Money facts

Een team van winnaars opstellen

Door Thomas van der Lee op 09 november 2023 - leestijd: 5 min
Een team van winnaars opstellen
Money facts

Ga op een willekeurige zaterdagochtend naar het voetbalveld om naar de wedstrijd van een van de jongste jeugdteams te kijken, en je maakt kennis met een gebrek aan tactisch inzicht. Het eerste dat je als voetballer namelijk leert is om niet achter de bal aan te lopen, maar om in positie te blijven: laat de bal het werk doen.

Alleen is dat voor veel jonge enthousiastelingen nog te veel gevraagd. Overmand door ijver gaat elke vorm van tactiek na het eerste fluitsignaal overboord. In grote getalen wordt er achter de bal aangerend met als doel om dat bevrijdende doelpunt te maken, met 8-3 winnen is natuurlijk mooier dan met 7-3 winnen. En dat er daarbij niet verdedigd wordt, is dan maar bijzaak.


De zoektocht naar balans

Wanneer men hetzelfde doet met het samenstellen van een beleggingsportefeuille; op zoek gaan naar posities die enkel scoren, dan ontbreekt er in die portefeuille een defensief blok. En daar schuilt gevaar.

Een uitgebalanceerd elftal, ongeacht in welke sport het actief is, kan niet zonder aanval en kan ook niet zonder verdediging. Wanneer een van beide ontbreekt, zal er nooit een topprestatie kunnen worden geleverd.

Hetzelfde geldt in de beleggingswereld. Om succes te hebben is een gebalanceerde portefeuille belangrijk. Obligaties kunnen hierin worden gezien als de verdedigers, aandelen als aanvallers. Het middenveld fungeert als lijm in de vorm van ETF’s, beleggingsfondsen en waar nodig private markten, die laatste in de rol van rechtsbuiten.

Natuurlijk heb je ook nog een keeper nodig in de vorm van cash: het belangrijke slot op de deur.


De rol van een coach

In de rol van coach is het Semmie’s rol om voor onze beleggers een team van winnaars op te stellen dat goed met elkaar samenwerkt en dat opereert onder een gezamenlijke filosofie. Dat doen we niet één keer, maar drie keer: met onze drie modelportefeuilles, Solid, Smart en Sustainable.

Onze strategie wordt gedreven door ons beleggingsbeleid: een set van richtlijnen en principes die bepalen hoe de beleggingsportefeuilles worden samengesteld en worden beheerd.

Semmie kiest voor een brede spreiding van beleggingen. Zo proberen we om het risico dat bij beleggen gelopen wordt, te minimaliseren. Of om in sporttermen te blijven: we kiezen voor een mooi uitgebalanceerd elftal dat goed samenwerkt. Individuele aandelen zal men dan ook niet zien terugkomen in onze portefeuilles. Een succesvolle sterspeler selecteren voor de lange termijn is namelijk enorm lastig, of zoals journalist Simon Kuper samen met econoom Stefan Szymanski ooit schreef: “Dure spitsen scoren niet


De strategie tot uiting brengen

De beleggingen die je wel terugvindt in onze portefeuilles zijn toegevoegd aan de hand van onze beleggingsvisie. Onze visie beschrijft hoe Semmie jou als klant wil ondersteunen om je vermogensdoelen te bereiken, welke doelen je ook nastreeft. Onze visie wordt vervolgens tastbaar dankzij onze investment beliefs. Investment beliefs geven aan hoe wij bij Semmie denken dat de financiële markten werken en op welke wijze wij in deze markten waarde voor onze beleggers kunnen creëren. Deze uitgangspunten vormen de basis voor alle keuzes rondom de manier waarop wij beleggen en hoe wij ons beleggingsbeleid invullen.


De investment beliefs van Semmie zijn:


1. Beleggen doe je voor de lange termijn

Beleggers kunnen het beste beleggen voor de lange termijn, waarbij 5 jaar het minimum is. Het is geen ‘lange halen, gauw thuis’ principe. Korte termijn koersdalingen kunnen er namelijk voor zorgen dat het ingelegde vermogen (snel) afneemt. Hoe langer je echter belegt, hoe groter de kans is dat je eventuele koersdalingen opvangt en je beleggingen meer waard worden.


2. Beleggen doe je in een breed gespreide portefeuille

Je inleg kan altijd minder waard worden. Door beleggingen te spreiden kun je het risico hierop wel verminderen, maar nooit helemaal voorkomen. Zelfs met 10 verdedigers en één keeper zul je tegendoelpunten niet helemaal kunnen voorkomen. Wij geloven echter dat het voorkomen van grote verliezen de basis is van lange termijn vermogensgroei. Want verlies dat je niet maakt, hoef je ook niet goed te maken. Semmie kiest voor een brede spreiding van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën, sectoren en regio’s.


