die in onze ogen bijdragen aan een mooie toekomst. Wij geloven namelijk dat financieel rendement niet ten koste hoeft te gaan van de toekomst.

Wij selecteren de beleggingsfondsen voor onze portefeuille, maar stellen ze niet samen. De partijen die de fondsen samenstellen worden fondshuizen genoemd. Door de manier van samenstelling hebben die fondshuizen een grote invloed op de selectie van bedrijven waarin wordt belegd. Hoe die fondshuizen dat doen, en op welke criteria ze baseren hoe duurzaam een belegging is zochten we voor je uit.


De strijd voor een duurzamere wereld

In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw kwamen klimatologen tot de conclusie dat de aarde opwarmt. Al snel werd een verband ontdekt tussen deze opwarming en de toename van CO2 in de atmosfeer.

In juni 1992, zo’n 20 later, werd in Rio de Janeiro, tijdens de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling het Klimaatverdrag afgesloten. Dit was het eerste mondiale akkoord dat ervoor streed om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Bijna 30 jaar later is duurzaamheid niet meer weg te denken uit onze wereld. Het oorspronkelijke Klimaatverdrag uit Rio werd geüpdatet via het Kyoto-protocol in 1997 en vervolgens via het Klimaatakkoord van Parijs in 2015.

Vooral het klimaatakkoord van Parijs heeft ervoor gezorgd dat de strijd voor duurzaamheid niet enkel een strijd werd die bij overheden ligt. De private sector had namelijk een belangrijk aandeel in de internationale klimaatonderhandelingen en kon dus bijdragen aan een verdrag waar ze zelf ook achter stond. Een ander belangrijk onderdeel van het klimaatakkoord van Parijs was de vaststelling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit zijn 17 door de VN opgestelde doelen die van de wereld een betere plek moeten maken in 2030. Zo wordt er gekeken naar verbeteringen met betrekking tot wereldwijde armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Ondanks dat die doelen gericht waren op overheidsbeleid zagen de private sector en beleggers het belang ervan en begonnen zij de doelen in hun beleggingsproducten te implementeren. Fondshuizen spelen een sleutelrol hierin: zij stellen beleggingsfondsen samen en selecteren dus bedrijven waarvan zij vinden dat deze duurzaam zijn. Ze hebben dus een belangrijke rol in de selectie (of uitsluiting) van bedrijven waarin een flink som geld wordt belegd.

Daarom is het belangrijk om de selectiecriteria die die fondshuizen gebruiken onder de loep te houden. Zo komen we erachter in welke bedrijven wordt belegd en in welke niet. We kijken daarvoor naar Amundi, BlackRock, UBS en DWS. Dit zijn 4 grote fondshuizen die beleggingsfondsen aanbieden waar Semmie in belegt, of in belegd heeft.


Amundi

Amundi is een Franse fondsbeheerder met een beheerd vermogen van ongeveer €1.729 miljard. Amundi is ervan overtuigd dat ze hun financiële prestaties kunnen versterken door oog te hebben voor ESG-factoren. Die krijgen dan ook een belangrijke plaats in hun fondsbeheerstrategieën.


Amundi & duurzaamheid

De basis van het duurzame beleid van Amundi is gebaseerd op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze doelen zijn in het leven geroepen om wereldwijde welvaart te bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. Ze leggen de grondslag voor het beëindigen van armoede, met strategieën die zowel economische groei ontwikkelen als een reeks sociale behoeften aanpakken, zoals onderwijs, gezondheid, sociale bescherming en werkgelegenheid.

Amundi heeft gekozen voor de Best-in-class-benadering als basis voor haar duurzame beleggingsstrategie. Best-in-class is een strategie om te kijken of een belegging duurzaam is. Best-in-class (vrij vertaald: het beste jongetje van de klas) wordt naast uitsluiting het vaakst gebruikt bij de beoordeling of een belegging duurzaam is of niet. Amundi selecteert daarbij ondernemingen selecteren die hun ESG-risico’s en kansen voor elke sector het best in handen hebben.

