Ask Semmie

Wat zijn de risico’s van aandelen?

Door Thomas van der Lee op 28 juni 2021 - leestijd: 5 min
Wat zijn de risico’s van aandelen?
Ask Semmie

Risico. We horen het woord dagelijks. En dat is ook niet vreemd. Want risico is de kans op gevaar of verlies. Je loopt dus al risico als je de weg oversteekt (kans op een ongeluk), je loopt risico aan de blackjacktafel in het casino (kans dat je je geld kwijtraakt), maar je loopt ook een verhoogd risico op ziektes als je ongezond leeft.

Risico komt dus overal voor net zoals dat een gevaar in een klein hoekje zit. Het kan zich plotseling voordoen, maar we hebben er ook zelf invloed op. Denk maar aan de echte thrillseekers die skydiven, bergbeklimmen of andere adrenaline verhogende activiteiten uitvoeren waarbij risico ondergeschikt is aan de kick die het oplevert.

Je zal het inmiddels wel vaak genoeg hebben gehoord: maar ook beleggen kent risico’s. Echter zeggen dat beleggen risico’s met zich meebrengt is te kort door de bocht, want er is niet slechts één soort risico. Zo zijn er algemene risico’s die gepaard gaan met beleggen, zoals ontwikkelingen in het economische landschap of een stijgende rente. Maar er zijn ook risico’s die specifiek gekoppeld zijn aan een bepaald product of bepaalde vorm van beleggen zoals tegenvallende bedrijfsresultaten of schommelende valutakoersen. Zo heeft elk beleggingsproduct zijn eigen specifieke risico’s. We vertelden je al eerder welke risico’s obligaties met zich meebrengen, nu is het tijd om de risico’s van aandelen te behandelen.


Risico nemen loont?

Risico en rendement gaan hand in hand. Hoe meer risico je neemt, hoe meer rendement je kan behalen. Althans dat is een belangrijke veronderstelling als het over beleggen gaat. Want waarom zou iemand anders risico nemen als het niet uitmaakt?

Als je kijkt naar de historische rendementen van aandelen en obligaties dan zie je dat er inderdaad een relatie zit tussen risico en rendement. Van deze 2 beleggingsproducten worden obligaties gezien als de meest veilige. Al is veilig natuurlijk relatief omdat je ook bij obligaties risico loopt.

Gemiddeld jaarlijks rendement Nederlandse beurs sinds 1900, gecorrigeerd voor inflatie:


Beleggingsproduct Rendement
Aandelen 5,0%
Obligaties 1,7%

Bron: Global Investment Returns Yearbook 2016 (Credit Suisse)

Aandelen leveren gemiddeld dus meer op qua rendement, maar je loopt ook meer risico. Het hogere risico dat aandelen met zich meebrengen heeft vooral te maken met volatiliteit.


Volatiliteit en de risico’s van aandelen

Volatiliteit geeft aan hoeveel een koers beweegt. Een lage volatiliteit betekent dat bijvoorbeeld de prijs van een aandeel redelijk stabiel is, terwijl een hoge volatiliteit aangeeft dat de koers van een aandeel erg veel beweegt.

Volatiliteit wordt vaak uitgedrukt in de standaarddeviatie – in welke mate de koers afwijkt van een gemiddelde. Op basis van koersen uit het verleden berekenen beleggers de volatiliteit die we in de toekomst kunnen verwachten.

Historisch gezien lijken aandelen op de lange termijn rendabeler te zijn dan obligaties. Op de korte termijn kan dat anders zijn. Dat komt omdat beleggen in aandelen specifieke risico’s met zich meebrengen. Een van die risico’s is het koersrisico (ook wel marktrisico genoemd).

Koersrisico is het risico dat je loopt op koersschommelingen, die dan weer groter zijn naarmate de volatiliteit van een aandeel groter is. Je loopt daardoor het risico dat koersen dalen en je beleggingen minder waard worden. Het risico op deze schommelingen is er altijd en is inherent aan beleggen.

