Money facts

Strategisch financiële keuzes maken: voor jezelf én je (klein)kinderen

Door Tessa Ham op 21 juni 2023 - leestijd: 5 min
Strategisch financiële keuzes maken: voor jezelf én je (klein)kinderen
Money facts

Als ouder of grootouder is er niets mooier om bij te kunnen dragen aan de doelen van je (klein)kinderen. Door nu en in de toekomst strategisch slimme keuzes te maken met je vermogen, help je de dromen en doelen van je (klein)kinderen realiseren, zonder daarbij je eigen doelstellingen uit het oog te verliezen.

Dat is precies waar vermogensplanning bij van pas komt.


In het kort:

  • Door strategisch slimme keuzes te maken met je vermogen, kun je de dromen en doelen van je (klein)kinderen helpen realiseren zonder je eigen doelstellingen uit het oog te verliezen;
  • Hiervoor maak je gebruik van vermogensplanning. Je optimaliseert je financiële middelen om je persoonlijke en financiële doelen te bereiken, waarbij vragen over levensstandaard na pensionering, stoppen met werken, impact van levensgebeurtenissen en financiële ondersteuning voor (klein)kinderen worden beantwoord.
  • Fiscaal aantrekkelijk schenken en nadenken over vermogensbehoud versus -groei zijn belangrijke aspecten van vermogensplanning, maar het is ook essentieel om strategische keuzes te maken die je eigen financiële situatie en welzijn waarborgen.


Een plan voor je vermogen

Het doel van vermogensplanning is om je financiële middelen zo te optimaliseren dat je je persoonlijke en financiële doelen kunt bereiken. Vragen die je door middel van vermogensplanning kunt beantwoorden zijn onder andere:

  • Kan ik mijn levensstandaard behouden wanneer ik stop met werken?
  • Is het mogelijk op eerdere leeftijd te stoppen met werken?
  • Welke invloed heeft een life event of toekomstige grote aankoop op mijn vermogen en liquiditeitspositie?
  • Hoe kan ik mijn (klein)kinderen het beste financieel op weg helpen?
  • Hoe zorg ik dat ik mijn dierbaren goed achterlaat en voorkom ik dat ze veel erfbelasting moeten betalen?


Eerder deelden we al hoe vermogensplanning de route naar financiële rust kan betekenen. In dit artikel gaan we dieper in op vermogensplanning rondom de familie.


Je (klein)kinderen financieel op weg helpen

Bij vermogensplanning sta je niet alleen stil bij je eigen financiële doelen, maar ook bij die van je (klein)kinderen. Als (groot)ouder is het immers fijn om je (klein)kinderen financieel op weg te kunnen helpen.

Dit begint natuurlijk bij wat je ze meegeeft op het gebied van geld en beleggen. Een goede financiële opvoeding is enorm waardevol om later financieel zelfstandig te zijn en zelf ook de kracht van beleggen in te zien. Wij spraken eerder met Annelou van Noort, specialist financiële educatie, die meer vertelde over hoe je je (klein)kinderen wegwijs kunt maken in de wereld van financiën.


Een financiële voorsprong geven

Je (klein)kinderen financieel op weg helpen kan ook door ze letterlijk een financieel steuntje in de rug te geven. Dit kan door geld opzij te zetten op een spaarrekening, maar ook door daarnaast een bedrag voor ze te beleggen en dit bedrag te schenken als ze op het punt staan hun rijbewijs te halen, te studeren of een huis te kopen.

Wil je jouw (klein)kinderen een bedrag op 18-jarige leeftijd schenken? Dan kan het fiscaal voordeliger zijn om op naam van je kind of kleinkind te beleggen. Of dit echt het geval is, lees je bij het verschil tussen een rekening op naam van mijn kind of op eigen naam.

Kort gezegd voorkom je met beleggen op naam van je kind dat het schenkbelasting moet betalen als het 18 jaar wordt en het bedrag tot zijn of haar beschikking krijgt. De stortingen op de beleggingsrekening worden wel gezien als schenkingen waar eventueel belasting over betaald moet worden, maar alleen als dit jaarlijks boven een vrijgesteld bedrag uitkomt.

Beleg je op eigen naam, dan houd je altijd zelf het geld in jouw bezit. Je kunt er dan ook voor kiezen om het bedrag pas te schenken als je (klein)kind daadwerkelijk een groot financieel doel wilt waarmaken. Dit hoeft niet op 18-jarige leeftijd te zijn. Wanneer je daadwerkelijk het bedrag schenkt, krijgt je kind eventueel wel te maken met schenkbelasting, afhankelijk van de hoogte van het bedrag.


Fiscaal aantrekkelijk schenken

Onderdeel van een vermogensplan is daarom ook om stil te staan bij de fiscale gevolgen van het schenken, voor zowel jou als voor je (klein)kinderen. Door strategisch gebruik te maken van de vrijstellingen en de tariefverschillen, is het mogelijk om fiscaal aantrekkelijk te schenken.

Zo mogen ouders hun kind jaarlijks een bedrag schenken dat is vrijgesteld van schenkbelasting. Deze jaarlijkse vrijstelling wordt ieder jaar opnieuw geïndexeerd en is in 2023 vastgesteld op €6.035. Helaas ligt deze vrijstelling voor grootouders lager. De jaarlijkse vrijstelling voor alle andere personen (waaronder ook de grootouders vallen) is €2.418 in 2023.

