Ask Semmie

Wat is impactbeleggen?

Door Thomas van der Lee op 27 mei 2022 - leestijd: 7 min
Wat is impactbeleggen?
Ask Semmie

Impactbeleggen is een vorm van duurzaam beleggen en stelt de positieve impact die je maakt met je inleg boven het positieve rendement dat het kan opleveren. Al blijft het behalen van een mooi rendement natuurlijk nog wel belangrijk.

Impactbeleggen krijgt meer en meer aandacht. De wereld moet verduurzamen en ook als belegger kan je daar een steentje aan bijdragen. We leggen graag aan je uit hoe impactbeleggen werkt en welke bedrijven en fondsen je terugvindt in een impact portefeuille.


Meetbare positieve resultaten

Wie kiest voor impactbeleggen, streeft naar het behalen van een mooi rendement maar wilt vooral dat er een meetbare positieve impact op de wereld gemaakt wordt. En zien wat die impact is.

Impactbeleggen bestaat daardoor uit drie belangrijke componenten:

  • De intentie: een impactbelegger wil beleggen in bedrijven die actief bezig zijn met het maken van een positieve impact op de wereld.
  • Het rendement: er moet natuurlijk ook een mooi rendement behaald worden.
  • De meetbaarheid: de impact die gemaakt wordt moet meetbaar zijn.


1. De intentie: beleggen in bedrijven die zich actief inzetten voor een betere wereld

Met impactbeleggen streef je vooral naar het maken van een positieve impact met je inleg. De positieve impact kan op verschillende manieren gemaakt worden. Maar over het algemeen beleg je bij impactbeleggen in bedrijven die zich actief committeren aan de doelen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn opgenomen. Die doelen zijn:

  • De stijging van de wereldwijde temperatuur (vergeleken met de temperatuur van voor de industriële revolutie) moet beperkt worden tot maximaal 2°C in 2050, met inspanningen om die stijging verder te beperken tot 1,5°C;
  • Zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen.


Het klimaatakkoord van Parijs heeft dus vooral als doel om de opwarming van de aarde te beteugelen. Bedrijven kunnen hier op verschillende manieren een bijdrage aan leveren:

  • Allereerst kunnen ze hun CO2-uitstoot (drastisch) verminderen of zelfs CO2-neutraal worden.
  • Daarnaast kunnen ze als bedrijf met duurzame oplossingen komen die een directe bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Denk hierbij aan bedrijven die windmolens fabriceren, afvalwater omzetten tot schoon drinkwater of producenten die afval op een duurzame manier verwerken.


Bedrijven die zich committeren aan één (of beide) van bovenstaande punten worden gezien als waardevolle beleggingen voor een impact portefeuille.

Impactbeleggen doe je daarom dan ook in een breed scala aan bedrijven. Zo kan windmolenproducent Vestas onderdeel uitmaken van een impact portefeuille, maar ook techbedrijf Apple omdat het heeft toegezegd om in 2030 CO2-neutraal te zijn.

Uiteindelijk draait het erom dat bedrijven zo produceren en ondernemen dat hun impact op het klimaat minimaal is. En dat is nodig ook, want de temperaturen stijgen enorm snel.


Stijging (gemiddelde) temperaturen in Nederland sinds 1900:


2. Het rendement: een positief financieel rendement is ook belangrijk

Ondanks dat het vooral belangrijk is om op maatschappelijk vlak een impact te maken, is voor impactbeleggers een financieel rendement ook belangrijk. Aanvankelijk werd gedacht dat duurzaam beleggen je financieel rendement kost. Gelukkig weten we inmiddels dat duurzaam beleggen niet ten koste hoeft te gaan van een mooi rendement.

In 2020 heeft het Amerikaanse Global Impact Investing Network (GIIN) 294 fondsbeheerders bevraagd die zich wereldwijd toeleggen op impactbeleggen. Er was op dat moment voor $404 miljard belegd. Van deze groep behaalde 88% hun financiële doelrendement.


