Trending

Wat doet Semmie om jouw privacy te waarborgen?

Door Frank Stockmann op 28 januari 2023 - leestijd: 4 min
Wat doet Semmie om jouw privacy te waarborgen?
Trending

Het is vandaag 28 januari: de Europese Dag van de Privacy. Deze dag heeft als doel om (extra) bewustwording over het gebruik van persoonsgegevens te creëren. En in tijden waarin het landschap vol staat met camera’s en we online bijna overal te volgen zijn, is dat geen overbodige luxe.


In het kort:

  • In een wereld die steeds digitaler wordt is privacy een thema dat voor veel mensen steeds belangrijker wordt;
  • Bij Semmie snappen we dat je je af en toe afvraagt hoe we met jouw privacy omgaan;
  • We verzamelen persoonsgegevens, maar alleen voor de doeleinden waarvoor het nodig is. Daarnaast nemen we meerdere maatregelen om je privacy te waarborgen.


Het stukje leven wat we privé kunnen noemen, wordt daardoor snel kleiner en kleiner. Ook bij Semmie vragen we je naar je gegevens. Niet omdat we nieuwsgierig zijn, maar omdat we hoofdzakelijk vanuit de wet de plicht hebben om dat te doen.

Het is logisch dat je jezelf afvraagt waarom dat nodig is en hoe we jouw privacy waarborgen. Weet dat we te allen tijden veel waarde hechten aan jouw privacy en altijd op een zorgvuldige manier zullen omgaan met jouw gegevens.

Deze dag is voor ons wel aanleiding om wat extra aandacht aan privacy te besteden. We proberen duidelijk en transparant aan je uit te leggen hoe we je privacy waarborgen en wat we doen met de gegevens die we van je ontvangen.


Privacy wordt steeds belangrijker

Privacy, en alles daar omheen, wordt alleen maar belangrijker. We leven in een digitale wereld en daardoor delen we ook vaker onze gegevens online. Zo zetten we onze vakantiefoto’s en video’s op Instagram, maken we makkelijk accounts aan bij webshops en kunnen onze mobiele telefoons elk moment van de dag onze precieze locatie delen.

Doordat zoveel van onze persoonlijke informatie online beschikbaar is, is er logischerwijs ook een grotere kans op misbruik van die gegevens. Daarom is er een toename in het aantal mensen dat zich bewust wordt van de mogelijke negatieve gevolgen van het delen van te veel persoonlijke informatie.

Deze groep mensen maakt zich vooral zorgen over de toename van gerichte online reclames en het verlies van controle over de eigen persoonsgegevens. Daarom wordt er in toenemende mate aandacht besteed aan het beschermen van de privacy door individuen, bedrijven en overheden, en is zo’n dag als vandaag een prima initiatief.


Waarom bewaart Semmie persoonsgegevens?

Zoals we eerder in dit artikel al stelden: ook Semmie bewaart persoonsgegevens. Niet omdat we dat graag willen, maar vooral omdat het nodig is vanuit de wetgeving. Zo zijn we vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om elke klant te identificeren en verifiëren aan de hand van een identiteitsbewijs. Voor financiële instellingen zoals Semmie geldt namelijk de verplichting om in bepaalde gevallen een cliëntenonderzoek te doen. Dit onderzoek is een belangrijk middel om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en criminele of terroristische geldstromen te traceren.

Ook zijn wij verplicht om gegevens door te sturen naar de Belastingdienst. Als jij bij ons belegt, dan wil de Belastingdienst dat graag weten. Je beleggingen vallen namelijk onder je vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Als jij vanaf 1 maart weer belastingaangifte doet, dan zal je jouw beleggingen bij Semmie daar dan ook terugvinden, inclusief hoeveel belasting je moet betalen.

Daarnaast bewaren we je persoonsgegevens, omdat het ons de mogelijkheid geeft om je te herkennen. Als jij ons via de chat een bericht stuurt, dan worden jouw gegevens gekoppeld aan de gegevens die wij in het systeem hebben. Zo weten wij vaak meteen met wie wij te maken hebben en kunnen wij je snel en doelgericht helpen.


Hoe gaat Semmie om met jouw persoonsgegevens?

Om er zeker van te zijn dat jij zegt wie je bent, slaan we dus persoonlijke gegevens van je op. We gaan hier echter wel zeer zorgvuldig mee om. We gebruiken je gegevens bijvoorbeeld alleen voor specifieke doeleinden, zoals het nakomen van onze verplichtingen uit de overeenkomst tussen jou als klant en Semmie. Hier ben je door het tekenen van de overeenkomst met Semmie mee akkoord gegaan.

Daarnaast is ons klantenmanagementsysteem zo ingericht dat alleen de bevoegde medewerkers toegang hebben tot de data. Iemand die vanuit zijn of haar functie bij Semmie geen toegang hoort te hebben tot klantspecifieke informatie, krijgt dat ook niet.


Wat doen we om jouw privacy te waarborgen?

Bij Semmie verzamelen we alleen gegevens van jou die noodzakelijk zijn om het doel waarvoor ze gebruikt zullen worden te bereiken. Het kunnen openen van een rekening bij Semmie kan zo’n doel zijn. Dit principe wordt ook wel dataminimalisatie genoemd.

Ook voeren we jaarlijks een Data Privacy Assessment uit. Hierin onderzoeken we of en waar (grote) privacy risico's kunnen ontstaan bij het verwerken van persoonsgegevens én of we (extra) maatregelen moeten nemen om deze mogelijke risico's te voorkomen of te verkleinen.

Daarnaast trainen we onze collega’s om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met persoonsgegevens. Op die manier verkleinen we de kans op een datalek. Ten slotte verkopen wij jouw gegevens niet aan andere partijen en zullen we dit ook nooit doen.

Wil je naar aanleiding van dit artikel meer informatie over hoe we als Semmie omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kan je in onze speciale privacyverklaring verder lezen.

Frank Stockmann
Frank Stockmann

Compliance Officer

Alle blogs van Frank Stockmann

Frank ziet regels niet als een beperking, maar als een stimulans om het beter te doen. Als Compliance Officer zorgt hij er dan ook voor dat Semmie altijd voldoet aan alle wet- en regelgeving. Af en toe klimt hij in de pen om zaken als privacy en integriteit op een heldere manier uit te leggen.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het