Money facts

Schenken aan je kleinkinderen? Antwoord op de meest gestelde vragen

Door Thomas van der Lee op 11 december 2020 - leestijd: 7 min
Schenken aan je kleinkinderen? Antwoord op de meest gestelde vragen
Money facts

Als grootouder schenk je graag een leuk bedrag aan je kleinkinderen. Want voor jonge ouders is het leven al duur genoeg. Met een schenking kan je mooi een handje helpen en meebouwen aan de toekomst van je kleinkind.

Maar voordat je een bedrag schenkt is het belangrijk dat je weet welke spelregels er zijn. Zo komt bij een schenking al snel de Belastingdienst om de hoek kijken. Omdat het niet altijd duidelijk is wat er mogelijk is en wat er komt kijken bij het schenken aan je kleinkind hebben wij bij Semmie de 6 meest gestelde vragen op een rij gezet. Zo kan jij de juiste beslissingen maken en lees je hoe je de Belastingdienst buiten de deur kunt houden.


1. Hoeveel mag ik belastingvrij schenken aan mijn kleinkind in 2021?

Als opa of oma mag je per kleinkind in 2021 €3.244 belastingvrij schenken. Dit bedrag is flink hoger dan in 2020, waarin je €2.208 belastingvrij mag schenken. Het bedrag dat je belastingvrij mag schenken gaat namelijk in 2021 eenmalig met €1.000 omhoog. De reden hiervoor is dat door de coronacrisis het kabinet Nederlanders een fiscaal voordeeltje gunt. In 2022 zal dit voordeeltje verdwijnen en ligt de drempel weer een stuk lager.

Komt volgend jaar het opgetelde schenkbedrag boven die €3.244 uit, dan moet er wel belasting betaald worden. Omdat je vrijstelling niet vervalt betaal je alleen belasting over het geschonken bedrag boven die €3.244. Hiervan gaat 18% naar de Belastingdienst bij een bedrag tot €126.722. Daarboven betaal je 36% over het geschonken bedrag.

Er is een uitzondering op deze regel, en dat is een schenking voor een eigen woning. Is je kleinkind tussen de 18 en 40 jaar, dan kun je eenmalig een bedrag van €103.643 schenken. Voor dit specifieke geval kun je meer informatie vinden op de website van de Belastingdienst.


2. Wie betaalt de schenkbelasting?

Mocht het bedrag dat je als grootouder schenkt aan je kleinkind boven de vrijstelling van €3.244 uitkomen dan moet er dus belasting worden betaald. Je kleinkind moet aangifte doen van de schenking vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de schenking is gedaan.

Maar je kleinkind (of de ouders als je kleinkind nog minderjarig is) is niet meteen verplicht om de schenkbelasting zelf te betalen. Als schenker kun je er ook voor kiezen om de schenkbelasting zelf te betalen.

Dit regelen jullie uiteindelijk in het aangifteformulier. Als je als grootouder ervoor kiest om schenkbelasting te betalen dan vul je dat in jouw aangifte in. Dat heet “netto” of “vrij van recht” schenken. Als schenker betaal je dan wel meer belasting, omdat het betalen van de belasting ook weer telt als een schenking.


3. Heeft mijn schenking invloed op de inkomstenbelasting en eventuele uitkeringen?

Ja, jouw schenking kan van invloed zijn op hoeveel inkomstenbelasting er betaald moet worden. Als je schenkt aan een minderjarig kleinkind, dan wordt dat opgeteld bij het vermogen van dat van de ouders in Box 3. Als je kleinkind ouder is dan 18 jaar dan moet het er eventueel zelf belasting over betalen.

Een deel van het vermogen in Box 3 wordt niet belast. Dit noemen we het heffingsvrij vermogen. In 2021 bedraagt het heffingsvrij vermogen in box 3 €50.000 voor alleenstaanden en €100.000 voor fiscaal partners. Je kleinkind (of de ouders) betalen dus alleen belasting over het bedrag dat boven die grens uitkomt. Zorgt jouw schenking ervoor dat het vermogen boven die grens uitkomt dan moet er dus belasting over betaald worden. Maar net als bij de schenkbelasting, betaal je alleen belasting over het meerdere bedrag.

Ook kan het geschonken bedrag ervoor zorgen dat de ontvanger te veel vermogen bezit om toeslagen te ontvangen. Denk hierbij aan de zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget. Het recht op het ontvangen van deze toeslagen komt te vervallen als de ontvanger te veel vermogen heeft. Doe daarom eerst onderzoek of jouw schenking geen invloed heeft op het ontvangen van mogelijke toeslagen door je kleinkind. Of van de ouders als je kleinkind nog minderjarig is! Voor de meest actuele informatie hierover kan je terecht op de toeslagenpagina van de Belastingdienst.4. Hoe werkt een schenkingsakte en uitsluitingsclausules?

