Semmie nieuws

Semmie heeft de beleggingsportefeuilles aangepast

Door Thomas van der Lee op 30 juni 2021 - leestijd: 4 min
Semmie heeft de beleggingsportefeuilles aangepast
Semmie nieuws

Op 1 juli hebben we onze beleggingsportefeuilles aangepast. Er is besloten om afscheid te nemen van 3 beleggingsfondsen en daar zijn 2 nieuwe fondsen voor in de plaats gekomen. Door deze wijziging beleggen we nog duurzamer, dalen de fondskosten van onze portefeuilles én worden transacties nog sneller verwerkt. We lichten graag de veranderingen toe.

In het kort:

 • Er heeft een fondswijziging plaatsgevonden;
 • De fondskosten van onze portefeuilles zijn gedaald;
 • Onze portefeuille wordt duurzamer.


Fondswijziging

Laten we beginnen met wat er precies is veranderd. Onze beleggingsportefeuille bestond uit de volgende fondsen:

Aandelenfondsen:

 • ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
 • ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
 • ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
 • UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible
 • UBS MSCI Emerging Markets Socially Responsible


Obligatiefondsen:

 • iShares Euro Corp Bd Sust Screened 0-3
 • Xtrackers II ESG EUR Corp Bond


De nieuwe beleggingsportefeuille ziet er als volgt uit:


Aandelenfondsen:

 • AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR HEDGED EUR
 • Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF
 • UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible
 • UBS MSCI Emerging Markets Socially Responsible


Obligatiefondsen:

 • iShares Euro Corp Bd Sust Screened 0-3
 • Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond


Er is dus gekozen om de 3 ACTIAM fondsen uit de portefeuille te laten. Daarvoor in de plaats zijn 2 fondsen gekomen die zich richten op de Verenigde Staten en Japan. Deze 2 nieuwe fondsen komen van fondsbeheerders Xtrackers en Amundi. Xtrackers kennen we in de portefeuille al van het obligatiefonds. Met de Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF biedt Xtrackers Semmie de kans om op een duurzame manier voor relatief lage kosten in Japan te beleggen.

Amundi is een nieuwe speler in onze portefeuille. Amundi is de grootste vermogensbeheerder van Europa. De AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR HEDGED EUR ETF is een relatief nieuw fonds en pas beschikbaar sinds april 2020. De ETF biedt voor Semmie een mooie verbetering op het gebied van duurzaamheid, heeft relatief lage kosten en dekt ook nog het valutarisico af. Hierdoor hebben we weinig blootstelling aan vreemde valuta.


Verlaging kosten

Door de fondswijzigingen zijn de fondskosten van de portefeuilles gedaald. Fondskosten zijn de kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheren van een beleggingsfonds en zitten in het rendement verwerkt. Onze nieuwe fondskosten bedragen gemiddeld 0,24%.


Enkel ETF’s in de portefeuille

Met deze nieuwe samenstelling beleggen we nu enkel in Exchange Traded Funds (ETF’s). Dit heeft als voordeel dat alle fondsen op hetzelfde moment kunnen worden verkocht en aangekocht. Tot nu toe duurde het altijd 2 dagen voordat de transacties verwerkt waren. Wanneer we nu voor je beleggen zie je de resultaten de volgende dag al terug als je inlogt.


Vastgoed

Door de vernieuwing van de portefeuille is ook afscheid genomen van het ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa. Daardoor beleggen we niet meer direct in vastgoed via een vastgoedfonds. De vastgoedsector werd tijdens de coronacrisis fors geraakt maar is inmiddels wel weer hersteld. Echter, voor de lange termijn kent deze sector genoeg uitdagingen die zorgen voor veel onzekerheid. Dat noodzaakt ons tot het maken van deze beslissing. We stoppen niet helemaal met het beleggen in vastgoed. Dat komt omdat de andere fondsen in onze portefeuille er voor een klein deel in beleggen. Maar het aandeel vastgoed is aanzienlijk kleiner dan voorheen.

Verdeling

Het laatste punt waar we aandacht aan willen besteden is de weging. Met de weging bedoelen we in hoeverre een fonds in onze portefeuille is vertegenwoordigd. Een hoge weging betekent dat het fonds een grotere invloed heeft op de ontwikkeling van de portefeuille dan een lage weging.

Met de vernieuwing van de portefeuille is logischerwijs ook de weging van de fondsen veranderd. Hierbij is de verdeling tussen aandelen en obligaties wel hetzelfde gebleven.

Doordat we afscheid nemen van het vastgoedfonds gaan de regio’s Europa en de Verenigde Staten zwaarder wegen in onze portefeuille. Het ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific is vervangen door het Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF fonds. Wel is het belang verkleind omdat de spreiding minder is binnen dit fonds. Tot slot is het belang in opkomende markten ook voor een klein deel teruggebracht. De ontwikkelde landen laten op dit moment een goede (economische) groei zien en kennen over het algemeen een lager risico en bevatten makkelijkere investeringsmogelijkheden voor beleggers.


Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze portefeuillewijziging, of mocht er iets onduidelijk zijn neem dan gerust contact met ons op. We proberen je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. We zijn 7 dagen per week van 08:00 tot 22:00 uur via de chat bereikbaar.

Thomas van der Lee
Thomas van der Lee

Content Director

Alle blogs van Thomas van der Lee

Thomas verdiept zich graag in ingewikkelde beleggingsmaterie. Door zijn creativiteit kan hij een verhaal altijd op de Semmie-manier overbrengen op de lezer: helder, toegankelijk en to-the-point.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het