Daarnaast selecteert Amundi bedrijven op basis van uitsluiting. Uitsluiting is een andere manier om duurzaam te beleggen. Het is het ‘uitsluiten’ van controversiële bedrijven. Denk hierbij aan bedrijven die direct in verband kunnen worden gebracht met zaken die niet passen bij duurzaamheid voor milieu, mens en in behoorlijk bestuur. Bijvoorbeeld bedrijven die zich bezighouden met tabak, gokken, kernenergie, wapenhandel.


BlackRock

BlackRock is ’s werelds grootste vermogensbeheerder en sinds 1998 actief op de Nederlandse markt. Duurzaamheid speelt een centrale rol in hun activiteiten. Dit gaat van de integratie van ESG-criteria in hun beleggingsprocessen tot het nastreven van een positieve impact op de samenleving, zowel in Nederland als wereldwijd. Op die manier tracht BlackRock te bouwen aan een betere financiële toekomst. Semmie belegt in de BlackRock iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF, de BlackRock iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETf en de BlackRock iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF.


De integratie van duurzaamheid

Sinds 2020 is duurzaamheid BlackRock’s nieuwe beleggingsnorm geworden. Dit houdt in dat ze de afgelopen jaren hebben gewerkt om de integratie van duurzaamheid in hun technologie, risicobeheer en productkeuzes te versterken.

Via een brief aan cliënten heeft BlackRock vervolgens proberen te verduidelijken op welke duurzame basis ze hun beleggingen selecteren. De meest belangrijke punten uit BlackRock duurzaamheidsbeleid zijn:

 • Duurzaamheid als norm het aanbod van beleggingsoplossingen. BlackRock heeft de intentie om duurzame fondsen zoveel mogelijk tot standaard van hun aanbod van beleggingsoplossingen te maken.
 • Sterkere integratie van duurzaamheid in actieve beleggingsprocessen. Dit betekent dat BlackRock’s portefeuillebeheerders de verantwoordelijkheid hebben voor het beheersen van duurzaamheidsrisico’s in elke portefeuille en te documenteren hoe dit beleggingsbeslissingen heeft beïnvloed.
 • Vermindering van ESG-risico's in actieve strategieën. Voor al hun beleggingen, zowel in publieke als private markten, blijft BlackRock voortdurend evalueren welke sectoren een hoger risico vormen. Mocht het nodig zijn om actie te ondernemen, dan wordt de blootstelling aan risicovolle sectoren verminderd.
 • Centrale ESG-analyse. Om de invloed van (klimaat)risico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen wordt er gebruik gemaakt van een centrale analysetool.
 • Meer transparantie over duurzaamheidskenmerken voor alle producten. Bij alle publiek beschikbare informatie wordt informatie gegeven over de duurzaamheidskenmerken, waaronder informatie over controversiële beleggingen en de koolstofvoetafdruk.


BlackRock is met een beheerd vermogen van €7.000 miljard het grootste fondshuis ter wereld. Als BlackRock wat zegt wordt er ook geluisterd. BlackRock maakt dan ook vaak gebruik van de duurzame strategie voting & engagement. Voting & engagement zijn manieren om invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering van bedrijven waarin je belegt. Een manier om invloed uit te oefenen is om te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, dat heet voting. Een andere manier is om in gesprek te gaan met een bedrijf, dat noemen we engagement.

Met hun stemgedrag geeft BlackRock bedrijven dwingend advies om te verduurzamen. BlackRock ziet klimaatrisico namelijk als een investeringsrisico, en wil dus dat de bedrijven waarin het investeert zo snel mogelijk werk maken van meer duurzaamheid. Dat betekent dat bedrijven zoals Danone, Volvo en ExxonMobil hun CO2-uitstoot omlaag moeten brengen willen ze dat BlackRock er nog in blijft investeren.

Om dit kracht bij te zetten stemt BlackRock tijdens aandeelhoudersvergaderingen op 2 manieren: of het stemde tegen de herbenoeming van de directie, of het stemde mee met duurzame initiatieven van andere aandeelhouders.

Want als grootste vermogensbeheerder ter wereld kan BlackRock veel invloed op de koers van bedrijven uitvoeren. Een afkeuring van de directie is dan ook een sterk signaal voor het bedrijf of het promoten van een duurzame initiatieven zijn dan ook sterke signalen.