Naast de jaarlijkse vrijstelling, bestaat er voor ouders ook een verhoogde vrijstelling die eenmalig ingezet kan worden en alleen geldt als je kind op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is óf een partner heeft in deze leeftijdscategorie. Deze hogere schenking mag gebruikt worden voor een eigen woning of een bestedingsdoel waar je kind zelf over beslist en bedraagt €28.947. Ook grootouders mogen dit bedrag eenmalig schenken, maar alleen als dit voor de eigen woning wordt gebruikt.


Schenking door: Bestedingsdoel: Belastingvrij bedrag:
Ouder(s) Mag het kind zelf weten €28.947
Ouder(s) Eigen woning €28.947
Ouder(s) Dure studie €60.298
Anderen (waaronder grootouders) Eigen woning €28.947


Fiscaal aantrekkelijk schenken kan ook door strategisch gebruik te maken van de tariefverschillen. Over de eerste €138.641 boven de vrijstelling betalen je kinderen namelijk 10% aan schenkbelasting. Daarboven betalen je kinderen 20%. Voor kleinkinderen die een schenking krijgen van hun grootouders liggen de percentages op 18% en 36%.

Wanneer je een bedrag wilt schenken dat hoger is dan €138.641, kan het daarom fiscaal voordeliger zijn om het bedrag daarboven het volgende jaar te schenken, indien dit mogelijk is voor het financiële doel van je (klein)kind. Rekening houden met de tariefverschillen kan ook verstandig zijn om je toekomstige nalatenschap te verkleinen. Bij het erven hiervan krijgen je (klein)kinderen namelijk te maken dezelfde percentages.


Doorgeven aan de volgende generatie

Want wellicht wil je er liever niet bij stilstaan, maar ook nadenken op welke manier je het vermogen wilt doorgeven aan de volgende generatie is onderdeel van vermogensplanning. Wanneer je hier op tijd bij stilstaat, ben je ervan verzekerd dat je je dierbaren goed achterlaat.

Bij het regelen van je nalatenschap kun je denken aan het opstellen van het testament en eventueel het afsluiten van een levensverzekering. En, zoals we net al aangaven, kun je ervoor zorgen dat je (klein)kinderen minder erfbelasting hoeven te betalen door nu strategisch schenkingen te doen.

Schenken bij leven heeft bovendien het grote voordeel dat het zowel door de schenker als de kinderen als prettiger wordt ervaren. Je nu al kunt zien wat je (klein)kinderen met het geldbedrag doen.


Vermogensbehoud in plaats van vermogensgroei

Wanneer je het belangrijk vindt om je vermogen in goede staat door te geven aan de volgende generatie, is het ook belangrijk om na te denken over de manier waarop je wilt beleggen: voor vermogensgroei of voor vermogensbehoud.

Beleggen voor vermogensbehoud is gericht op het behouden van de waarde van de beleggingsportefeuille, door het risico en het verlies op kapitaal te minimaliseren. Dit doe je bijvoorbeeld door je risicoprofiel aan te passen.


Strategische keuzes maken voor jezelf

Natuurlijk is het welzijn van je (klein)kinderen belangrijk. Je vermogen heb je immers ook voor hen opgebouwd. Toch is het belangrijk om niet je eigen financiële situatie uit het oog te verliezen. Is het bijvoorbeeld wel echt verstandig om fiscaal vriendelijk te schenken, of heeft dit invloed op je levensstijl in de toekomst? Vermogensplanning draait daarom niet alleen om de laatste twee vragen die we eerder noemden, maar om het complete plaatje.

Vermogensplanning begint bij duidelijk overzicht over de verschillende aspecten van je financiële situatie. Vermogensvraagstukken die daaruit voortvloeien, kunnen complex zijn. Een financieel adviseur kan helpen om de bomen door het bos te blijven zien. Voor vragen over vermogensbeheer kun je natuurlijk altijd bij Semmie terecht. Onze experts zijn 7 dagen per week van 08:00 tot 22:00 uur bereikbaar om al je vragen te beantwoorden.


Beleggen met verschillende doelen

Semmie begrijpt dat je waarschijnlijk niet voor één specifiek doel belegt. Daarom heb je bij ons de mogelijkheid om verschillende rekeningen te openen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om zowel te beleggen voor vermogensgroei als voor vermogensbehoud. Of om een rekening speciaal voor je kind of kleinkind te openen, terwijl je ook voor je eigen financiële doelen blijft beleggen.


Disclaimer:

Semmie geeft geen belastingadvies. Heb je specifieke vragen of wil je meer advies inwinnen over belasting en beleggen? Neem dan contact op met de Belastingdienst of je persoonlijke belastingadviseur. Wil je meer weten van Semmie? Neem dan contact met ons op via de chat. We zijn 7 dagen per week van 8.00 tot 22.00 uur bereikbaar.

Tessa Ham
Tessa Ham

Content Creator

Alle blogs van Tessa Ham

Tessa is precies wat een Content Creator hoort te zijn: creatief, bedreven maar bovenal nieuwsgierig. Het liefst schrijft ze over hoe je het slimst met je geld om kan gaan, maar hoe taai het onderwerp ook is: ze zorgt ervoor dat je blijft lezen.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het