Trending

Hoe ga je als belegger om met een recessie?

Door Thomas van der Lee op 05 augustus 2020 - leestijd: 6 min
Hoe ga je als belegger om met een recessie?
Trending

We zijn officieel in een recessie gekomen. Maar eerlijk is eerlijk, dat was ook wel te verwachten. De onzekerheid die het coronavirus met zich meebracht was een trigger die zorgde voor een omslagpunt voor de economie. Een economie die maanden bijna stil heeft gelegen en langzaamaan op gang is gekomen. Dat heeft impact. Maar moeten we ons zorgen maken over de toekomst? En relevanter, hoe gaan we als beleggers om met deze recessie?


Wanneer spreken we van een recessie?

Een land komt in een economische recessie terug als de economische groei voor minimaal twee opvolgende kwartalen negatief is. Kromp onze economie in het eerste kwartaal van 2020 al met 1,7%, in het tweede kwartaal kwam hier een krimp van 8,5% bovenop! Ter vergelijking: over heel 2019 groeide de economie volgens het CBS met 1,8%.

In de gemiddelde recessie is het bruto binnenlands product (bnp) niet het enige dat krimpt: inkomens, werkgelegenheid, industriële productie en detailhandelsverkopen krimpen ook. Maar niet alle recessies zijn hetzelfde. Sommige kunnen lang duren, andere zijn kort. Sommige creëren blijvende effecten, terwijl andere snel worden vergeten. Sommige verlammen hele economieën, terwijl andere veel gerichter zijn, wat gevolgen heeft voor specifieke sectoren binnen de economie.


Aanleiding voor een recessie

Wat de trigger is van de huidige recessie, is wel duidelijk: het coronavirus. Maar er zijn over het algemeen meerdere factoren die een recessie kunnen veroorzaken. Laten we eens kijken naar enkele van die factoren.

1. Het consumentenvertrouwen
Een van de factoren is het consumentenvertrouwen. Wanneer consumenten hun vertrouwen in de economie verliezen, kan een recessie ontstaan. Mensen stellen namelijk (grote) aankopen uit en bedrijven gaan minder investeren. Hierdoor krimpt de economie. Door dat slechte nieuws gaan consumenten nog minder uitgeven: ze houden de hand op de knip. En zo kom je in een negatieve spiraal terecht.

2. Hoge rentes
Als de rentes hoog zijn, is er over het algemeen niet veel geld in kas of in de markt, dit staat namelijk op spaarrekeningen. Het is dan namelijk interessant om te sparen. Dit in tegenstelling tot de lage rentes die we nu kennen, dan is het interessanter om te gaan beleggen, al loop je dan wel meer risico. Ook investeerders stellen hun investeringen uit. Het wordt minder aantrekkelijk om aankopen te doen met geleend geld. De lagere bestedingen en investeringen leiden tot een lagere omzet bij bedrijven. Als compensatie wordt de productie verlaagd en eventueel personeel ontslagen. Deze mensen worden werkloos, hebben minder te besteden en ook zo komt de economie in een neerwaartse spiraal.

3. Deflatie
Van deflatie is sprake als het algemene prijsniveau daalt. Ook dit kan een aanleiding zijn tot een recessie. Als over een lange tijd prijzen dalen stel je aankopen uit. Als we het wat overdrijven: waarom zou je vandaag €10.000 voor een auto uitgeven als je daar volgende maand misschien wel maar €8.000 voor neer hoeft te leggen? Je houdt dus wederom de hand op de knip. En zoals al eerder gezegd leidt het uitstellen van uitgaven tot economische krimp.

4. Conjunctuur
De schommelingen van de economische groei noem je de conjunctuur. Dit is een natuurlijk proces. Periodes van sterkere groei (hoogconjunctuur) en periodes van tragere (laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei (crisis) wisselen elkaar af.

<br>

Wat zijn de gevolgen van een recessie?

Een recessie komt dus met regelmaat voor. Maar het heeft vaak wel grote gevolgen. Soms voor een enkele sector, maar soms ook voor het hele land of sterker nog: voor de hele wereld. Omdat we momenteel leven in een wereld waar alles met elkaar in verbinding staat heeft een slecht resultaat in de ene sector onvermijdelijk invloed op een andere.

