Money facts

Vermogensplanning: de route naar financiële rust

Door Thomas van der Lee op 25 mei 2023 - leestijd: 4 min
Vermogensplanning: de route naar financiële rust
Money facts

Vermogensplanning vormt de sleutel tot het verwezenlijken van je financiële doelen, of je nu streeft naar een zorgeloos pensioen of het creëren van een financiële voorsprong voor je kinderen. In dit artikel zetten we voor je op een rij hoe je verstandige en bewuste keuzes kunt maken om op de juiste manier met je vermogen om te gaan, zowel voor nu als voor de toekomst.


In het kort:

  • Een onbezorgd pensioen of de kinderen een (financiële) voorsprong geven: iedereen heeft financiële doelen. En deze doelen bepalen hoe je omgaat met je beschikbare vermogen;
  • Met vermogensplanning maak je verstandige en bewuste keuzes over wat je met je vermogen doet: voor nu, maar ook voor de toekomst;
  • Door je financiële situatie inzichtelijk te maken creëer je rust en zekerheid, waardoor je uiteindelijk je vermogen op de juiste manier in kan zetten om je financiële doelen te bereiken.


De financiële doelen die we onszelf stellen bepalen voor een groot deel hoe we omgaan met ons vermogen. Wil je eerder met pensioen? Wil je je kinderen een financiële voorsprong geven of wil je bijvoorbeeld een eigen vakantiehuisje bezitten? Ongeacht de levensfase waar je in zit, vermogensplanning helpt je om je financiële doelen inzichtelijk te maken en daardoor ook realiseerbaar te maken. Op de korte en lange termijn.


Wat is vermogensplanning?

Met vermogensplanning maak je verstandige en bewuste keuzes over je vermogen, voor nu, maar ook voor de toekomst. Dat klinkt simpel, maar het is een stuk complexer dan dat het lijkt.

Vermogensplanning omvat namelijk het beheer van je spaargeld, beleggingen en vastgoed. Je maakt vervolgens plannen voor hoe je dat vermogen beheert om je financiële doelen te bereiken en stuurt bij wanneer dat nodig is.

Het doel van vermogensplanning is dan ook het optimaliseren van je financiële middelen om je persoonlijke en financiële doelen te bereiken, zoals pensioenplanning, het afbetalen van een hypotheek of het opbouwen van een vermogen om aan je kinderen te schenken.


Waarom een goede vermogensplanning belangrijk is

Vermogensplanning is belangrijk om verschillende redenen. Ten eerste helpt het om inzichtelijk te maken wat het huidige vermogen is, en hoe dat ingezet kan worden om je doelen te bereiken. Als je weet wat je doel is, weet je ook hoe je daar naartoe moet werken.

Ten tweede kan vermogensplanning helpen om vermogensrisico's te verminderen. Door een goede spreiding van het vermogen over verschillende activa, beleggingscategorieën en sectoren kan je het risico verminderen en (potentiële) verliezen beperken. Er wordt bewust voor gekozen om een deel als spaargeld aan te houden, een deel te beleggen en/of een deel in vastgoed investeren. Spreiding reduceert hierbij de risico’s die worden gelopen.

Daarnaast maakt vermogensplanning inzichtelijk hoe je het rendement op je investeringen kunt maximaliseren met inachtneming van de eerdergenoemde risico’s. De investeringsmogelijkheden die passen bij je risicotolerantie en financiële doelen worden geïdentificeerd en maximaal benut.

Vermogensplanning is daarnaast niet alleen belangrijk voor het heden. Je denkt ook na over je toekomst. Vermogensplanning kan je namelijk ook helpen bij het opbouwen van een comfortabel pensioen en het plannen van je financiële behoeften tijdens de pensioenjaren.

Het kan daarnaast ook helpen bij het zorgen voor een soepele overdracht van je vermogen aan je erfgenamen en het minimaliseren van eventuele belastingverplichtingen die daarmee gepaard gaan, mocht dit van toepassing zijn.