UBS

UBS is een Zwitserse fondsbeheerder met een totaal beheerd vermogen van ongeveer €670 miljard. UBS is een van de grootste aanbieders van ETF’s in de wereld en is actief in meer dan 50 landen wereldwijd. Op het gebied van duurzaamheid is UBS ook erg actief. Door het grote bedrag aan beheerd vermogen kunnen ze veel invloed uitoefenen op aandeelhoudersvergaderingen en daarmee zeggenschap in het beleid van de bedrijven.


UBS & duurzaamheid

Om hun ETF’s op een duurzame manier samen te stellen maakt UBS gebruik van verschillende criteria en werken ze met verschillende benchmarkproviders. UBS’ grootste aanbod aan fondsen is gebaseerd op de MSCI SRI 5% indices. Deze indices worden in 3 stappen opgebouwd. Allereerst worden bedrijven die zich bezighouden met kernenergie, tabak, alcohol, wapens, gokken, genetische modificatie, kolen en pornografie uitgesloten. Vervolgens vindt er een best-in-class ESG-screening plaats waarbij in iedere sector alleen de bovengemiddeld op ESG-criteria scorende bedrijven mogen blijven. En tot slot wordt er nog gefilterd op controverses.

Door die strenge screening valt ongeveer 75% van de bedrijven uit de traditionele MSCI index af. Maar voor te weinig keuze hoef je als belegger niet te vrezen. Een individuele positie mag niet meer dan 5% van het totaal van de ETF bedragen, zo is spreiding gegarandeerd.


DWS

DWS is de merknaam van de vermogensbeheerdivisie van de Deutsche Bank Group. Met ongeveer €750 miljard aan beheerd vermogen behoort DWS tot de toonaangevende beleggingsinstellingen in de wereld. De ETF’s die DWS onder beheer heeft zijn gegroepeerd onder de merknaam Xtrackers.


DWS & duurzaamheid

DWS was een van de eerste ondertekenaars van de door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment (PRI) in 2008. En inmiddels hebben ruim 3.800 bedrijven hun handtekening gezet. De Principles for Responsible Investment (PRI), is een gedragscode en bestaat uit een internationaal netwerk van fondshuizen die samenwerken om de 6 principes voor duurzaam beleggen in de praktijk te brengen. De 6 principes zijn:

 • We integreren ESG-vraagstukken in onze beleggingsanalyses en besluitvormingsprocessen
 • Als actieve aandeelhouders integreren we ESG-aspecten in ons beleid en onze praktijken
 • We verlangen van de entiteiten waarin we beleggen passende openheid over ESG-vraagstukken
 • We bevorderen de acceptatie en invoering van de principes in de beleggingsbranche
 • We werken samen om de effectiviteit van de invoering van de principes vergroten
 • We rapporteren over onze activiteiten en vorderingen met de invoering van de principes


Daarnaast belegt DWS in bedrijven die een meetbare bijdrage leveren aan minimaal één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. "De Duurzame Ontwikkelingsdoelen geven ons een duidelijk framework van bedrijven die actief bijdragen aan het terugdringen van armoede, ongelijkheid, klimaat en aantasting van het milieu", aldus Paul Buchwitz, Fonds Manager bij DWS. "Natuurlijk omvat onze aanpak de naleving van ESG-normen, maar het gaat verder dan dat. Voordat we investeren, willen we precies weten wat een bedrijf doet en of het daadwerkelijk omzet genereert in overeenstemming met ten minste één van de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN".

DWS heeft daarnaast een speciale lijn met duurzame Xtrackers ETF’s in de markt gezet. Voor die ETF’s maakt Xtrackers gebruik van de ESG-filters van MSCI Research, 's werelds grootste aanbieder van duurzaamheidsanalyses en ratings op het gebied van ESG. MSCI stelt op grond van verschillende regionale indices en aan de hand van een aantal filters speciale ESG-indices op die door de Xtrackers ESG ETF's op de voet worden gevolgd.

Thomas van der Lee
Thomas van der Lee

Content Director

Alle blogs van Thomas van der Lee

Thomas verdiept zich graag in ingewikkelde beleggingsmaterie. Door zijn creativiteit kan hij een verhaal altijd op de Semmie-manier overbrengen op de lezer: helder, toegankelijk en to-the-point.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het