Ask Semmie

Hoe zorgen wij ervoor dat jij op koers blijft?

Door Thomas van der Lee op 25 juli 2023 - leestijd: 4 min
Hoe zorgen wij ervoor dat jij op koers blijft?
Ask Semmie

Zodra je begint met beleggen, sta je voor de uitdagingen die de financiële markten met zich meebrengen. Daarnaast kunnen veranderingen in je persoonlijke situatie of in de economie van invloed zijn op je beleggingsdoelen en het behalen ervan. Om je te helpen op koers te blijven om je doelen te behalen, bieden we bij Semmie de 'Doelverwachting' aan. Dit is een unieke interactieve tool waarmee wij voor jou als klant een realistische inschatting maken van hoe jij ervoor staat en of je moet bijsturen om je doel te kunnen behalen.


In het kort:

  • Tijdens je beleggingsreis kunnen veranderingen in persoonlijke situaties en economische omstandigheden invloed hebben op je beleggingsdoelen;
  • Semmie biedt de 'Doelverwachting' aan, een interactieve tool die realistische inschattingen maakt om je op koers te houden bij het bereiken van je beleggingsdoelen;
  • De Doelverwachting houdt rekening met factoren zoals de verwachte prestatie van de modelportefeuille, het risicoprofiel van de belegger, het belang van het behalen van het doel, het startbedrag, de beleggingshorizon, stortingsgedrag en de kosten om een realistisch beeld te geven van het verwachte resultaat.


‘De reis, niet de bestemming, is wat telt...’

Wanneer je je geld aan het werk hebt gezet, draait het niet alleen om het behalen van financiële doelen, maar ook om de weg die je aflegt om die doelen te bereiken. De Amerikaans-Britse dichter T.S. Eliot zei ooit: ‘De reis, niet de bestemming, is wat telt...’ Hoewel deze filosofische uitspraak in een andere context werd geuit, heeft deze een verrassende relevantie voor beleggers. De reis is immers een nodig proces om je doel te bereiken. De uitspraak benadrukt namelijk de waarde van het proces zelf, waarbij factoren zoals geduld, risicobeheer en persoonlijke keuzes een cruciale rol spelen.

Om je tijdens de reis naar het behalen van je doel(en) te ondersteunen en je niet af te laten leiden door randzaken, heeft Semmie de ‘Doelverwachting’ beschikbaar: een interactieve tool die je op koers houdt om je doel te bereiken.


Wat Semmie’s Doelverwachting is

Beleggen doe je omdat je een doel wilt behalen. Dat kan vermogensgroei of vermogensbehoud in het algemeen zijn, maar vaak zijn onze doelen specifieker en persoonlijker: het financieren van de studie van je kind, het maken van een wereldreis, het kopen van een vakantiehuis... of misschien wil je wel eerder met pensioen kunnen gaan. Maar waar je ook voor belegt, het is belangrijk dat je (regelmatig) inlegt, zodat het behalen van je doel realistisch wordt en blijft.


Doelverwachting


Beleg jij bijvoorbeeld om over 25 jaar een paar jaar eerder met pensioen te kunnen gaan en verwacht je daar €50.000 voor nodig te hebben, dan is het onrealistisch dat je dat doel met een enkele inleg van €500 gaat behalen.

Om ervoor te zorgen dat je tijdens je beleggingsreis inzichtelijk hebt of het behalen van je doel realistisch is, heeft Semmie vorig jaar de Doelverwachting geïntroduceerd. Ben je eenmaal gestart met beleggen, dan monitoren we je situatie en stortingsgedrag. Hierdoor kunnen we goed inschatten of je op koers bent om je doel te bereiken. Bij de Doelverwachting zie je vervolgens duidelijk of je on track of off track bent.

Lig je niet meer op schema, dan doen we suggesties om weer op koers te komen. Zo werken we samen aan het behalen van je doel. Heb je geen specifiek doelbedrag of looptijd voor ogen? Dat is geen probleem, dat kun je ook gewoon instellen.


