Trending

Minder risico en toch meer rendement

Door Tessa Ham op 08 maart 2023 - leestijd: 5 min
Minder risico en toch meer rendement
Trending

Slechts één op de vijf beleggers zou vrouw zijn. Een gemiste kans, voor zowel vrouwen zelf als voor de economie. Voor Internationale Vrouwendag deden we onderzoek naar de vrouwelijke belegger. Wat blijkt? Met het nemen van minder risico behalen ze over het algemeen meer rendement.


In het kort:

  • Vrouwen worden een steeds grotere speler in de beleggingswereld, maar kunnen het aantal mannelijke beleggers niet evenaren;
  • Dat is een gemiste kans voor zowel vrouwen zelf als de gehele economie;
  • Vrouwen onderschatten hoe competent ze zijn in beleggen, terwijl ze vaak betere rendementen behalen dan mannen;
  • Ze zijn namelijk niet risicomijdend, maar wel meer risicobewust.


Groei in economie en welvaart vrouwen

Hoewel vrouwen een steeds grotere speler in de beleggingswereld worden, kan het aantal vrouwelijke beleggers het aantal mannelijke beleggers niet evenaren. In Nederland blijft het percentage Nederlandse vrouwelijke beleggers namelijk steken op zo’n 19%.

Daarmee moeten we vooral de Scandinavische landen voor ons laten. Het hoogste percentage vrouwelijke beleggers vinden we namelijk in Finland (36%), gevolgd door Zweden (33%), Denemarken (28%) en Noorwegen (20%).

Het lage percentage vrouwelijke beleggers is zonde voor de Nederlandse economie, aldus onderzoek van ABN Amro en McKinsey. De investeringen van vrouwen zouden de Nederlandse economie namelijk elk jaar 169 miljard euro op kunnen leveren. Ook onderzoek van het International Monetary Fund toont aan dat financiële inclusie van de vrouw een sterke positieve relatie heeft met algemene economische groei.

Daarnaast is het ook een gemiste kans voor vrouwen zelf; anno 2021 was nog steeds 34% van de Nederlandse vrouwen niet financieel zelfstandig. Of je nu kijkt naar het vermogen, de pensioensopbouw of het inkomen; er is sprake van een welvaartskloof tussen mannen en vrouwen.

Dit is problematisch, omdat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen en daarnaast zo’n één op de drie huwelijken strandt. Het is dan ook extra belangrijk dat vrouwen de kracht van beleggen optimaal benutten en hun vermogen laten groeien.


Sterker risicobewustzijn

Eén van de argumenten om het verschil in het aantal beleggers te verklaren, is dat vrouwen een sterker risicobewustzijn hebben en tegelijkertijd onderschatten hoe competent ze zijn wat betreft beleggen. Uit de onderzoeken die dit laten zien, blijkt echter ook dat datzelfde risicobewustzijn ze betere rendementen oplevert.

Een onderzoek dat dit duidelijk aantoont, is uitgevoerd door de Universiteit van Californië. Gedurende dit onderzoek kregen mannen en vrouwen de opdracht een ballon op te blazen. Hoe groter deze zou worden, hoe meer geld ze dat zou opleveren. Als de ballon zou knappen, zouden ze echter helemaal niets krijgen.

Gedurende een van de testen werd een stressvolle situatie gecreëerd, om te onderzoeken of mannen en vrouwen hier verschillend op zouden reageren. Dat bleek waar te zijn. Mannen reageerden op de stressvolle situatie door meer risico te nemen en 50% meer lucht in te blazen. Vrouwen reageerden op de stressvolle situatie door juist minder risico te nemen en 18% minder lucht in de ballon te blazen dan in de andere test, waardoor ze uiteindelijk meer geld verdienden dan de deelnemende mannen.


Onderzoeken naar beleggingsprestaties van vrouwen

Wanneer dit resultaat naar de beurs vertaald wordt, dan zal een man waarschijnlijk meer risico nemen en in een onrustige markt eerder van zijn beleggingsplan afwijken. Vrouwen zullen waarschijnlijk juist het risico willen verkleinen in eenzelfde onrustige markt en juist bij haar plan blijven. En daardoor in de loop van de tijd een beter rendement behalen.

