Insights

Private markten: beleggen buiten de beurs om

Door Tessa Ham op 11 september 2023 - leestijd: 6 min
Private markten: beleggen buiten de beurs om
Insights

Aandelen, ETF’s, obligaties en beleggingsfondsen… het zijn bekende beleggingscategorieën en het is voor iedereen mogelijk om daar in te beleggen. Dat komt omdat deze beleggingen publiek verhandeld worden. Maar er zijn ook beleggingen waar het moeilijker is om in te beleggen, zoals vastgoed en private equity. Dit type beleggingen valt onder de noemer private markten en wordt een onderdeel van Semmie’s nieuwe Smart portefeuille. Hoog tijd om dieper in deze beleggingscategorie te duiken.


In het kort:

  • Private markten is een verzamelnaam voor niet-beursgenoteerde beleggingen, ook wel ‘alternatieve beleggingen’ genoemd. Dit type belegging is vaak niet voor iedereen toegankelijk;
  • Beleggingen in deze categorie zijn vaak minder liquide dan dat beursgenoteerde beleggingen zijn. Dit zorgt voor een andere risico/rendementsverhouding;
  • Private markten kan een goede toevoeging zijn aan een beleggingsportefeuille omdat het zorgt voor meer spreiding. Je bent namelijk niet alleen meer afhankelijk van de (korte termijn) grillen op de beurs.


Wat zijn private markten?

Private markten is een verzamelnaam voor niet-beursgenoteerde beleggingen, ook wel ‘alternatieve beleggingen’ genoemd. Als belegger ben je waarschijnlijk meer bekend met de tegenhanger van private markten: publieke markten. Dit zijn de markten waar beleggers aandelen, obligaties en ETF’s kunnen kopen en verkopen. Publieke markten zijn voor iedereen toegankelijk, van particulieren tot professionele beleggers. Private markten zijn dat niet. Dat maakt deze categorie minder bekend bij het grote publiek. Hoog tijd dus om er meer over te weten te komen.

Private markten zijn een verzamelnaam voor alle niet-beursgenoteerde beleggingen. De bekendste categorieën hierin zijn vastgoed, private equity en private debt. Daar duiken we dieper in.


1. Vastgoed

De meest bekende niet-beursgenoteerde beleggingscategorie is vastgoed. Iemand die in vastgoed wil beleggen, kan een pand aankopen om vervolgens te verhuren. Dankzij die huur, en een eventuele uiteindelijke verkoop van het pand, kan er een mooi rendement behaald worden.

Maar je hoeft niet per se zelf een pand aan te kopen om vervolgens te verhuren, je kunt ook beleggen in vastgoed op de beurs. Hierbij beleg je bijvoorbeeld in aandelen van een beursgenoteerd bedrijf die een vastgoedportefeuille beheert, of een fonds dat de aandelen van beursgenoteerde bedrijven combineert.

Je kunt echter ook in privaat vastgoed beleggen. Bij niet-beursgenoteerde vastgoed wordt er direct of via een fonds in vastgoed geïnvesteerd, zoals winkelpanden, kantoorpanden of woningen. Niet alleen de gebouwen zelf, maar ook de bijbehorende grond zien we als onderdeel van vastgoed.

Er zijn vastgoedfondsen (zowel beurs- als niet-beursgenoteerd) die zich richten op specifieke vastgoedcategorieën, zoals winkelcentra, maar er zijn ook fondsen die zich richten op meerdere categorieën en zo de risico’s beter spreiden. Mocht een specifieke categorie minder waard worden, neem bijvoorbeeld kantoorpanden die door het thuiswerken meer leeg komen te staan, dan wordt dit opgevangen door de diverse andere categorieën.

Op deze manier in vastgoed beleggen, geeft beleggers de mogelijkheid om te profiteren van de vastgoedmarkt, zonder zelf vastgoed aan te kopen, te beheren en te onderhouden. Je hoeft je bijvoorbeeld geen zorgen te maken over het vinden van huurders.

Je portefeuille uitbreiden met niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen heeft het voordeel dat je meer diversificatie aanbrengt. Deze beleggingen kennen niet alleen andere risico’s en rendementen dan aandelen en obligaties, maar reageert ook weer anders op wereldwijde (economische) omstandigheden. Vastgoed is bijvoorbeeld relatief waardevast en daarnaast redelijk bestand tegen inflatie. De winst wordt bij niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen namelijk vooral gerealiseerd door huurinkomsten en als prijzen in het algemeen stijgen, stijgen huurprijzen mee.

