College van Drs. Landman

Gij zult beleggen - Willem Landman

20 februari 2019
Lodewijk
Lodewijk

Chief Product Officer

Alle blogs van Lodewijk
Gij zult beleggen - Willem Landman
College van Drs. Landman

Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de Sinaïwoestijn op twee stenen tabletten de tien geboden. Deze twee tafelen waren niet alleen door God gemaakt, maar ook "beschreven door Gods vinger" en met deze tien geboden werden de leefregels aangeduid die aan de mensen gegeven zijn. Daar kan sinds kort een elfde gebod uitgevaardigd door de Nederlandse Belastingdienst aan worden toegevoegd namelijk: Gij zult beleggen.

Lang was het de overheid een doorn in het oog dat beleggers weliswaar dividendbelasting betaalden over de winst die op hun beleggingen aan hen werd uitgekeerd maar dat koerswinsten of bezit van beleggingen niet belast konden worden. In eerste instantie bedroeg deze dividendbelasting 25% maar vanaf 1 januari 2007 werd dit verlaagd naar 15%. Nog steeds is deze belasting een stevige melkkoe getuige bijgaande tabel. Van recentere datum is de discussie over de afschaffing van deze belasting tot op 15 oktober 2018, als uitkomst van de heroverweging van de belastingmaatregelen ter verbetering van het vestigingsklimaat, bekend werd gemaakt dat het kabinet afzag van afschaffing van de dividendbelasting. De opbrengst van deze intrekking, een bedrag van € 1,9 mld., zal worden gebruikt voor lastenverlichting ten behoeve van het bedrijfsleven.

Vermogensrendementsheffing

Met de in 2001 geïntroduceerde vermogensrendementsheffing zou aan de in de ogen van de fiscus ontstane tekortkoming dat over het rendement op beleggingen geen belasting kon worden geïnd door 4% (forfaitair met 30% belast) rendement te rekenen over het belegde vermogen, een einde moeten komen. Bij de introductie stelde minister van financiën Zalm: “Elke sukkel haalt meer dan 4% rendement. Wie dat niet lukt, kan bij mij staatsobligaties krijgen met een procent of 6”. Sedertdien is ondanks het veranderende economische tij niets gewijzigd aan het 4% percentage.

Spaarders, en van de 3,4 miljoen belastingplichtigen is dat het grootste deel, ervaren de vermogens rendementsheffing als diefstal aangezien ze meer betalen dan ze aan (spaar) rendement binnenhalen. Inmiddels heeft het Hof in Amsterdam bepaald dat box 3 in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en inbreuk maakt op het eigendomsrecht.


Behavioral finance

De regeling levert de staat ongeveer € 5 miljard per jaar op en dat zal voor een groot deel de halsstarrigheid verklaren waarmee staatssecretaris Snel met redelijk absurde antwoorden komt om de regeling te verdedigen. Ondanks verzet en procedures van de Bond voor Belastingbetalers blijft hij bij zijn standpunt en stelt in zijn verweer dat aandelen en vastgoed risicoarme beleggingen zijn die een hoger rendement opleveren dan een spaarrekening.

Daarmee worden spaarders op basis van niet onderbouwde veronderstellingen in de richting van beleggen gestuurd waarbij op grond van in de ‘behavioral finance’ ontwikkeld inzicht vastgesteld kan worden dat particuliere beleggers vervolgens meer risico zullen gaan nemen dan ze op voorhand van plan waren. Immers de theorie van “loss aversion” stelt dat wij verlies (het betalen van 4%) zwaarder laten wegen dan eventuele winst en ons brein ons dwingt om – riskantere – posities in te nemen ten einde dit te compenseren.

Ook interessant voor jou?

Riskant risico - Willem Landman
College van Drs. Landman
Riskant risico - Willem Landman
De macht van getallen - Willem Landman
College van Drs. Landman
De macht van getallen - Willem Landman
De beurs - Willem Landman
College van Drs. Landman
De beurs - Willem Landman
S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

Start nu met Semmie

Meer dan 15.000 beleggers gingen je voor. Open online je beleggingsrekening en start al vanaf €500 met duurzaam beleggen. Zet jij een automatische incasso aan? Dan zijn de eerste 3 maanden gratis. Een Semmie rekening is altijd kosteloos opzegbaar.

Open een rekening Download brochure
Start met beleggen bij Semmie