3. Beleggen doe je door het volgen van een passief beleid, tenzij dit niet goed mogelijk is

Actieve beleggers zoeken op de financiële markten naar inefficiënties waar ze van kunnen profiteren. Semmie is van mening dat er op de lange termijn geen beter resultaat valt te behalen door het volgen van actief beleid. Daarom past Semmie de portefeuille in beginsel niet actief aan om betere resultaten te behalen. Bovendien moet Semmie binnen de gestelde bandbreedte blijven bij het doorvoeren van wijzigingen.


4. Beleggen in liquide markten doe je tegen lage kosten

Kosten hebben invloed op het rendement. Wanneer je als belegger rendement behaalt op je beleggingen, worden deze inkomsten verminderd door de kosten die aan de beleggingen zijn verbonden. Semmie vindt het daarom belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden en belegt dan ook alleen in fondsen waarvan de kosten laag zijn waar dat mogelijk is.


5. Beleggen doe je in bedrijven en overheden die rekening houden met ESG-factoren

ESG staat voor Environmental, Social en Governance oftewel het milieu, mens & maatschappij en behoorlijk bestuur. ESG verwijst naar de drie centrale factoren die helpen om de duurzaamheid van een belegging te meten. Beleggen in bedrijven en overheden die rekening houden met ESG-factoren en risico’s uit de weg gaan, brengt direct tal van voordelen met zich mee, zoals het bevorderen van klantloyaliteit en reputatie, het besparen van kosten, het verlagen van kapitaalkosten en het verminderen van de kans op conflicten met toezichthouders. De portefeuilles van Semmie hebben dan ook een bovengemiddelde ESG-score waarbij bijhorende risico’s zoveel mogelijk worden vermeden.


6. Beleggen doe je zoveel mogelijk in begrijpelijke financiële instrumenten

Semmie belegt zoveel mogelijk in instrumenten die begrijpelijk zijn. Dit betekent dat complexe producten zoals derivaten, die het risico verhogen door het gebruik van bijvoorbeeld hefbomen, worden vermeden. In plaats daarvan worden bij voorkeur fondsen gebruikt voor de samenstelling van de modelportefeuilles. Kenmerken hiervan zijn dat deze fondsen transparant, toegankelijk en snel verhandelbaar zijn.


7. Beleggingen in private markten voegen waarde toe aan de portefeuille, ondanks hogere beheerkosten

Semmie is ervan overtuigd dat het toevoegen van private markten aan de Smart portefeuille een effectief instrument is om de spreiding van die portefeuille te verbeteren. Elke strategie zal moeten bestaan uit meerdere plannen. Het toevoegen van private markten aan de portefeuille heeft een positieve invloed op de risico/rendementsverhouding. Dit voordeel komt op twee manieren tot uiting. Ten eerste is er de liquiditeitspremie van private markten. Beleggers eisen een hoger rendement als compensatie voor het specifieke liquiditeitsrisico dat binnen deze beleggingscategorie speelt. Daarnaast is een kenmerk van private investeringen dat de correlatie met publieke markten in sommige gevallen aanzienlijk lager is, waardoor het risico in de portefeuille verder kan worden verlaagd.


Een team van winnaars opstellen

Een gedegen modelportefeuille bestaat uit een gebalanceerde combinatie van beleggingen. Van aandelen én van obligaties, en waar gewenst: private markten. Op deze manier geloven we bij Semmie dat we op de meest optimale manier kunnen bijdragen aan de beleggingsdoelen van de klant, wat die doelen ook zijn. Wij zien een team van winnaars dan ook als een uitgebalanceerd team dat goed samenwerkt om een mooi resultaat te behalen.

Wil je trouwens meer weten over ons beleggingsbeleid en onze uitgangspunten? Dan gaan we graag met je in gesprek. Stuur ons eens een berichtje via de chat. We staan 7 dagen per week van 08:00 tot 22:00 uur voor je klaar om in gesprek te gaan.

Thomas van der Lee
Thomas van der Lee

Content Director

Alle blogs van Thomas van der Lee

Thomas verdiept zich graag in ingewikkelde beleggingsmaterie. Door zijn creativiteit kan hij een verhaal altijd op de Semmie-manier overbrengen op de lezer: helder, toegankelijk en to-the-point.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het