Insights

Is de toekomst van obligaties groen?

Door Thomas van der Lee op 29 september 2021 - leestijd: 6 min
Is de toekomst van obligaties groen?
Insights

Obligaties zijn er – net als aandelen in alle soorten en maten. De meest bekende zijn dan wel de bedrijfsobligaties en staatsobligaties maar wat dacht je van obligaties met zero-coupon, eeuwigdurende obligaties of converteerbare obligaties? Keuze genoeg.

De laatste jaren is er nog een ander type obligatie dat aan populariteit wint, de groene obligatie. Groene obligaties, green bonds genoemd, zijn obligaties waarvan de opbrengst bedoeld is voor duurzame, ecologisch verantwoorde investeringen. Het geld dat door de uitgevende partij wordt opgehaald met een groene obligatie mag namelijk alleen voor specifieke projecten met een duurzaam karakter worden ingezet. Alleen al in 2020 werd er voor een recordbedrag van €170 miljard aan groene obligaties uitgegeven. De populariteit van deze duurzame obligatie neemt toe. Hoog tijd dus om er dieper in te duiken.


Het ontstaan van de groene obligatie

De groene obligatie is nog relatief jong. Het begon in 2007 met een telefoontje van een groep Zweedse pensioenfondsen naar de Wereldbank. Ze wilden investeren in projecten die het klimaat hielpen, maar ze wisten niet hoe ze deze projecten konden vinden. Ze wisten wel waar ze terecht konden en vroegen de Wereldbank om hulp. De Wereldbank is 's werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. Zij verstrekt leningen aan ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden, met als voornaamste doel het bestrijden van armoede. Minder dan een jaar later gaf de Wereldbank de eerste groene obligatie uit en creëerde daarmee een nieuwe manier om financiering van investeerders te koppelen aan klimaatprojecten.

Sinds 2007 heeft de groene obligatie een enorme vlucht genomen: van (lokale) overheden tot het bedrijfsleven, iedereen geeft ze uit. Inmiddels gaat er ruim €850 miljard in om.

De opbrengst die met de uitgifte van groene obligaties door overheden wordt opgehaald gaat bijvoorbeeld naar het aanleggen van windmolenparken, het verbeteren van de infrastructuur, het isoleren van huurwoningen of om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De opbrengst van groene obligaties door bedrijven gaat dan weer naar de bouw van een milieuvriendelijk hoofdkantoor of het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen.

Zo leveren groene obligaties niet alleen financieel maar ook een maatschappelijk rendement op.


Wie geven groene obligaties uit?

Ondanks dat groene obligaties vooral door nationale overheden worden uitgegeven, zijn zij niet de enige partijen die groene obligaties uitgeven. De partijen die ze nog meer uitgeven zijn:

  • Multilaterele instellingen zoals de Europese Investeringsbank (EIB) en de Wereldbank;
  • Lokale overheden zoals provincies, gemeentes of genationaliseerde bedrijven;
  • Maar ook het bedrijfsleven.


De Wereldbank is wel de belangrijkste uitgever van groene obligaties. Sinds 2008 heeft de Wereldbank nu voor meer dan 11 miljard euro aan groene obligaties uitgegeven via meer dan 150 transacties in 20 valuta's. De Wereldbank ontwikkelt, naar eigen zeggen, producten die voldoen aan de specifieke vraag van beleggers. Groene obligaties is een van die producten. Veel beleggers maken zich zorgen over de effecten van klimaatverandering en willen met hun investeringen specifiek het verschil maken door projecten te steunen die zich richten op het tegengaan van klimaatverandering.De noodzaak van deze kwestie heeft geleid tot een alsmaar toenemende populariteit van duurzame beleggingen.

Het Rampur Hydropower Project in India is een van de projecten die met opgehaald geld gefinancierd is. Dit project heeft tot doel koolstofarme waterkracht te leveren aan het elektriciteitsnet van Noord-India. Het produceert jaarlijks 1.957.000 megawatt en bespaart daarmee 1.407.700 ton CO2-uitstoot per jaar.

