Insights

De invloed van duurzaamheid op rendement

Door Tessa Ham op 10 maart 2023 - leestijd: 8 min
De invloed van duurzaamheid op rendement
Insights

Steeds meer beleggers willen investeren in beleggingen die passen bij hun normen en waarden. Daarom wordt duurzaam beleggen ook steeds populairder. Toch blijft een goed rendement natuurlijk ook belangrijk. In welke mate gaan een mooi rendement en duurzaamheid samen? We zochten het uit.


In het kort:

  • Wanneer ESG-indices vergeleken worden met hun traditionele tegenhanger, presteren deze over het algemeen beter;
  • ESG beleggen brengt wel het risico van minder diversificatie met zich mee. Hoe strenger jouw duurzame eisen zijn, hoe minder bedrijven er zijn waar je geld in kunt investeren;
  • Toch brengt ESG beleggen juist ook een voordeel met zich mee op het gebied van risicomanagement; duurzaamheidsrisico’s kunnen een meetbaar effect hebben op zowel de marktwaarde als de reputatie van een bedrijf;
  • Bovendien resulteert duurzaam beleggen niet alleen in financieel rendement, maar ook in maatschappelijk rendement.


Duurzame beleggingen

Voordat we duidelijk kunnen maken wat de impact van duurzaamheid op het rendement is, is het belangrijk om vast te stellen wat er precies verstaan wordt onder duurzaamheid en duurzaam beleggen. Je zou duurzaam beleggen kunnen onderverdelen in twee verschillende variaties: ESG beleggen en impactbeleggen.

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Dit zijn de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van beleggingen. Scoort een bedrijf beter op één of meerdere van deze factoren dan zijn concurrenten? Dan wordt deze geclassificeerd als een duurzame belegging.


Wat valt onder ESG?

Environmental Social Governance
Afvalbeheer Arbeidsvoorwaarden Belastingtransparantie
Elektrische verspilling Betrokkenheid werknemers Bedrijfsethiek
Klimaatverandering Menselijke ontwikkeling Beloning bestuurders
Koolstofuitstoot Privacy en databeveiliging Corruptie
Luchtvervuiling Tevredenheid klanten Klokkenluidersregeling
Watervervuiling Veiligheid en kwaliteit Samenstelling Raad van Bestuur


De laatste jaren is ESG beleggen enorm in populariteit toegenomen. In 16 jaar is het vermogen dat op deze manier in beleggingsfondsen wordt belegd, toegenomen van zo’n $9 miljard naar ruim $390 miljard.


Beheerd vermogen ESG fondsen in miljarden dollars


Impactbeleggen is daarentegen een relatief nieuwe vorm van duurzaam beleggen en draait om het maken van een meetbaar positieve impact met jouw beleggingen. Je investeert voornamelijk in bedrijven die zich actief committeren aan de doelen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn opgenomen.

Omdat impactbeleggen nog zo’n nieuwe vorm van duurzaam beleggen is, en er nog weinig data beschikbaar is om gegronde conclusies te trekken, vergelijken we in dit artikel voornamelijk het rendement van traditionele beleggingen met het rendement van ESG beleggingen. Bovendien stel je bij impactbeleggen de positieve impact die je maakt boven het positieve rendement dat het kan opleveren.


Prestaties ESG-indices vs. traditionele tegenhanger

Eén methode om te onderzoeken of duurzaam beleggen je rendement kost of juist oplevert, is het vergelijken van een traditionele index met de ESG-variant. Kijk je naar de resultaten van een ESG-index en zijn traditionele tegenhanger, dan is er een groot aantal voorbeelden te noemen waarin de ESG-variant betere prestaties leverde. De MSCI World ESG index heeft sinds 2018 bijvoorbeeld een rendement behaald dat 2,20% hoger is dan dat van de standaard MSCI World index.Ook wanneer we kijken naar de analyses van financieel onderzoeksbureau Morningstar, waarin naar de rendementen van 2015 tot en met 2021 van duurzame ESG-fondsen wordt gekeken, blijkt dat ze gemiddeld beter performen dan fondsen zonder ESG-aanpak.

Er zijn ook onderzoeken waarbij het positieve verschil minder uitgesproken is. Eén van de meest uitgebreide onderzoeken op het gebied van ESG beleggen (gebaseerd op meer dan 2.000 onderzoeken in de afgelopen vier decennia) toont aan dat duurzaam beleggen in ieder geval niet gecorreleerd is aan slechtere rendementen. In andere woorden: ESG beleggen kan je betere rendementen opleveren, maar kost je in ieder geval geen rendement.


Risicomanagement bij ESG beleggen

In de vergelijking tussen duurzaam en traditioneel beleggen, is het ook goed om de risico’s te vergelijken. ESG beleggen brengt volgens critici namelijk het risico van minder diversificatie met zich mee; er is minder spreiding mogelijk. Iedere belegger weet natuurlijk hoe belangrijk spreiding is bij het managen van risico’s. En hoe strenger jouw duurzame eisen zijn, hoe minder bedrijven er zijn om geld in te investeren.

