Money facts

Behoud of groei, waar zet jij je vermogen voor in?

Door Tessa Ham op 06 juni 2023 - leestijd: 4 min
Behoud of groei, waar zet jij je vermogen voor in?
Money facts

Bij beleggen wordt nog te vaak aan vermogensgroei gedacht: de manier van beleggen om met je vermogen meer vermogen te creëren. Beleggen kan echter ook uitkomst bieden als je enkel je vermogen op peil wilt houden. Wat zijn de voordelen van vermogensbehoud? En wanneer kies je ervoor om te beleggen voor vermogensbehoud in plaats van vermogensgroei?


In het kort:

  • Beleggen wordt vaak gezien als een methode voor vermogensgroei, maar is ook juist geschikt voor vermogensbehoud;
  • Bij deze manier van beleggen wordt er gefocust op het minimaliseren van risico en het verlies van kapitaal;
  • Of je jouw vermogen wilt inzetten voor behoud of groei, hangt onder andere af van de levensfase waarin je je bevindt en wat je financiële doelen zijn.


Jouw vermogen behouden

Wie (een deel van) het vermogen wil behouden, kan dit op (verschillende) spaarrekeningen laten staan. Deze methode van vermogensbehoud kent weinig risico, maar ook een nadeel: het is namelijk niet mogelijk om de waarde van het gehele vermogen te behouden.

Dat heeft drie redenen:

  1. Het vermogen wordt vanwege de inflatie ieder jaar minder waard.
  2. Je betaalt vermogensbelasting wanneer jouw vermogen in box 3 boven het heffingsvrij vermogen uitkomt.
  3. Wanneer de rentes dalen tot zeer lage niveaus, ontstaat het risico dat banken een negatieve spaarrente gaan rekenen. Je moet dan betalen om daar te sparen.

Je kunt er daarom naast sparen ook voor kiezen om te beleggen. Wanneer je geen behoefte voelt om je vermogen te groeien en daarnaast risicomijdend bent, zal beleggen voor vermogensbehoud je niet meteen aanspreken. Toch is beleggen ook juist geschikt voor vermogensbehoud: de manier waarop je belegt, verschilt hierbij.


Beleggen voor vermogensgroei of vermogensbehoud?

Over het algemeen wordt beleggen als een methode beschouwd om het vermogen te laten groeien. Wie belegt voor vermogensgroei, wil het liefst een zo goed mogelijk rendement behalen en is daarvoor ook (in bepaalde mate) bereid om risico te lopen. Er wordt dan ook gekozen voor een beleggingsprofiel waarbij meer risico wordt genomen.

Beleggen voor vermogensbehoud is daarentegen gericht op het behouden van de waarde van de beleggingsportefeuille. Bij dit beleggingsdoel wordt er logischerwijs gefocust op het minimaliseren van het risico en het verlies van kapitaal. Beleggen zonder risico bestaat natuurlijk niet, maar er wordt dan vaak gekozen voor minder risicovollere beleggingen als obligaties (of obligatiefondsen) in het beleggingsprofiel.

Historisch gezien leveren deze beleggingen over een langere periode minder hoge rendementen op dan risicovollere beleggingen, maar in ruil daarvoor bieden ze een hogere mate van stabiliteit. De beleggingsportefeuille is hierdoor voorspelbaarder, waardoor het geschikter is voor waardebehoud en een inkomen middels onttrekkingen. Al is (een positief) rendement nooit gegarandeerd.


Vermogensgroei Vermogensbehoud
Gericht op het maximaliseren van de waarde Gericht op het behouden van de waarde van een beleggingsportefeuille
Grotere risicobereidheid Risicomijdend om verlies van kapitaal te voorkomen
Voornamelijk beleggingen als aandelen Voornamelijk beleggingen als obligaties


Welke strategie past bij jou?

Of je jouw vermogen wilt inzetten voor behoud of groei, hangt af van verschillende factoren: in welke levensfase je je bevindt, wat je financiële doelen zijn en op welke termijn je deze behaald wil hebben of al hebt behaald.

Neem het pensioen bijvoorbeeld, een veelgehoorde reden voor beleggers om hun vermogen te willen groeien. Hoe dichter je bij de leeftijd komt dat je wilt stoppen met werken, hoe groter de kans is dat je overstapt van vermogensgroei naar vermogensbehoud. Want beleg je met veel risico als je pensioen er aankomt, dan bestaat er een kans dat je een deel van het al opgebouwde vermogen verliest. Het gevolg daarvan is dat je minder te besteden hebt op het moment dat het ertoe doet.

Een andere reden om over te stappen naar vermogensbehoud kan zijn dat je jouw financiële doelen al behaald hebt en je jouw gecreëerde vermogen zoveel mogelijk wilt behouden voor de volgende generatie.

Ook voor veel ondernemers is vermogensbehoud een topprioriteit. Zij willen het vermogen dat ze al hebben gecreëerd behouden, zodat ze weten dat ze hierop kunnen terugvallen als dat nodig is. Het kan ook zijn dat ze hun financiële doel al hebben behaald: ze hebben hun bedrijf verkocht en willen zeker weten dat ze dit vermogen behouden.


Zowel vermogensbehoud als vermogensgroei

Sommige mensen focussen zich zo op het groeien van hun vermogen, dat ze vergeten hoe belangrijk het is om het vermogen dat ze al hebben opgebouwd te behouden. Vraag jezelf daarom regelmatig af of je hier een gezonde balans in hebt gevonden; een balans die past bij je financiële doelen en je beleggingshorizon. Is dit niet het geval? Dan hervind je die balans bijvoorbeeld door het percentage obligaties in de portefeuille te verhogen.

Bij Semmie heb je de mogelijkheid om meerdere rekeningen te openen, wat het voordeel met zich meebrengt dat je bij ons voor zowel vermogensgroei als vermogensbehoud kunt beleggen. Zo kun je je met de ene rekening focussen op het behouden van een inkomen middels onttrekkingen of je vermogen in goede staat achterlaten voor de volgende generatie, en beleg je met een andere rekening voor een financieel doel dat je nog wilt behalen, zoals het financieren van dat gewenste vakantiehuisje.

Tessa Ham
Tessa Ham

Content Creator

Alle blogs van Tessa Ham

Tessa is precies wat een Content Creator hoort te zijn: creatief, bedreven maar bovenal nieuwsgierig. Het liefst schrijft ze over hoe je het slimst met je geld om kan gaan, maar hoe taai het onderwerp ook is: ze zorgt ervoor dat je blijft lezen.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het