Doelverwachting


In lijn met de wet- en regelgeving

Semmie is vanuit de wet- en regelgeving verplicht om de beleggingsdoelen van onze klanten vast te stellen. Zo kunnen we namelijk beoordelen of onze diensten aansluiten bij wat onze klanten willen bereiken met hun beleggingen. Op deze manier voorkomen we dat jij als klant onnodige risico's neemt die niet passen bij je financiële mogelijkheden. Met behulp van onze Doelverwachting kijken we samen naar jouw beleggingsdoel en hoe haalbaar dit is. We houden continu in de gaten of je nog op koers bent om jouw doel te bereiken. Zo zorgen we ervoor dat je een realistisch beeld hebt van beleggen en dat je alleen het risico neemt dat je comfortabel vindt en kunt dragen.


Hoe komt de Doelverwachting tot stand?

Semmie’s Doelverwachting houdt rekening met verschillende variabelen en factoren die een rol spelen bij het (kunnen) behalen van je doel.


1. Verwachte prestatie van de modelportefeuille

Een belangrijke factor bij het bepalen van de doelverwachting is de verwachte prestatie van de modelportefeuille. Dit omvat het rendement dat naar verwachting behaald kan worden in verschillende economische omstandigheden. Door historische gegevens en marktanalyse te gebruiken, kan een inschatting worden gemaakt van het potentiële rendement op basis van ons beleggingsbeleid.


2. Risicoprofiel van de belegger

Een ander aspect dat wordt meegenomen bij het bepalen van de Doelverwachting is het risicoprofiel van de belegger. Verschillende beleggers hebben verschillende tolerantieniveaus als het gaat om risico. Door het beoordelen van jouw beleggersprofiel, inclusief factoren zoals leeftijd, beleggingservaring en doelstellingen, kan een passend risiconiveau worden vastgesteld. Dit risiconiveau heeft invloed op de verwachte prestaties en dus op de Doelverwachting.


3. Belang van het behalen van het doel

De mate waarin het behalen van het doel essentieel is, speelt ook een rol bij het bepalen van de Doelverwachting. Sommige doelen zijn van cruciaal belang, zoals het opbouwen van een pensioen, terwijl andere doelen meer flexibiliteit bieden (het appeltje voor de dorst). Hoe belangrijker het doel, hoe conservatiever de doelverwachting zal zijn om een hogere mate van zekerheid te bieden.


4. Startbedrag, beleggingshorizon en stortingsgedrag

Het startbedrag dat je beschikbaar hebt om te beleggen, de beleggingshorizon (de periode waarin je wilt beleggen) en het stortingsgedrag zijn ook van invloed op de doelverwachting. Een groter startbedrag, een langere beleggingshorizon en regelmatige stortingen kunnen het makkelijker maken om je doel te behalen, al is dat natuurlijk nooit zeker. Deze factoren worden continu geëvalueerd om een realistische inschatting te maken van wat er nodig is om het doel te bereiken.


5. Kosten

Tot slot spelen de kosten een rol bij het bepalen van de Doelverwachting. Beleggingskosten, zoals beheer- en transactiekosten, hebben invloed op het uiteindelijke rendement van de portefeuille. Door rekening te houden met deze kosten bij het berekenen van de doelverwachting, wordt een nauwkeuriger beeld verkregen van het verwachte resultaat.


De Doelverwachting biedt je niet alleen een realistisch beeld van beleggen, maar ondersteunt je ook bij het daadwerkelijk behalen van je doelen. Controleer daarom eens in de zoveel tijd of je nog op koers bent of dat je in actie moet komen. Zo zorgen we er samen voor dat je beleggingsdoelen en je verwachtingen op één lijn liggen.

Thomas van der Lee
Thomas van der Lee

Content Director

Alle blogs van Thomas van der Lee

Thomas verdiept zich graag in ingewikkelde beleggingsmaterie. Door zijn creativiteit kan hij een verhaal altijd op de Semmie-manier overbrengen op de lezer: helder, toegankelijk en to-the-point.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het