Insights

ESG beleggen: duurzaam beleggen met meer dan alleen oog voor het klimaat

Door Koen Kersten op 11 november 2022 - leestijd: 8 min
ESG beleggen: duurzaam beleggen met meer dan alleen oog voor het klimaat
Insights

ESG beleggen is een van de meest bekende vormen van duurzaam beleggen. Naast dat er een mooi financieel rendement nagestreefd wordt, is het ook belangrijk dat de belegging goed doet voor de toekomst. Hierbij wordt vaak aan het klimaat en het milieu gedacht, maar ESG beleggen is veel breder. En dat is belangrijk om te weten als je voor ESG beleggen kiest.

In het kort:

  • Veel beleggers denken dat ESG beleggen vooral om het klimaat en het milieu (E) draaien. De factoren sociaal (S) en eerlijk bestuur (G) zijn minstens net zo belangrijk.
  • ESG beleggen draait daarbij vooral om het identificeren van risico’s en kansen die voortkomen uit ESG factoren.
  • Die ESG factoren kunnen door elk bedrijf op een andere manier worden geïnterpreteerd, daarom is standaardisatie nodig.


Belangrijk bij ESG: wat wordt er bedoeld?

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Dit zijn de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van beleggingen. ESG is gebaseerd op het simpele idee dat bedrijven pas een goed en duurzaam rendement kunnen leveren als ze voor de lange termijn waarde creëren. Dit kan waarde zijn voor stakeholders zoals de werknemers, de klanten en leveranciers. Maar dit kan ook waardecreatie voor het milieu en de maatschappij zijn. Zolang er maar niet alleen aan de eigenaren van het bedrijf wordt gedacht. Duurzaamheid slaat hierbij dus niet alleen op het 'groene' aspect, maar ook op houdbaarheid voor de lange termijn.

Ondanks dat het wel duidelijk is waar ESG beleggen voor staat (je investeert ten behoeve van het milieu, mens & maatschappij en eerlijk bestuur), is het niet meteen duidelijk waar je in investeert als je ESG belegt: je kunt namelijk beleggen in een Deens windenergiebedrijf maar ook in een technologiegigant in Silicon Valley.

Om erachter te komen welke beleggingen gecategoriseerd worden als ESG beleggingen en welke niet, is het belangrijk om de methodologie erachter te weten. Een belegging wordt bijvoorbeeld niet meteen als ESG belegging aangemerkt als deze bijvoorbeeld goed doet voor het klimaat, het is breder dan dat.


ESG beleggen draait om de identificatie van risico's en kansen

ESG beleggen draait vooral om het identificeren van risico’s en kansen die voortkomen uit ESG factoren. Voor een partij die ESG beleggen aanbiedt, of als je zelf interesse hebt in ESG beleggen, is het dan ook belangrijk om te erkennen dat ESG factoren invloed kunnen hebben op het lange termijn rendement en dat de beleggingen waarin geïnvesteerd wordt een positieve of negatieve impact kunnen hebben op de samenleving en het klimaat.

Hierbij is er één uitdaging: er is namelijk geen vaste definitie van wat ESG is. We weten waar het voor staat, maar welke factoren er precies onder de E, onder de S en welke onder de G vallen, staat niet vast. Partijen die ESG factoren gebruiken zijn dus voor een deel vrij om de definities zelf in te vullen.

Toch zullen de definities niet veel van elkaar afwijken. Een belangrijke speler in het zetten van standaarden voor verantwoord beleggen, en dus ESG beleggen, zijn de Principles of Responsible Investment.

De Principles for Responsible Investment (PRI) is een internationale organisatie geïntroduceerd door de Verenigde Naties als verzameling vrijwillige ‘best practice’-normen voor vermogensbezitters en vermogensbeheerders die in hun beleggingsproces rekening willen houden met de ESG factoren.

In de tabel hieronder is te zien wat als de belangrijkste factoren worden gecategoriseerd:

Environmental

Social

Governance

Klimaatverandering

Mensenrechten

Omkoping en corruptie

Uitputting van hulpbronnen

Moderne slavernij

Diversiteit

Afval

Kinderarbeid

Naleving wet- en regelgeving

Uitstoot

Arbeidsvoorwaarden

Bonuscultuur

Ontbossing

Gelijke kansen

Belastingstrategie


Bovenstaande factoren zijn belangrijke factoren waarnaar wordt gekeken om te bepalen of een belegging in aanmerking komt als ESG belegging. Er wordt dan ook niet enkel gekeken naar de klimaatfactoren (E), maar een bedrijf kan ook als ESG belegging worden gezien als het hoog scoort op sociale factoren (S) of op het gebied van eerlijk bestuur (G).