Net als elke andere beleggingscategorie brengt ook beleggen in vastgoedfondsen risico’s met zich mee. Het te behalen rendement hangt natuurlijk samen met de vastgoedmarkt. Als huizenprijzen dalen en er veel leegstand is, heeft dit invloed op het rendement van vastgoedfondsen.

Een algemeen risico van private markten, is ook dat er sprake is van een lagere liquiditeit. In de beleggingswereld refereert liquiditeit aan de snelheid en het vermogen om een belegging tegen een redelijke prijs te verkopen. Je kunt een kantoorpand dat leegstaat immers minder snel verkopen dan een aandeel van bijvoorbeeld Tesla. Deze lagere liquiditeit geldt ook voor minder bekende private markten-beleggingen: private equity en private debt.


2. Private equity

Private equity is een beleggingscategorie waarbij beleggers geld investeren in bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. Je kunt het zien als de private tegenhanger van beleggen in aandelen. Het grootste gedeelte van de bedrijven wereldwijd zijn niet aan de beurs genoteerd. Private equity biedt beleggers de mogelijkheid om in dit soort bedrijven te investeren. Nog meer dan bij beursaandelen, mengen private equity-investeerders en –fondsen zich in het bedrijf waarin ze hun geld investeren.

Wanneer er wordt gekeken naar historische rendementen tussen 1994 en 2020 (volgens een analyse van UBS), is private equity de best presterende categorie, gevolgd door vastgoed. Deze private markten laten gemiddeld betere rendementen zien dan de S&P 500, een index die de aandelen van de 500 Amerikaanse bedrijven met de grootste beurswaarde volgt, en ook prima presteert.Gemiddelde bruto rendementen per jaar (1994 – 2020)

Categorie Rendement
Private Equity 13,7%
Vastgoed 9,2%
S&P 500 8,9%
Hedgefunds 4,3%
Langlopende obligaties 5,4%
Kortlopende obligaties 2,3%
Grondstoffen 1,2%

Bron: UBS. Resultaat gemeten in dollars. Let op: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


De goede resultaten zijn te wijden aan een aantal verschillende redenen, waaronder het feit dat beleggers bij private equity kunnen profiteren van de snelle groei van een bedrijf. Op het moment dat een bedrijf naar de beurs gaat, is de snelste groei immers achter de rug.


Verschillende vormen private equity

Private equity-investeerders en –fondsen kopen en managen (een deel van) bedrijven, met het doel ze uiteindelijk te verkopen voor een hogere prijs. Op het gebeid van private equity zijn verschillende vormen te onderscheiden. Zo kun je bijvoorbeeld investeren in jonge bedrijven (start-ups) die kapitaal nodig hebben om zich te ontwikkelen, of bedrijven met een hoog groeipotentieel die kapitaal zoeken om een nieuw product te ontwikkelen of uit te breiden naar het buitenland.

Wie al wel van private equity heeft gehoord, denkt wellicht aan een zogenaamde buy-out. Bij deze vorm van private equity koopt een investeerder (vaak een fonds) een meerderheidsbelang in het bedrijf, in ruil voor het kapitaal.

Deze bedrijven verkeren vaak in zwaar weer en de investeerder of fonds gaat actief aan de slag om het bedrijf efficiënter en effectiever in te richten. Deze vorm van private equity ben je misschien weleens in het nieuws tegengekomen, omdat het bijvoorbeeld pijnlijke reorganisaties met zich meebrengt.

Alledrie de vormen van private equity brengen risico met zich mee, maar vergroten ook de kans op een hoger rendement, omdat beleggers kunnen profiteren van een snelle groei en daarmee een hogere waarde. Maar het blijft altijd belangrijk om een goede afweging te maken tussen risico en mogelijk rendement.


3. Private debt

Private debt is een derde bekende private markt, en is een privaat alternatief voor de welbekende obligatie. Het is een beleggingscategorie waarbij investeerders leningen verstrekken aan bedrijven die niet beursgenoteerd zijn.

Tot aan de financiële crisis waren het voornamelijk banken die deze leningen verstrekten aan niet-beursgenoteerde bedrijven, maar sindsdien zijn de regels voor banken enorm aangescherpt, waardoor ze niet meer in staat of bereid zijn om kredieten te verstrekken. Private partijen zijn gesprongen in het gat dat hierdoor is ontstaan en de beleggingscategorie is hierdoor in populariteit toegenomen.

