Money facts

De kracht van obligatiefondsen

Door Thomas van der Lee op 28 juni 2023 - leestijd: 5 min
De kracht van obligatiefondsen
Money facts

In bijna elke beleggingsportefeuille van vermogensbeheerders vind je ze terug: obligatiefondsen. En met een reden. Obligatiefondsen kunnen namelijk dankzij hun unieke eigenschappen bijdragen aan risicospreiding, stabiele inkomsten genereren en bescherming bieden tegen de inflatie. In dit artikel gaan we dieper in op de kracht van obligatiefondsen en leggen we uit waarom je deze beleggingen ook in onze portefeuilles terugvindt.


In het kort:

  • Obligatiefondsen worden gezien als ‘defensievere beleggingen’. Ze dragen bij aan risicospreiding en verminderen de impact van marktschommelingen op een portefeuille;
  • Ook voor beleggers die voor vermogensbehoud beleggen, zijn obligatiefondsen interessant. Vanwege de uitbetalingen van couponrentes kan er gestreefd worden naar een stabiel rendement om de inflatie tegen te gaan;
  • Semmie kiest zelf voor obligatiefondsen, omdat ze ons in staat stellen om risicoprofielen aan te bieden die wat betreft rendement en risico passen bij de persoonlijke voorkeuren van onze beleggers.


Risicobeperking

In de wereld van beleggen speelt het maken van weloverwogen keuzes tussen risico en rendement een cruciale rol. In de regel geldt namelijk: hoe meer rendement je nastreeft, hoe meer risico je loopt.

Een belangrijk aspect hiervan is de spreiding van beleggingen om het risico te beperken, terwijl je toch blijft streven naar het behalen van een aantrekkelijk rendement. Daarom vind je in een gemiddelde beleggingsportefeuille, naast aandelenfondsen, ook obligatiefondsen terug.

Een obligatiefonds belegt in obligaties van meerdere (soms wel honderden) bedrijven en landen. Een obligatie kun je simpelweg zien als een lening aan een bedrijf of een land. Als je een obligatie koopt, leen je dus je geld uit. Overheden en ondernemingen gebruiken dat om te investeren, bijvoorbeeld in de aanleg van spoorwegen of in de aanschaf van machines. Als vergoeding voor de lening krijgt een obligatiehouder een rente, de zogeheten couponrente. En aan het einde van de looptijd krijg je je geld terug.

Een van de belangrijkste voordelen van obligatiefondsen is hun vermogen om een bijdrage te leveren aan het spreiden van de risico’s en daarmee de impact van marktschommelingen te verminderen. Terwijl aandelen doorgaans volatieler zijn, zijn obligaties over het algemeen stabieler. De pieken zijn minder hoog, maar de dalen ook minder diep. Door obligatiefondsen op te nemen in een beleggingsportefeuille profiteer je van de stabiliteit die ze kunnen bieden.


Schematische weergave beweeglijkheid aandelen en obligaties


Obligatiefondsen bieden beleggers vaak een bron van stabiele inkomsten. De periodieke couponrente zorgt namelijk voor een voorspelbare en regelmatige uitkering, wat vooral aantrekkelijk is voor beleggers die op zoek zijn naar ‘vaste’ inkomsten. Obligaties hebben namelijk een looptijd; die verwijst naar de periode waarin de uitgevende instantie verplicht is om de hoofdsom (het geleende bedrag) terug te betalen aan de obligatiehouder. De looptijd kan variëren; van kortlopende obligaties met een looptijd van minder dan één jaar, tot langlopende obligaties met looptijden van 10, 20 of zelfs 30 jaar. Er bestaan zelfs eeuwigdurende obligaties, ook wel bekend als perpetuele obligaties, die geen einddatum hebben en waarbij beleggers alleen couponrente ontvangen. Totdat er besloten wordt om de obligatie te verkopen.

Ook de looptijd van een obligatie kan invloed hebben op het rendement en het risico van de belegging. Over het algemeen geldt dat hoe langer de looptijd, hoe hoger het potentiële rendement is, maar ook hoe hoger het risico.