3. De meetbaarheid: hoe controleer en beoordeel je de impact?

Als je ervoor kiest om te beleggen in bedrijven die zeggen dat ze actief bijdragen aan een betere wereld, is het belangrijk dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, en dat het gecontroleerd kan worden.

Die controle kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kan je gebruik maken van klimaatbenchmarks die opgesteld zijn door de Europese Unie. Ook kun je gebruik maken van de Sustainable Development Goals.


Lees ook: Wat zijn Sustainable Development Goals?


Klimaatbenchmarks van de Europese Unie

De Europese Unie heeft een belangrijke voortrekkersrol op zich genomen door duurzame benchmarks in het leven te roepen. Deze benchmarks kunnen als prestatiemeetlat gebruikt worden om te checken in hoeverre een beleggingsfonds, en de bedrijven daarin, in de pas lopen met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

De twee klimaatbenchmarks zijn:

  • EU-Climate Transition Benchmark, een EU-klimaattransitiebenchmark.
  • EU-Paris Aligned Benchmark, een op de Klimaatdoelen van Parijs afgestemde benchmark.


Fondsen die deze benchmarks volgen zijn zo opgebouwd zijn dat ze de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs nastreven.


Impact controleren aan de hand van de Sustainable Development Goals

Impactbeleggen doe je in bedrijven die actief een bijdrage leveren aan een duurzame wereld door met duurzame oplossingen te komen. Om te controleren hoe duurzaam die oplossing is kan er gebruik worden van een belangrijk framework: de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

De Sustainable Development Goals, in het Nederlands Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn 17 doelen die ervoor moeten zorgen dat de wereld een betere plek wordt. De doelen moeten ervoor zorgen dat uitdagingen als armoede, de klimaatcrisis en onvoldoende onderwijs bestreden worden.

Sustainable Development Goals of Duurzame ontwikkelingsdoelen<br>


De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen hebben 169 onderliggende subdoelen en 232 goedgekeurde indicatoren die worden gebruikt om de voortgang bij het bereiken ervan te volgen.

Zo heeft het duurzame ontwikkelingsdoel 3 (goede gezondheid en welzijn) subdoelen die gericht zijn op het voorkomen van voortijdige sterfte veroorzaakt door overdraagbare en niet overdraagbare ziektes en psychische problemen, het stoppen van de verspreiding van overdraagbare ziekten zoals malaria en hiv, het promoten van verkeersveiligheid en tot slot is er nog het streefdoel van algemeen toegankelijke gezondheidszorg en ontwikkeling. Enerzijds moet de gezondheidszorg universeel gedekt zijn, want iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Ook moet medicatie voor iedereen verkrijgbaar en betaalbaar zijn.

Met de bijbehorende indicatoren kan de voortgang bij het bereiken van die doelen gemeten worden. Zo kan de hoogte van de kindersterfte in een specifiek land of het aantal nieuwe malaria- of hiv-infecties worden gemeten. Maar er kan ook gekeken worden naar het aantal verkeersdoden in een specifieke periode.

Een goed gebalanceerde impact portefeuille bestaat voor een deel uit beleggingsfondsen waarin je bedrijven terugvindt die direct een bijdrage leveren aan één (of meerdere) SDG’s.

Zo’n beleggingsfonds kan bijvoorbeeld een levensmiddelenconcern bevatten welke een positieve impact heeft op ontwikkelingsdoel 3. Als zo’n bedrijf haar omzet haalt uit plantaardige zuivel in plaats van uit ‘traditioneel zuivel’ zal dat positiever worden beoordeeld: het product is beter voor mens en milieu en het product is grotendeels gezond.

Maar ook een producent van medicijnen kan een positieve impact maken op ontwikkelingsdoel 3. Met de productie en verstrekking van medicijnen kunnen levens gered worden, al wordt het wel lastiger om te berekenen hoeveel levens er precies gered worden.

Thomas van der Lee
Thomas van der Lee

Content Director

Alle blogs van Thomas van der Lee

Thomas verdiept zich graag in ingewikkelde beleggingsmaterie. Door zijn creativiteit kan hij een verhaal altijd op de Semmie-manier overbrengen op de lezer: helder, toegankelijk en to-the-point.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het