Trending

Zelf (aanvullend) pensioen opbouwen is nu nog aantrekkelijker geworden

Door Tessa Ham op 23 juni 2023 - leestijd: 5 min
Zelf (aanvullend) pensioen opbouwen is nu nog aantrekkelijker geworden
Trending

Zelf (aanvullend) pensioen opbouwen is nu nog aantrekkelijker geworden. Naar aanleiding van de nieuwe pensioenwet is de jaarruimte namelijk flink verruimd. Dit betekent dat het bedrag dat je met belastingvoordeel mag storten op je pensioenrekening een stuk hoger ligt dan eerst, waardoor je meer kunt investeren in je pensioen en een solide financiële basis kunt opbouwen voor een zorgeloze toekomst.


In het kort:

  • De nieuwe pensioenwet heeft de jaarruimte voor het opbouwen van een aanvullend pensioen flink verruimd;
  • Het opbouwpercentage van de jaarruimte is namelijk verhoogd van 13,3% naar 30%. Ook de reserveringsruimte en het aantal jaren dat je zelf pensioen mag opbouwen zijn verhoogd;
  • Dankzij al deze veranderingen wordt het zelf opbouwen van extra pensioen opbouwen nog aantrekkelijker gemaakt.


Wat is er veranderd?

Dinsdag 30 mei 2023 ging de kogel door de kerk; na 15 jaar onderhandelen was de politiek het eens over de nieuwe pensioenwet. Welke ingrijpende veranderingen dit met zich meebrengt voor jouw pensioen, vertelden we al eerder in het artikel ‘Dit gaat het vernieuwde pensioenstelsel voor jou betekenen’. Maar in tegenstelling tot de rest van de pensioenwet, die vanaf 1 juli ingaat en waarvan werkgevers en pensioenuitvoerders nog 4,5 jaar de tijd krijgen om de pensioenregeling aan te passen, geldt het voordeel van de jaarruimte met terugwerkende kracht per 1 januari 2023.

In dit artikel gaan we dieper in op die verruimde fiscale jaarruimte. De jaarruimte is het bedrag dat je van de overheid mag gebruiken bij het pensioenbeleggen om extra pensioen op te bouwen. Als je minder pensioen opbouwt dan de overheid toestaat, dan kan je op een belastingvriendelijke manier zelf extra pensioen opbouwen door gebruik te maken van de jaarruimte.

We behandelen kort welke veranderingen er hebben plaatsgevonden wat betreft de jaarruimte én de reserveringsruimte en vertellen vervolgens meer over elk punt:

  • Het opbouwpercentage van de jaarruimte is van 13,3% naar 30% gegaan;
  • Je mag tot 10 kalenderjaren terugrekenen voor de reserveringsruimte (inhaalruimte), dit was eerst tot 7 jaar;
  • De maximale reserveringsruimte die je jaarlijks mag inleggen gaat van €8.065 naar €38.000. (bij een kortere periode dan 10 jaar voor AOW-leeftijd was dit maximum €16.130);
  • Zelfs na het bereiken van de AOW-leeftijd mag je straks blijven inleggen op je pensioenrekening (tot maximaal 5 jaar).


Opbouwpercentage naar 30%

Allereerst wordt het opbouwpercentage dus aanzienlijk verhoogd. Kort gezegd houdt dit in dat je meer geld fiscaal vriendelijk op je lijfrenterekening mag storten.

Dit gaat overigens niet simpelweg om 30% van het bruto-inkomen, maar om 30% van de premiegrondslag. Jouw premiegrondslag bereken je door de AOW-franchise (€17.545 in 2024) af te trekken van jouw bruto-inkomen.

Over jouw bruto-inkomen boven de €17.545 mag je dus nu 30% fiscaal vriendelijk opzijzetten, in plaats van 13,3%. Ten minste, als er bij jou geen andere factoren meespelen, zoals de opbouw van pensioen bij een werkgever.


