Insights

Groen beleggen in de blauwe economie

Door Thomas van der Lee op 24 maart 2022 - leestijd: 6 min
Groen beleggen in de blauwe economie
Insights

Duurzaam beleggen kent vele varianten. Vaak draait het om het uitsluiten van niet-duurzame bedrijven of het kiezen van de meest duurzame bedrijven in een specifieke sector. Maar je kunt een stapje verder gaan.

Impactbeleggen biedt de mogelijkheid om te beleggen in bedrijven die actief bijdragen aan een betere wereld. Een van de sectoren die hiervan kan profiteren is de blauwe economie, ofwel de industrieën en sectoren die met water te maken hebben. Aangezien water de bron van ons leven is, is het belangrijk dat we de waterwereld in stand houden. Gelukkig kun je met je beleggingen impact maken.


De noodzaak van bescherming

20 april 2010 was een (letterlijke) zwarte dag voor de olie-industrie. Het booreiland Deepwater Horizon in de Golf van Mexico van oliegigant BP vatte vlam en was onmogelijk te blussen. De brand zorgde ervoor dat olie aan alle kanten de zee in spoot, met een gigantische milieuramp tot gevolg.

Ruim 10 jaar later kampt de Golf van Mexico nog steeds met gevolgen van de ramp. Er is sprake van ernstige milieuvervuiling, aantasting van unieke natuurgebieden en veel (vaak toch al bedreigde) diersoorten zijn in omvang verder afgenomen, blijkt uit onderzoek. De dierenpopulaties in het gebied gaan extra snel achteruit omdat ze fysiek te zwak zijn om zich voort te planten.

Water en het leven in het water staan aan de basis van het leven. Dat nemen we vaak voor lief. Maar water en het leven in het water is niet meer zo vanzelfsprekend als dat het was. Door een veranderende wereld komen vooral de oceanen onder druk te staan. Gelukkig ontstaan er genoeg initiatieven om het leven in het water te beschermen. En ook als belegger kan je daar een bijdrage aan leveren. Door de blauwe economie te ondersteunen.


De vrijgekomen olie in de Golf van Mexico gezien vanuit de ruimte.

De vrijgekomen olie in de Golf van Mexico gezien vanuit de ruimte.


Wat is de blauwe economie?

De blauwe economie omvat alle industrieën en sectoren die verband houden met oceanen, zeeën en kusten, of ze nu gevestigd zijn in het water (bijvoorbeeld scheepvaart, visserij, energieopwekking) of op het land (bijvoorbeeld havens, scheepswerven en/of kusttoerisme).

De blauwe economie is een breed, snel evoluerend segment van de economie, waar het afgelopen decennium belangrijke stappen zijn gezet om te moderniseren en te diversifiëren. Van oudsher bestaat de blauwe economie uit de scheepvaart en havens maar er komen steeds meer innovatieve sectoren bij. Denk hierbij aan het verkrijgen van hernieuwbare energie uit oceanen, algenproductie, biotechnologie, ontzilting en het schoonhouden van zeeën en oceanen.

De waarde van onze oceanen wordt geschat op meer dan $24 biljoen, terwijl volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF) elk jaar ongeveer $2,5 biljoen aan economische activiteit wordt gegenereerd door sectoren die gelieerd zijn aan de blauwe economie. Als de oceanen een land waren, zouden ze de op 7 na grootste economie ter wereld vormen. Maar milieuproblemen brengen de oceanen echter in gevaar.

Het beschermen van de blauwe economie krijgt steeds meer aandacht en komt ook hoger op beleidsagenda’s te staan. Het is duidelijk dat de oceaan onder druk staat door overbevissing, vervuiling, afnemende biodiversiteit en klimaatverandering. Om de zeeën te beschermen is het belangrijk dat er actie wordt ondernomen. Dat moeten overheden doen, maar als belegger kun je daar ook je steentje aan bijdragen.