Een goed voorbeeld van het feit dat er minder spreiding mogelijk is, is dat in veel ESG-indices een relatief groot aantal techbedrijven zijn opgenomen. Techbedrijven worden vaak geclassificeerd als duurzame belegging, omdat ze goed scoren op Social en Governance gebied, en daarnaast plannen hebben om CO2-neutraal te worden.

De koers van deze bedrijven is in voorgaande jaren echter flink gestegen vanwege de digitalisering. Het is ook één van de redenen dat ESG-indices de afgelopen jaren vaak beter hebben gepresteerd dan hun traditionele tegenhanger (er zijn meer techbedrijven in meegenomen). Dat is geen probleem als de koersen van techbedrijven stijgen, maar wel als de sector als geheel niet goed presteert, zoals in 2022 het geval was.


2022 werd een slecht jaar voor tech-aandelen


Het voorbeeld toont aan dat minder diversificatie zorgt voor grotere koersuitslagen (meer beweeglijkheid). Gelukkig is de transitie naar een duurzame economie in volle gang en wordt dit een steeds minder groot risico van duurzaam beleggen. Mede dankzij klimaatakkoorden en nieuwe wetgeving, hanteren steeds meer bedrijven een ESG-vriendelijk beleid. De keuze in beleggingen is allang niet meer gelimiteerd en wordt steeds groter.


Minder duurzaamheidrisico’s

Bovendien brengt ESG beleggen juist ook een voordeel met zich mee op het gebeid van risicomanagement. Risico's met betrekking tot ESG-kwesties kunnen namelijk een meetbaar effect hebben op zowel de marktwaarde als de reputatie van een bedrijf als deze aan het licht komen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan lekkages van afval of vervuiling, incidenten met betrekking tot de veiligheid van werknemers en verstoringen in de toeleveringsketen vanwege weersomstandigheden (klimaatverandering).

Een uitgebreide analyse van onderzoeksbureau Refinitiv toont aan dat controversie op het gebied van ESG-kwesties een negatieve impact heeft op de koers van beleggingen. In de analyse nam het bureau 3.000 Amerikaanse aandelen mee, die ze een zogeheten ‘ESG-controversiescore’ gaven. Deze stelden ze vast door de hoeveelheid media-buzz en online chatter op social media te vergelijken over ESG-kwesties.

De Amerikaanse aandelen met een hogere ESG-controversiescores presteren duidelijk minder goed sinds 2012. Aangezien de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden en onder andere de energietransitie in volle gang is, zullen ESG-kwesties steeds belangrijker worden en bestaat de kans dat dit verschil steeds groter wordt.

De verwachting is daarom ook dat bedrijven zonder ESG-vriendelijke verdienmodellen niet duurzaam (als in: met een lange levensduur) zullen zijn en zich uiteindelijk drastisch zullen moeten aanpassen of het niet zullen overleven.

Wanneer je op deze manier kijkt naar de afweging tussen duurzaam en traditioneel beleggen, brengt traditioneel beleggen op de lange termijn meer risico's met zich mee.


Maatschappelijk rendement

Bij het onderzoeken wat voor invloed duurzaamheid op je rendement heeft, is er bovendien nog een andere belangrijke factor die meespeelt. Duurzaam beleggen levert niet alleen financieel rendement op, maar ook maatschappelijk rendement.

Wanneer je graag wil dat je beleggingen aansluiten bij jouw normen en waarden en je mee wil helpen aan een leefbare toekomst, zou je minder goede rendementen van je ESG-beleggingen kunnen zien als een aanvaardbare prijs. Presteren je beleggingen beter, zoals verscheidene onderzoeken aantonen? Dan is dit natuurlijk de kers op de taart.


Conclusie

Naar aanleiding van de aangehaalde onderzoeken kan voorzichtig worden geconcludeerd dat duurzaam beleggen je meer rendement kan opleveren. Dit is een significant resultaat, omdat oorspronkelijk het idee heerste dat je bij duurzaam beleggen een lager rendement moest verwachten. Bedrijven zouden geen maximale economische winst kunnen nastreven en tegelijkertijd duurzaam kunnen zijn, was de heersende gedachte.

Door onderzoeken weten we nu dat duurzaamheid nastreven ook kan zorgen voor betere rendementen. Al zal dat in alle eerlijkheid, door de mindere diversificatie, echter niet in alle perioden het geval zijn. Recent nog, in 2022, presteerden niet-duurzame fondsen bijvoorbeeld beter, omdat fossiele bedrijven als gevolg van de hoge energieprijzen opeens zeer hoog gewaardeerd werden. Terwijl in de jaren daarvoor de duurzame fondsen juist betere prestaties leverden.

Wie belegt met een lange adem, hoeft zich vanwege de transitie naar een duurzamere wereld echter geen zorgen te maken over dit soort korte termijn grillen van de financiële markten. Op de lange termijn levert duurzaam beleggen je hoogstwaarschijnlijk meer op. Niet alleen op financieel vlak, maar ook op maatschappelijk gebied.

Tessa Ham
Tessa Ham

Content Creator

Alle blogs van Tessa Ham

Tessa is precies wat een Content Creator hoort te zijn: creatief, bedreven maar bovenal nieuwsgierig. Het liefst schrijft ze over hoe je het slimst met je geld om kan gaan, maar hoe taai het onderwerp ook is: ze zorgt ervoor dat je blijft lezen.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het