Maar ook de Nederlandse Staat is actief bezig met groene obligaties. Op 21 mei 2019 heeft de Nederlandse Staat als eerste land met een triple-A-rating een groene obligatie uitgegeven. Met die uitgifte werd een kleine €6 miljard opgehaald en met de opbrengsten gaat het Rijk investeren in duurzame energie, energie-efficiëntie, duurzaam vervoer en klimaatadaptatie.

Die uitgifte van de Nederlandse Staat was onder beleggers zo populair dat er uiteindelijk wel 21 miljard euro opgehaald had kunnen worden. Beleggers lijken namelijk graag te willen investeren in groene obligaties. Zo kunnen pensioenfondsen aan hun deelnemers laten zien dat hun geld goed wordt geïnvesteerd in duurzame projecten. Nederlandse pensioenfondsen hebben dan ook bij de overheid erop aangedrongen om meer groene obligaties uit te geven. Maar vooralsnog blijft het bij de €6 miljard die nu opgehaald is.


Cijferoverzicht groene obligaties<br>


Welke voordelen hebben groene obligatie te bieden?

De populariteit van groene obligaties is daar, maar wat zijn dan de voordelen? Groene obligaties brengen extra transactiekosten met zich mee omdat de uitgevers het gebruik van de opbrengsten moeten volgen, monitoren en rapporteren. Desondanks groeien groene obligaties in populariteit bij overheden/bedrijven. Dit heeft de volgende redenen:

  • Groene obligaties blijken beter te presteren dan traditionele obligaties;
  • Groene obligaties benadrukken het duurzame karakter en de duurzame visie van een overheid/bedrijf;
  • Groene obligaties zorgen voor een positief marketingverhaal;
  • Groene obligaties zorgen ervoor dat een ander soort belegger wordt aangetrokken. Niet alleen de belegger die zich richt op financieel gewin, maar ook de belegger die vindt dat beleggingen aan één of meerdere van de ESG-criteria moeten voldoen.

Voor particuliere beleggers bieden groene obligaties óók voordelen. Ze weten zeker dat hun investeringen worden gebruikt om te bouwen aan een duurzame toekomst.


Wat heeft de toekomst in petto?

Alles wat tegenwoordig met groen, duurzaam of sustainable te maken heeft, heeft de wind mee. Dat komt mede doordat een van de grote plannen van de Amerikaanse president Joe Biden de transitie naar een duurzame en schonere wereld is. Hij voegt daad bij zijn woord door daar een flink bedrag voor neer te leggen. De groene obligatie kan daarvan profiteren.

De verwachting is dan ook dat de wereldwijde markt voor groene obligaties zal verdubbelen naar €2 biljoen aan het eind van 2023. Doordat de Europese Unie de Green Bond Standard gaat invoeren zal de groene obligatie een extra impuls krijgen. Daarmee komt er een standaard waar een groene obligatie aan moet voldoen en dit zal (potentiële) beleggers veel duidelijkheid verschaffen. In het verleden is namelijk gebleken dat niet elke groene obligatie ook daadwerkelijk groen was. Er was dan sprake van greenwashing: iets werd verpakt als groen maar dat was het niet.

Ook is het belangrijk om je af te vragen hoe groen een groene obligatie nu daadwerkelijk is. Vooral als hij wordt uitgegeven door partijen die in eerste instantie weinig of niets met duurzaamheid te maken hebben.

Neem bijvoorbeeld luchthaven Schiphol. Schiphol heeft vorig jaar groene obligaties met een totale waarde van €750 miljoen uitgegeven om duurzame gebouwen en milieuvriendelijk transport en vervoer te kunnen realiseren. Nu zijn de duurzame initiatieven in principe goed, maar de luchthaven bedient niet bepaald de meest duurzame sector. Het blijft dus goed opletten waar je in investeert. Maar dat moet je altijd doen als je belegt.

Ben je trouwens benieuwd hoe we bij Semmie onze beleggingen op het gebied van duurzaamheid selecteren en in welke obligatiefondsen wij dus beleggen? Lees dan eens onze duurzaamheidsverklaring door.

Thomas van der Lee
Thomas van der Lee

Content Director

Alle blogs van Thomas van der Lee

Thomas verdiept zich graag in ingewikkelde beleggingsmaterie. Door zijn creativiteit kan hij een verhaal altijd op de Semmie-manier overbrengen op de lezer: helder, toegankelijk en to-the-point.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het