Private debt kan een interessante beleggingscategorie voor beleggers zijn, omdat het vaak een vergoeding biedt ter compensatie van het extra risico dat je loopt en de lage liquiditeit waar ook hier sprake van is. Specifieke verwachte rendementen zijn echter lastig in te schatten in deze categorie.


De toegevoegde waarde van private markten

Private markten trekken steeds meer de aandacht van beleggers. Doordat deze beleggingen wel complex zijn, er gegronde analyses nodig zijn en de drempel vaak hoog is om in te stappen, is dit voornamelijk onder institutionele beleggers het geval. Je kunt als particulier dan ook zelf niet zo snel instappen. Dat Semmie in haar nieuwe Semmie Smart portefeuille een extra fonds gericht op private markten opneemt, biedt Semmie beleggers echter de mogelijkheid om ook in private beleggingen te investeren.

We hebben in dit artikel al meerdere keren een risico benoemt van private markten: de lage liquiditeit. Beleggers gaan met beleggingen in private markten een commitment op de langere termijn aan. In het geval van private equity is dit bijvoorbeeld omdat een product niet zomaar ontwikkeld is. Het duurt vaak langer voordat je de vruchten van je belegging kunt plukken.

De lagere liquiditeit heeft echter ook een groot voordeel, beleggingen in private markten zijn minder volatiel. Omdat ze niet beursgenoteerd zijn, zijn ze minder gevoelig voor marktbewegingen. Zoals we de afgelopen jaren hebben gezien, kan de beurs op korte termijn zowel diepe dalen als hoge pieken vertonen. Deze worden niet alleen veroorzaakt door economische omstandigheden, maar voornamelijk door het sentiment op de beurs.

Door ook te investeren in private markten, kun je je portefeuille beschermen tegen deze marktschokken. Dit type belegging biedt dus betere risico/rendement verhouding.

Onderzoek van Morgan Stanley ondersteund deze aanname. Uit hun onderzoek blijkt dat portefeuilles waarin niet-beursgenoteerde bedrijven zijn opgenomen in z’n algemeenheid beter presteren dan soortgelijke portefeuilles qua rendement (y-as) en ook minder volatiel zijn (x-as):


Risico/rendement bij portefeuilles met en zonder alternatieve beleggingen


Diversifiëren van portefeuille

Een ander belangrijk voordeel van beleggen in private markten is dat het een extra dimensie toevoegt aan het diversifiëren van een portefeuille. Omdat deze beleggingen in private markten weer anders reageren op economische gebeurtenissen en ontwikkelingen, helpt dit het risico dat je loopt bij het beleggen te verminderen.

Een belangrijke reden waarom (grote) beleggers ook steeds vaker kijken naar private markten, is door het beleid van centrale banken in de afgelopen 20 jaar. Doordat de rente werd verlaagd tot het nulpunt, en er veel geld in economieën werd gepompt, zijn de beurskoersen sinds een dieptepunt van 2008 gemiddeld gezien flink gestegen. Deze stijging kan leiden tot een minder sterke toekomstige stijging en kan daarom een reden zijn voor beleggers om hun portefeuille verder te diversifiëren.


Uitbreiding van ons portefeuilleaanbod

Beleggen in aandelen, ETF's en obligaties is voor iedereen bekend en voor iedereen mogelijk. Beleggen in private markten is dat niet, en dat maakt dat deze categorie voor veel beleggers ook onbekend is.

Het feit dat Semmie's nieuwe Smart portefeuille toegang gaat bieden tot deze private markten, opent de deur voor een bredere groep beleggers om te profiteren van extra diversificatiemogelijkheden. Het toevoegen van private markten aan een beleggingsportefeuille biedt niet alleen kansen voor rendement, maar ook een versterkte bescherming tegen de onvoorspelbaarheid van de beurs. Al weet natuurlijk ook niemand hoe de wereld buiten de beurs om er morgen uit gaat zien.

Tessa Ham
Tessa Ham

Content Creator

Alle blogs van Tessa Ham

Tessa is precies wat een Content Creator hoort te zijn: creatief, bedreven maar bovenal nieuwsgierig. Het liefst schrijft ze over hoe je het slimst met je geld om kan gaan, maar hoe taai het onderwerp ook is: ze zorgt ervoor dat je blijft lezen.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het