Over het algemeen zijn vrouwelijke beleggers dus niet risicomijdend, maar wel meer risicobewust. Ze weten vaak een betere balans te vinden tussen risico en rendement, wat hen uiteindelijk betere prestaties oplevert. Ook handelen vrouwelijke zelf beleggers over het algemeen minder vaak dan dat mannelijke zelf beleggers dat doen. Daardoor sparen ze op transactiekosten, waardoor ze uiteindelijk boven de streep weer meer overhouden.

Deze bevinding wordt door diverse onderzoeken ondersteund. Het meest aangehaalde onderzoek over dit onderwerp is dat van Amerikaanse vermogensbeheerder Fidelity. De vermogensbeheerder analyseert ieder jaar de rendementen van 5,2 miljoen Amerikanen. In de afgelopen 10 jaar bleek het verschil in behaalde rendementen tussen mannen en vrouwen gemiddeld 0,4 procentpunt per jaar te zijn.

Niet alleen particuliere vrouwelijke beleggers laten betere prestaties zien. Ook professionele investeerders, blijkt uit onderzoek van Goldman Sachs. Zij constateerden dat 43% van de door vrouwen beheerde fondsen (gedefinieerd als: fondsen waarbij ten minste een derde van de portefeuillebeheerdersfuncties door vrouwen wordt bekleed) beter presteerden dan hun benchmark, vergeleken met 41% van de door mannen beheerde fondsen.

Naast het sterkere risicobewustzijn zouden deze resultaten zijn ontstaan, omdat vrouwen vaker met een vooropgezet plan beleggen en consistenter handelen. Ze handelen minder impulsief, beleggen passiever en hebben minder de neiging om de markt te timen.

Het is een beleggingsfilosofie die we bij Semmie omarmen. Wij geloven in passief periodiek beleggen in goed gespreide indexfondsen voor de lange termijn, om zo tot het mooiste rendement te komen. Het is wellicht één van de reden dat het percentage vrouwelijke beleggers bij Semmie met 45% een stuk hoger ligt dan het gemiddelde.

“We zien dat steeds meer vrouwen een beleggingsrekening openen”, aldus Melissa, Data Scientist bij Semmie. “Dit is terug te zien in de verdeling over de jaren heen, want het aantal was niet altijd evenredig verdeeld. In 2017 was het percentage vrouwelijke beleggers nog 33%, tegenover 67% mannelijke beleggers. In de jaren daarna is het percentage vrouwelijke beleggers gestegen naar 45%, tegenover 55% mannelijke beleggers.”


Vrouwelijke beleggers bij Semmie

Vanwege het sterkere risicobewustzijn van vrouwen waren we benieuwd naar de portefeuilleverdelingen binnen Semmie. “We zien dat vrouwen vaker dan mannen in een neutraal risicoprofiel beleggen, en mannen vaker in een offensief of zeer offensief profiel beleggen dan vrouwen”, licht Data Scientist Melissa toe. “Deze verschillen zijn niet enorm, maar wel statistisch significant.”

Dit hoeft echter geen vrijwillige keuze te zijn, benadrukt Melissa. “Dit ligt onder andere aan het inkomen en de bestedingsruimte. We zien dat mannen vaker tot de hogere inkomenssegmenten behoren dan vrouwen. Hierdoor kan het zijn dat vrouwen op basis van hun persoonlijke situatie in een neutraal profiel worden geplaatst.”


Waardevolle lessen

Uit bovenstaande resultaten zijn drie waardevolle lessen halen. De beste rendementen behaal je allereerst door bij je beleggingsplan te blijven en ten tweede door niet onnodig risico te lopen (we legden eerder al uit waarom grote verliezen beperken belangrijker is dan winst behalen).

Ten derde zouden niet alleen vrouwen er profijt van hebben als ze meer zouden beleggen, maar de gehele economie. Hoog tijd dat ze zichzelf als de competente beleggers gaan zien die ze daadwerkelijk zijn.

Tessa Ham
Tessa Ham

Content Creator

Alle blogs van Tessa Ham

Tessa is precies wat een Content Creator hoort te zijn: creatief, bedreven maar bovenal nieuwsgierig. Het liefst schrijft ze over hoe je het slimst met je geld om kan gaan, maar hoe taai het onderwerp ook is: ze zorgt ervoor dat je blijft lezen.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het