Beleggen

Mijn kind wordt 18 jaar! Kan hij nu bij zijn beleggingsrekening?

Door Lodewijk op 03 december 2018 - leestijd: 4 min
Mijn kind wordt 18 jaar! Kan hij nu bij zijn beleggingsrekening?
Beleggen

Wie belegt voor een kind, beslist over de beleggingsrekening. Maar wat gebeurt er precies met een kinderrekening als je kind 18 jaar wordt? Fiscalist Robin de Ruyter legt het uit.

Kan mijn kind van 18 jaar bij het geld op zijn of haar Semmie rekening? Het antwoord op de vraag is: ja. In deze blog zal ik ingaan op de keuze die een ouder heeft voor het openen van een rekening voor zijn/haar kind. Voor het gemak zal ik uitgaan van een ouder en een kind. Naast het openen van een rekening op eigen naam is het ook mogelijk om een rekening te openen op naam van je kind.


Keuze 1: op naam van je kind

Volgens artikel 1:233 Burgerlijk Wetboek zijn minderjarigen zij die de ouderdom van achttien jaren niet hebben bereikt (…). Tot de leeftijd van achttien jaar beslist in beginsel de ouder die het gezag over het kind heeft over het vermogen van het kind.

In artikel 2.15, lid 2 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 staat dat (…) de rendementsgrondslag voor het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (…) worden toegerekend aan de ouder die het gezag over het kind uitoefent.

Zodra het kind meerderjarig is, komt het saldo van de rekening en de beslissingsbevoegdheid over het vermogen dat op zijn/haar naam staat hem/haar toe. Ook wordt hij/zij zelfstandig belastingplichtig.

Indien een ouder een rekening op naam van het kind opent, dan kan de ouder tot de leeftijd van achttien jaar in beginsel beslissen over het vermogen van het kind en dient de ouder het vermogen van het kind in zijn/haar belastbare inkomen uit spraken en beleggen (box 3) van de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen op te nemen. Het kind kan bij het bereiken van de leeftijd van achttien jaar zelfstandig beschikken over het saldo van de rekening. Als het kind besluit om het saldo aan een ander doel dan de beoogde studie uit te geven dan kun je als ouder hier niets tegen doen.

Een praktijksituatie. Twee ouders hebben voor hun twee kinderen een gelijk bedrag gespaard waarbij de rekeningen op naam van de kinderen stond. Op het moment dat de kinderen over het saldo van hun rekening konden beschikken heeft het ene kind zijn/haar saldo belegd en conform doelstelling van de ouders besteed. Het andere kind had het saldo van zijn/haar rekening binnen drie maanden opgemaakt aan consumptieve doeleinden.

Tip. Het is mogelijk om ervoor te zorgen dat het kind op een latere leeftijd kan beschikken over het saldo van de rekening, zoals bewind, maar dit kan door het kind onder omstandigheden ongedaan worden gemaakt. In een volgende blog zal ik hier nader op ingaan.


Keuze 2: op eigen naam

Als ouder van drie kinderen heb ik samen met mijn echtgenote een rekening bij Semmie.nl voor onze kinderen geopend met als doel een bedrag opzij te zetten voor een eventuele studie of ander vergelijkbaar doel. De rekening staat op naam van mijn echtgenote en mijzelf.

Als de rekening op naam van de ouder staat, dan bepaalt de ouder welke uitgaven er worden gedaan van de rekening. Na het bereiken van de leeftijd van achttien jaar blijft het saldo bij de ouder behoren tot de rendementsgrondslag van box 3 en blijft het saldo van de rekening op naam van de ouder. Je moet als ouder dan wel de discipline hebben om zelf niet aan het saldo van de rekening ten behoeve van je kind te komen.

Een voorbeeld. Stel je spaart € 50,- per maand, dan spaar je aldus € 600,- per jaar, en je wilt het bedrag op zijn/haar achttiende verjaardag beschikbaar hebben. In totaal heb je alsdan een bedrag van € 10.800,- ingelegd. Uitgaande van een rendement van 4%, dan is het te verwachte saldo circa € 16.000,-.


Een afweging maken, nu of later

Als ouder moet je dus de afweging maken of je kind verantwoordelijk met het opgebouwde bedrag kan omgaan. Als je direct bij de geboorte van je kind geld opzij gaat zetten, dan is dat lastig in te schatten. Het merendeel van de ouders opent een rekening op naam van hun kind(eren). Ook zal het bedrag dat je maandelijks spaart van invloed kunnen zijn op je keuze. Gelukkig heb je de tijd. Als je ervoor kiest, zoals ik, om de rekening op je eigen naam te zetten dan kun je altijd alsnog de rekening op naam van je kind zetten.

In een van mijn volgende blogs zal ik nog specifieker ingaan op de keuze die je als ouder kunt maken, zoals gevolgen voor inkomsten- en schenkbelasting.

Lodewijk
Lodewijk

Chief Product Officer

Alle blogs van Lodewijk

Lodewijk is co-founder van Semmie en verantwoordelijk voor de 'tech' in 'fintech'. Lodewijk loopt al een tijd mee in de beleggingswereld. Je zult hem dus terug zien komen als auteur bij een breed scala aan onderwerpen.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.