Soorten obligatiefondsen

Net als bij aandelenfondsen zijn er verschillende soorten en categorieën obligatiefondsen beschikbaar voor beleggers. Over het algemeen kunnen obligatiefondsen worden onderverdeeld in twee bekende categorieën: fondsen die bestaan uit staatsobligaties en fondsen die bestaan uit bedrijfsobligaties.

  • Staatsobligaties vertegenwoordigen obligaties die zijn uitgegeven door een land. De kredietwaardigheid van deze obligaties kan variëren per land. Nederland en Duitsland worden beschouwd als veilige landen met betrouwbare staatsobligaties, terwijl Mozambique (om een voorbeeld te noemen) een lagere kredietwaardigheid heeft. Over het algemeen geldt dat veiligere obligaties doorgaans een lagere rentevergoeding bieden.
  • Bedrijfsobligaties, zoals de naam al aangeeft, worden uitgegeven door bedrijven. Deze obligaties kunnen worden uitgegeven door grote spelers zoals Microsoft en Tesla, maar ook door bedrijven uit opkomende markten, zoals Mexico.


Over het algemeen is er een iets hoger risico verbonden aan beleggen in bedrijfsobligaties (landen gaan over het algemeen minder snel failliet), waardoor de opbrengst vaak ook iets hoger kan zijn. Binnen de categorie obligatiefondsen zelf is er dus ook variatie in het niveau van risico en het verwachte rendement dat je kunt verwachten.


Waar de kracht van obligatiefondsen ligt

Obligaties worden vaak gezien als ‘saai’ om in te beleggen, omdat ze vaak vergeleken worden met aandelen. Maar in die saaiheid ligt juist hun kracht.

Obligatiefondsen hebben namelijk verschillende sterke punten die ze aantrekkelijk maken om in te beleggen. Ten eerste dragen ze bij aan risicospreiding op meerdere manieren. Een obligatiefonds bestaat uit een mix van verschillende obligaties. Hoe meer obligaties er in het fonds zitten, hoe minder afhankelijk je bent van de prestaties van één of enkele obligaties. Andere obligaties kunnen de eventuele negatieve prestaties compenseren.

Daarnaast genereren obligatiefondsen stabiele inkomsten in de vorm van couponbetalingen, wat resulteert in een regelmatige uitkering. Dit kan interessant zijn voor beleggers die meer waarde hechten aan zekerheid. Vanwege het, over het algemeen, lagere risiconiveau ten opzichte van aandelen, zijn obligatiefondsen ook aantrekkelijk voor beleggers die streven naar vermogensbehoud in plaats van vermogensgroei. Dit is vooral relevant voor beleggers die beleggen om de inflatie tegen te gaan. Aangezien centrale banken streven naar een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 2%, kunnen obligaties een geschikte oplossing bieden om de waarde van het vermogen te behouden.


Waarom obligatiefondsen deel uitmaken van onze beleggingsportefeuilles

Als je belegt bij Semmie is er een grote kans dat een deel van je portefeuille bestaat uit obligatiefondsen. Alleen als je belegt volgens het zeer offensieve risicoprofiel zal je niet in obligatiefondsen beleggen (deze bestaat namelijk voor 100% uit aandelenfondsen).

Het maken van de juiste afweging tussen risico en rendement is altijd essentieel wanneer er wordt belegd. Naarmate je streeft naar een hoger rendement, neemt ook het bijbehorende risico toe. Door een combinatie van aandelen en obligaties te gebruiken, kun je het risico spreiden terwijl je nog steeds kunt streven naar een aantrekkelijk rendement. Bij Semmie kiezen we er daarom voor om in onze portefeuilles zowel aandelen- als obligatiefondsen op te nemen. Op die manier kunnen we de optimale balans bieden, die past bij jouw persoonlijke voorkeuren wat betreft rendement en risico.

Ben je benieuwd naar de obligatiefondsen waar we bij Semmie in beleggen? Op de speciale pagina voor onze ESG portefeuille en impact portefeuille vind je hier meer informatie over.

Thomas van der Lee
Thomas van der Lee

Content Director

Alle blogs van Thomas van der Lee

Thomas verdiept zich graag in ingewikkelde beleggingsmaterie. Door zijn creativiteit kan hij een verhaal altijd op de Semmie-manier overbrengen op de lezer: helder, toegankelijk en to-the-point.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het