Als belegger je steentje bijdragen aan de blauwe economie

Beleggers vinden het steeds belangrijker dat ondernemingen op een positieve manier bijdrage leveren aan het milieu en de maatschappij of daar oplossingen voor aandragen. Ook als dit over (het leven in) het water gaat. Maar je belegt niet even snel in de oceaan of in zeeleven. Dat is namelijk niet te doen. Om dit toch tastbaar en mogelijk te maken worden de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties aangehaald, en in dit geval één in het bijzonder: nummer 14, “Leven in het water”.

De Sustainable Development Goals (SDG's), in het Nederlands Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn 17 doelen die ervoor moeten zorgen dat de wereld uiterlijk 2030 een betere plek is geworden. De landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN) hebben deze SDG's opgesteld.

De Sustainable Development Goals bieden bedrijven een handvat voor toekomstige investeringen. En de Sustainable Development Goals vormen voor beleggers een uitgangspunt waarmee ze de impact van hun beleggingen kunnen meten. De doelen moeten ervoor zorgen dat uitdagingen als armoede, de klimaatcrisis, onvoldoende onderwijs, maar dus ook zaken als overbevissing en de verontreiniging van oceanen, bestreden worden.


De 17 Sustainable Development Goals die zijn opgesteld door de VN:

De 17 Sustainable Development Goals die zijn opgesteld door de VN:

Bron: SDG Nederland.


SDG nummer 14 staat voor het behoud en duurzaam gebruik maken van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Verontreiniging van de oceanen en zeeën terugbrengen;
  • Herstel van de ecosystemen in de oceanen;
  • Ondersteuning van de duurzame visserij;
  • Stop op overbevissing.


Elk van de opgestelde SDG’s heeft een financiële injectie nodig. Anders wordt het onmogelijk om alle doelen te behalen. Voor het verkrijgen van voldoende financiële middelen speelt impactbeleggen een belangrijke rol.


Wat is impactbeleggen precies?

Impactbeleggen is een vorm van duurzaam beleggen welke erop is gericht om een gezond rendement te behalen wat hand in hand gaat met harde, meetbare positieve resultaten voor mens en klimaat. Je investeert hierbij in bedrijven die actief bijdragen aan een betere wereld. Dit kunnen bedrijven zijn die bijdragen aan het verminderen van de opwarming van de aarde, die CO2-neutraal willen ondernemen of die met hun bedrijfsvoering zorgen voor duurzame oplossingen.

Een voorbeeld van impactbeleggen is beleggen in een bedrijf die zich als doel heeft gesteld om afvalwater om te zetten in drinkwater of om te beleggen in een bedrijf dat zich richt op de aanleg van waterleidingen zodat een groter deel van de wereld toegang krijgt tot schoon drinkwater. Aan de andere kant kunnen ook tech-giganten als Apple en Microsoft in een impactbeleggingsportefeuille zitten omdat deze bedrijven zich ten doel stellen om op korte termijn CO2-neutraal te worden.


Semmie en impactbeleggen?

De groei van vermogen hoeft niet ten koste van alles te gaan. Daarom kiezen we bij Semmie voor duurzame aandelen- en obligatiefondsen met een bewezen track record. Maar het kan altijd beter, en altijd groener.

Semmie is druk bezig om te inventariseren of, en zo ja hoe, wij impactbeleggen het beste kunnen aanbieden. Ons doel hierbij is om een portefeuille aan te bieden die gevuld is met bedrijven die een impact op de wereld willen en kunnen maken. Ook bedrijven die het beste voor hebben met de waterwereld nemen we dan op in deze portefeuilles. Zo dragen we bij aan een betere toekomst, voor onze klanten én onze wereld. Wanneer we hier meer bekend over kunnen maken, delen we dat natuurlijk meteen.

Thomas van der Lee
Thomas van der Lee

Content Director

Alle blogs van Thomas van der Lee

Thomas verdiept zich graag in ingewikkelde beleggingsmaterie. Door zijn creativiteit kan hij een verhaal altijd op de Semmie-manier overbrengen op de lezer: helder, toegankelijk en to-the-point.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het