Hoeveel meer jij straks mag inleggen

Omdat het opbouwpercentage stijgt, mag je (flink) meer inleggen dan voorheen. Hoeveel meer dat precies is, is per persoon verschillend. Maar om je een indicatie te geven, geven we drie voorbeelden:


Henk, 30 jaar

Bruto jaarinkomen van €50.000, factor A van €0.
Jaarruimte oude stelsel: €4.836
Jaarruimte nieuwe stelsel: €10.907Jan, 50 jaar

Bruto jaarinkomen van €50.000, factor A van €420.
Jaarruimte oude stelsel: €2.203
Jaarruimte nieuwe stelsel: €8.273Renée, 55 jaar

Bruto jaarinkomen van €80.000, factor A van €500.
Jaarruimte oude stelsel: €5.691
Jaarruimte nieuwe stelsel: €16.772


Doordat de premiegrondslag flink omhoog is gegaan neemt de jaarruimte ook flink toe. Door de nieuwe berekening kan het zelfs zo zijn dat je tot tien keer meer jaarruimte mag inleggen dankzij het nieuwe stelsel. Met onze Pensioenberekenaar reken je gemakkelijk uit hoeveel jaarruimte jij precies hebt. Onze tool is hiervoor geüpdatet naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving.


Reserveringsruimte van 10 kalenderjaren

Ook op het gebied van de reserveringsruimte zijn er veranderingen. De reserveringsruimte is de optelsom van de niet-gebruikte jaarruimte van de afgelopen 10 kalenderjaren (voorheen 7). Deze niet-gebruikte jaarruimte mag je dus alsnog benutten, inclusief het belastingvoordeel, als je dat nog niet gedaan hebt.

Dit hoeft niet elk jaar, maar mag ook bijvoorbeeld dit jaar in één keer. Je kunt er ook voor kiezen om een jaar ‘over te slaan’ doordat je bijvoorbeeld als ondernemer een magerder jaar had, of als werknemer een grote aankoop gedaan hebt – deze ruimte kan je de komende 10 jaar nog benutten.

Wanneer je de reserveringsruimte jaarlijks wil benutten, is het natuurlijk slim om te beginnen met je ruimte van 10 jaar geleden. Dat jaar zal namelijk volgend jaar vervallen.


Maximale reserveringsruimte stijgt

Wil je in één keer de reserveringsruimte van meerdere jaren benutten? Dan was het altijd belangrijk om niet meer dan de maximale reserveringsruimte te storten. Gelukkig wordt ook de reserveringsruimte flink verruimd.

Eerst was de maximale reserveringsruimte 17% van de premiegrondslag, met een maximum van €8.065 (of €16.130 als je in minder dan 10 jaar tijd de AOW-leeftijd bereikte). Met terugwerkende kracht is de maximale reserveringsruimte €38.000 per 1 januari 2023, ongeacht welke leeftijd je hebt.


Langer inleggen

In de oude situatie mocht je alleen gebruikmaken van de jaarruimte en de reserveringsruimte als je de AOW-leeftijd nog niet had bereikt. Deze leeftijdsgrens wordt nu opgeschoven met 5 jaar. Ook als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, mag je dus blijven inleggen op je pensioenrekening. Dit kan interessant zijn als je de uitkering niet meteen nodig hebt en het rendement-op-rendement effect nog wil laten doorwerken.


Profiteren van de nieuwe mogelijkheden

De nieuwe pensioenwet en veranderde regels rondom jaarruimte en reserveringsruimte, maken het nog aantrekkelijker om te pensioenbeleggen. Dit geldt zowel voor werknemers die niet genoeg pensioen opbouwen via hun werkgever, als werknemers en ondernemers die helemaal geen pensioen opbouwen en dus het grootste pensioengat hebben.

De reden voor de verruiming van de jaarruimte is dan ook om pensioenopbouw via de werkgever (de tweede pijler in ons pensioenstelsel) en de individuele pensioenopbouw door bijvoorbeeld zelf pensioen te beleggen (de derde pijler in ons pensioenstelsel) zoveel mogelijk gelijk te trekken na de afschaffing van de Fiscale Oudedagsreserve (FOR).

De bal ligt echter nu wel bij jou. Het is nog belangrijker om te controleren hoeveel jaar- en reserveringsruimte je hebt, deze zoveel mogelijk te benutten en te genieten van een belastingvoordeel. Ga meteen aan de slag door de tool in te vullen op de Semmie Pensioen pagina.


Meer weten over pensioenbeleggen bij Semmie?

Tessa Ham
Tessa Ham

Content Creator

Alle blogs van Tessa Ham

Tessa is precies wat een Content Creator hoort te zijn: creatief, bedreven maar bovenal nieuwsgierig. Het liefst schrijft ze over hoe je het slimst met je geld om kan gaan, maar hoe taai het onderwerp ook is: ze zorgt ervoor dat je blijft lezen.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het