Soms is het fijn om de schenking schriftelijk vast te leggen, zeker als het over grote bedragen gaat. Het is dan voor de schenker én ontvanger duidelijk wat er met elkaar is afgesproken. Dit kan achteraf problemen en onduidelijkheden voorkomen en zo voorkom je ook dat je schenking in verkeerde handen terechtkomt. Het vastleggen van dit alles doe je in een schenkingsakte.

Er zijn 2 soorten schenkingsaktes: de notariële akte en de onderhandse akte.


De notariële akte
Voor een schenking op papier of de schenking van een woning ben je wettelijk verplicht om je schenking vast te leggen in een notariële akte. Een groot voordeel hiervan is dat deze nooit kan kwijtraken. De notaris bewaart deze voor je en stelt altijd vast of je de beslissing neemt met je volle verstand en uit vrije wil. Mocht er achteraf ruzie ontstaan of het zelfs in de rechtbank belanden, dan sta je als schenker of ontvanger met een notariële akte sterk bij eventuele conflicten.

De onderhandse akte
Een onderhandse akte is een overeenkomst die zelf tussen partijen is opgemaakt. Dus er is geen notaris bij betrokken. Net als een notariële akte dient het deze akte tot bewijs van de verhouding tussen de partijen. Je kunt een onderhandse akte opstellen voor een eigen woning, als arbeidscontract, huurcontract of voor goede doelen. Maar dus ook bij een schenking.

Uitsluitingsclausules
In deze aktes kun je gebruikmaken van uitsluitingsclausules. Een uitsluitingsclausule is een bepaling in de akte dat jouw schenking niet in de gemeenschap van goederen valt als jouw kleinkind gaat scheiden. Mocht je de vrouw (of man) van je kleinkind nooit een goede keuze hebben gevonden dan kun jij daarin bepalen dat het bedrag dat je schenkt enkel en alleen naar je kleinkind gaat, en niet wordt verdeeld bij een mogelijke scheiding.


5. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zeggenschap behoud over het geschonken bedrag?

Als je kleinkind minderjarig is, hebben de ouders automatisch zeggenschap over het vermogen van hun kind. Maar zodra je kleinkind 18 wordt, vervalt die zeggenschap en mag hij of zij doen met het geld wat hij of zij wilt. In sommige gevallen wil je als schenker voorkomen dat je kleinkind op 18-jarige leeftijd meteen over het bedrag kan beschikken. We spreken dan over behoud van zeggenschap.

Dit kan je regelen door in de eerdergenoemde schenkingsakte een bewindvoerder toe te voegen. Deze persoon behoudt de zeggenschap over de schenking tot de vooraf bepaalde leeftijd van je kleinkind. Of dit nu 21 jaar is of 45 jaar, dat maakt niet zoveel uit. Je kunt zelf als bewindvoerder optreden maar ook één of beide ouders bewindvoerder maken.

Let er wel op dat je het bewindvoerderschap meteen bij de schenking in de schenkingsakte moet laten vast leggen, als de schenking is gedaan − zonder dat er een bewindvoerder is benoemd − kan dit later niet aangepast worden.


6. Hoe kan er het slimst omgegaan worden met mijn schenking?

Zeker bij grotere bedragen is het slim om goed na te denken over wat er gedaan gaat worden met de schenking en waar je het wilt parkeren.

Veel grootouders kiezen ervoor om het bedrag op de spaarrekening van hun kleinkind te storten: een relatief veilige en eenvoudige keuze. Het bedrag staat vast en het is een prettig idee om een potje te hebben voor later waar je op korte termijn niet meer naar om hoeft te kijken.

Maar met de spaarrentes van nu kost het hebben van spaargeld geld als je de stijgende inflatie meerekent.

Daarom wordt het beleggen van de schenking voor je kleinkind een steeds populairdere manier om met het vermogen om te gaan. Beleggen kent wel meer risico’s dan sparen maar kan ook een hoger rendement opleveren. En zeker als je voor de lange termijn belegt minimaliseer je de risico’s en vergroot je de kans op een mooi rendement.

Een beleggingsrekening voor je kleinkind open je eenvoudig en snel bij Semmie. Jij bepaalt waar je voor belegt en wij doen de rest. Ook dan heb je er helemaal geen omkijken meer naar en heeft je kleinkind de keuze waar hij of zij het bedrag voor wil gebruiken wanneer de tijd daar is!


Disclaimer:

Semmie geeft geen belastingadvies. Heb je specifieke vragen of wil je meer advies inwinnen over schenken? Neem dan contact op met de Belastingdienst of je persoonlijke belastingadviseur.

Thomas van der Lee
Thomas van der Lee

Content Director

Alle blogs van Thomas van der Lee

Thomas verdiept zich graag in ingewikkelde beleggingsmaterie. Door zijn creativiteit kan hij een verhaal altijd op de Semmie-manier overbrengen op de lezer: helder, toegankelijk en to-the-point.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het