Voor bedrijven kan een recessie faillissement betekenen. Wanneer – zoals eerdergenoemd – consumenten minder gaan uitgeven word je als bedrijf direct geraakt. Eerst schroef je de productie terug, ontsla je personeel of leen je geld bij. Mocht dit allemaal niet helpen dan is er de mogelijkheid dat je als bedrijf failliet gaat.

Het ontslagen personeel draagt bij aan een hogere werkloosheid. Het inkomen dat ze hadden toen ze werkzaam waren is niet meer reëel. De eerste 2 maanden na ontslag is een uitkering 75% van het laatstverdiende dagloon. Vanaf maand 3 bedraagt deze 70%. Als er minder inkomsten zijn kan je logischerwijs minder besteden en ook daarom wordt de economie weer geraakt.

Ook de overheid wordt geraakt bij een recessie. Doordat de werkloosheid stijgt, stijgen de uitgaven. Ontslagen mensen vragen namelijk een uitkering aan. En hoe meer mensen dit doen, hoe meer het de overheid kost. Aan de andere kant komt er minder geld binnen. De inkomens worden lager en aankopen worden uitgesteld: er komt minder binnen aan belasting.


Welke invloed heeft een recessie op mij als belegger?

Welke gevolgen een recessie heeft op je beleggingen is onzeker. Het kan meevallen, maar het kan ook grotere gevolgen hebben. Beleggers profiteren vaak van een groeiende economie en bedrijven die winst maken. Een recessie is dan een spelbreker. Als bedrijven minder winst maken omdat de economische groei terugloopt, verliezen beleggers het vertrouwen in die bedrijven. Dan dalen de koersen. Laat dit geen reden tot paniek zijn, want net zoals in een conjunctuur stijgen en dalen de koersen op de beurs ook altijd.

Wat dan belangrijk is, is dat je jezelf de tijd geeft om een recessie en eventuele dalende koersen uit te zitten. Ondanks dat er geen duidelijke indicator is duurt een recessie gemiddeld 11 maanden. Beleg je voor de lange termijn dan heb je genoeg tijd om een eventuele daling goed te maken en kan je zelfs profiteren van de dalende koersen. Laten we als voorbeeld en als 'inspiratie' de vorige recessie erbij pakken.

De vorige recessie vond plaats in 2012. Dat jaar kromp de economie met 0,9%. Welke invloed deze recessie op de beurs had, zie je hieronder. De AEX, onze meest bekende index, lijkt daar in die periode weinig last van te ondervinden. Ondanks enkele flinke dalingen van de koers in 2011 en 2012 was de algemene trend positief. De jaren daarna zie je namelijk een aanhoudende stijging. Of we deze gang van zaken ook nu kunnen verwachten is de vraag. In het verleden behaalde resultaten bieden natuurlijk geen garantie voor de toekomst.

Koers AEX-index 2011-2014:

Bron: Euronext


Tot slot

Een recessie kan direct invloed op je hebben als je bijvoorbeeld je baan verliest of omdat er als zzp’er minder opdrachten binnen komen. Zorg er dan voor dat je een spaarpotje klaar hebt staan die je kunt gebruiken als financiële buffer. Dan kan je nog even vooruit mocht het financieel wat minder goed gaan de aankomende tijd. Is je noodpotje groot genoeg en mochten de koersen daadwerkelijk gaan dalen zie het dan als een mooi extra instapmoment.

Hoe de koersen zich gaan ontwikkelen voor ons als beleggers is verder natuurlijk niet te zeggen. De beurs is onvoorspelbaar en het kan zijn dat de daling die we in maart hebben gezien de enige grote daling is die we deze recessie gaan zien. Mocht er wel een terugval zijn dan raken wij niet in paniek. Bij Semmie beleggen we namelijk voor de lange termijn en leggen de waan van de dag naast ons neer. Zo doen wij ons best om onze beleggingen meer waard te laten worden.

Thomas van der Lee
Thomas van der Lee

Content Director

Alle blogs van Thomas van der Lee

Thomas verdiept zich graag in ingewikkelde beleggingsmaterie. Door zijn creativiteit kan hij een verhaal altijd op de Semmie-manier overbrengen op de lezer: helder, toegankelijk en to-the-point.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.