Desondanks moet er een afweging gemaakt worden hoe belangrijk elke factor is en hoe deze factoren een rol kunnen spelen bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Volgens de Principle for Responsbile Investment kan dit het beste op de volgende manier gedaan worden:

  1. Integratie: het expliciet en systematisch integreren van ESG factoren in de beleggingsbeslissingen om risico’s beter te kunnen beheren en rendement te kunnen verbeteren.
  2. Screenen: toepassen van filters op potentiële beleggingen om deze uit te sluiten op te nemen op basis van ESG factoren.
  3. Thematisch: beleggen in een specifiek milieu- of sociaal thema.
  4. Beïnvloeden: beter bekend als ‘engagement’ waarbij je als belegger actief het gesprek aangaat met bedrijven over ESG factoren. Hierbij wil je door middel van een dialoog verbeteringen op het gebied van ESG factoren creëren.
  5. Stemmen bij volmacht: als belegger stem je op aandeelhoudersvergaderingen voor bepaalde voorstellen. Hierbij gebruik je je stemrecht om invloed uit te oefenen op aandeelhoudersresoluties die gerelateerd zijn aan ESG.


Gebrek aan standaardisatie zorgt voor uitdaging meetbaarheid

Aan de hand van de bovenstaande lijst kan duidelijk worden gemaakt of een belegging in aanmerking komt om te worden gezien als ESG belegging of niet. De logische vervolgstap is om te kijken hoe goed een ESG belegging scoort.

Beleggers die duurzaam willen beleggen kijken daarvoor naar de ESG score. Krijgt een bedrijf een hoge ESG score, dan wordt het als duurzame belegging gezien. Het is echter een uitdaging om tot een goede ESG Score te komen. Dat komt omdat er een gebrek aan standaardisatie is.

Momenteel kunnen bedrijven nog zelf bepalen hoe ze verschillende ESG factoren omschrijven en meten. Daarom is standaardisatie van de publicatiecijfers van bedrijven omtrent de ESG factoren belangrijk. Niet alleen op het moment van publicatie, maar ook over de lange termijn, zodat bedrijven goed met elkaar kunnen worden vergeleken qua ESG prestaties.

Dat brengt echter wel uitdagingen met zich mee, hetgeen ook een van de redenen is waarom het nog niet gestandaardiseerd. Het liefst zou je vanuit een data oogpunt willen weten hoeveel wc-rolletjes er op jaarbasis binnen een kantoorpand worden gebruikt en dit omzetten naar een bedrijfstotaal. Daarnaast kan het ook een uitdaging zijn om de tevredenheid van medewerkers te meten en tastbaar te maken via een indicator. Terwijl dit soort gegevens wel van belang zijn om volledige rapportages te maken.

Desondanks zijn er wel verschillende partijen of instituten die een ESG score bepalen. Eén van die partijen is MSCI. Om fondsen een ESG score toe te kennen, hebben zij de MSCI ESG Fund rating in het leven geroepen. Deze rating loopt van CCC tot AAA. Scoort een beleggingsfonds een AAA-rating dan belegt het beleggingsfonds voornamelijk in bedrijven die duurzaamheidsrisico’s goed onder controle hebben. Een beleggingsfonds met een CCC-rating belegt voornamelijk in bedrijven die slecht scoren en kent daarbij een grote blootstelling aan de duurzaamheidsrisico’s.


MSCI ESG Fund rating uitgelegd

MSCI ESG Fund rating<br>


Naast MSCI zijn er ook partijen als Sustainalytics, S&P Global en Refinitiv die via een eigen methodiek ESG scores bepalen. Maar ook daar ligt gevaar op de loer: uit onderzoek blijkt dat de uitkomsten van deze scores soms nogal ver uit elkaar liggen. Verschillende methodieken leiden tot verschillende uitslagen.


De toekomst van ESG

Dankzij de toenemende populariteit van duurzaamheid en duurzaam beleggen is ESG inmiddels een begrip geworden waar niemand meer omheen kan. ESG beleggen is de afgelopen jaren enorm toegenomen in populariteit. In 16 jaar is het vermogen dat op deze manier in beleggingsfondsen duurzaam wordt belegd toegenomen van zo’n $9 miljard naar ruim $390 miljard.


Beheerd vermogen ESG fondsen in miljarden dollars


Maar om verder te kunnen blijven groeien is het belangrijk dat er standaardisatie komt binnen het begrip. Toenemende regelgeving vanuit organen als de Verenigde Naties of de Europese Unie kan ervoor zorgen dat ESG nog beter te meten wordt en dat duidelijker gemaakt wordt waar je bij ESG beleggen precies in belegt én hoe duurzaam een belegging nu precies is. Tot die tijd is het belangrijk om zo goed mogelijk de waarheid te benaderen, wat we bij Semmie ook doen.

Koen Kersten
Koen Kersten

Analyst Asset Management

Alle blogs van Koen Kersten

Koen dompelt zich graag helemaal onder in de wereld van beleggen. Als analist schrijft hij voor Semmie over de marktontwikkelingen. Maar het liefste is hij bezig met het optimaliseren van onze modelportefeuilles.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het