Veranderingen in de koers kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer een bedrijf zijn jaarresultaten bekendmaakt of als gevolg van natuurrampen of andere, onverwachte, ontwikkelingen in de wereld. Vanwege de grote onzekerheid van de gevolgen van die gebeurtenissen voor aandelenbeleggers, reageren de koersen van aandelen relatief heftig op die gebeurtenissen. Zeker als je ze vergelijkt met obligaties.

In onderstaande afbeelding is duidelijk te zien dat de beweeglijkheid van aandelen duidelijk groter is dan die van obligaties. De toppen zijn hoger maar de dalen ook veel dieper. De hoogste koerswinst bij aandelen is 37% (1995), het grootste verlies -37% (2008). Bij obligaties is dit respectievelijk +23% (1995) en -11% (2013).


Vergelijking volatiliteit Amerikaanse aandelen en staatsobligaties:

Hieronder is een overzicht te zien waarin de volatiliteit van Amerikaanse aandelen en staatsobligaties wordt vergeleken. In het zwart de jaarlijkse koerswinst- of verlies van aandelenbeleggers. In het lichtgrijs de jaarlijkse koerswinst- over verlies van obligatiebeleggers.

Vergelijking volatiliteit Amerikaanse aandelen en staatsobligaties.<br>

Bron: Stern School of Business, New York University.

Stap je op het verkeerde moment in als aandelenbelegger dan heb je een grote kans dat je een flink deel van je vermogen verliest, meer dan wanneer je in obligaties zou beleggen. Maar heb je geluk met de timing dan kunnen je winsten flink oplopen. Die onzekerheid, en de uitkomsten ervan, hangt weer samen met het risico.


Andere risico’s van aandelen

De risico’s van aandelen beperken zich niet tot het koersrisico. Er zijn nog andere risico’s waar je jezelf aan blootstelt als je belegt in aandelen. Zo zijn er bedrijfsspecifieke risico’s. Dit zijn risico’s die kenmerkend zijn voor het bedrijf waar in wordt belegd. Dit kan bijvoorbeeld de kwaliteit van de werknemers zijn of de strategie. Als die niet goed zijn, heeft dat vaak een negatief invloed op de koers.

Ook zijn er sectorspecifiek risico’s. Dit zijn risico’s die van toepassing zijn op de sector waarin een bedrijf actief is. Gaat het minder met de technologiesector, of worden er bijvoorbeeld extra beperkingen opgelegd, dan zal de koers van een bedrijf welke acteert in die sector daardoor negatief worden beïnvloed. Terwijl het bedrijf het zelf niet slecht hoeft te doen.


Semmie en de risico's van aandelen

Bij Semmie zijn we ons bewust van de risico’s die aandelen met zich meebrengen. Daarom beleggen we ook nooit in individuele aandelen, maar in aandelenfondsen. Aandelenfondsen verdelen je inleg automatisch over meerdere bedrijven. Je kunt het zien als een winkelmandje vol met verschillende bedrijven waarin je belegt. In plaats van dat je afhankelijk bent van de resultaten van één bedrijf, spreid je het risico door automatisch te beleggen in meerdere bedrijven. Wanneer het ene bedrijf het minder doet, kan dit gecompenseerd worden door de goede resultaten van een ander bedrijf.

Op die manier proberen we het risico te spreiden (en zo te minimaliseren) terwijl we wel proberen te profiteren van de mooie rendementen die aandelen ons kunnen bieden.

Thomas van der Lee
Thomas van der Lee

Content Director

Alle blogs van Thomas van der Lee

Thomas verdiept zich graag in ingewikkelde beleggingsmaterie. Door zijn creativiteit kan hij een verhaal altijd op de Semmie-manier overbrengen op de lezer: helder, toegankelijk en to-the-point.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het