Hoe werkt vermogensplanning?

Bij vermogensplanning kijk je naar verschillende aspecten van je financiële situatie, zoals je inkomsten en uitgaven, financiële positie, pensioenplanning en belastingen. Aan de hand van die aspecten wordt een eigen financiële route uitgestippeld. We lichten dit toe:


1. Inkomsten en uitgaven

Het is belangrijk om te weten wat je inkomsten en uitgaven zijn, zodat er een goed beeld ontstaat van de financiële situatie. Als je weet hoe groot het vermogen is, wat er maandelijks binnenkomt en wat er maandelijks ook uitgaat, dan heb je een startpunt voor het maken van je plannen.


2. Financiële positie

Als je inzicht hebt in de inkomsten en uitgaven, en dat houdt naast het vermogen dat je al bezit, dan heb je een goed overzicht van je huidige vermogenssituatie. Maar het is ook het startpunt voor de toekomstige vermogenssituatie. Want het helpt je om de keuzes inzichtelijk te maken die je moet maken om je financiële doelen te kunnen bereiken.

Moet er bijvoorbeeld extra geld geïnvesteerd worden? Of is vermogensbehoud belangrijker? Door de vermogenssituatie in kaart te brengen weet je ook wat voor jou de beste beleggingsstrategie is.


3. Pensioenplanning

Een belangrijk aspect van vermogensplanning is het plannen van het pensioen. Veel mensen willen namelijk eerder stoppen met werken of zo lang mogelijk kunnen genieten van het door hun opgebouwde vermogen.

Het is daarbij van belang om te weten hoeveel inkomen je nodig hebt na je pensioen en hoeveel geld je moet sparen om dit inkomen te bereiken.


4. Belastingen

Helaas ontkomen we er niet aan: het betalen van belastingen. Bij vermogensplanning is het belangrijk om rekening te houden met belastingen die betaald moeten worden. Of het nu gaat om vermogensbelasting of eventuele erfbelasting. Om niet onnodig te veel belasting te betalen, is het belangrijk om je investeringen en financiële beslissingen af te stemmen op je financiële situatie.

Als je namelijk weet hoeveel belasting betaald moet worden, dan weet je ook hoeveel geld je beschikbaar hebt om je doelen te bereiken. Het is ook belangrijk om je investeringen en financiële beslissingen af te stemmen op je fiscale situatie, zodat je niet onnodig veel belasting betaalt.


Financiële rust

Een goede planning en inzichtelijk vermogensbeheer, zorgt voor rust in je financiële leven. Zo wordt inzichtelijk hoeveel geld er beschikbaar is, of moet zijn, om te beleggen, om te sparen maar ook om uit te geven. Door slim met je vermogen om te gaan, zorg je ervoor dat je vermogen stabiel blijft en je evengoed naar je financiële doelen kan toewerken. Daarnaast kan belastingplanning en successieplanning helpen om de belastingdruk te verlagen, zodat er meer financiële ruimte is voor jezelf, maar ook voor je kinderen.

Een goede vermogensplanning zorgt er zodoende voor dat je meer financiële zekerheid en rust hebt, waardoor je minder stress hebt en juist meer tijd en energie hebt voor de belangrijke dingen in het leven. Benieuwd hoe Semmie je kunt helpen met jouw vermogensplanning? Stuur ons dan eens een berichtje via de chat. Onze experts zijn 7 dagen per week van 08:00 tot 22:00 uur bereikbaar om al je vragen te beantwoorden.

Thomas van der Lee
Thomas van der Lee

Content Director

Alle blogs van Thomas van der Lee

Thomas verdiept zich graag in ingewikkelde beleggingsmaterie. Door zijn creativiteit kan hij een verhaal altijd op de Semmie-manier overbrengen op de lezer: helder, toegankelijk en to-the-point.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het