Insights

Wat weerhoudt mensen ervan om duurzaam te beleggen?

Door Thomas van der Lee op 13 september 2021 - leestijd: 5 min
Wat weerhoudt mensen ervan om duurzaam te beleggen?
Insights

We laten de coronacrisis langzaamaan achter ons. De maatschappij gaat steeds meer van het slot, we komen dichtbij groepsimmuniteit en alle maatregelen zijn geminimaliseerd. Dat doet ons bijna vergeten welke impact de coronacrisis had. De crisis was dan ook aanleiding voor verandering, verandering naar een duurzame samenleving: de pandemie laat ons namelijk inzien dat de balans tussen mens en natuur fragiel is.

Dit opent ogen: de maatschappij die een duurzamer leven nastreeft, bedrijven die duurzamer willen ondernemen en door regeringen die extra geld beschikbaar maken voor de transitie naar een duurzame maatschappij.

Maar toch weerhoudt het vele beleggers om ook te investeren in een duurzame toekomst, om een duurzame portefeuille te selecteren of om hun geld door een duurzame vermogensbeheerder te laten beleggen. En dat zorgt ervoor dat duurzaam beleggen, ondanks de sterke groei van de afgelopen tijd, nog niet zo groot en ingeburgerd is als dat het zou kunnen zijn.

In dit artikel leggen we uit wat de drempels zijn die mensen weerhouden om duurzaam te gaan beleggen. Deze drempels zijn onder te verdelen in 3 categorieën: praktische drempels, theoretische drempels en psychologische drempels.


Praktische drempels

Ondanks dat duurzaam beleggen al zo’n 3.500 jaar bestaat heeft het pas de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. De kennis over het belang ervan is daarbij enorm toegenomen.

Maar ook vanuit overheden en het bedrijfsleven wordt er actiever over het onderwerp gecommuniceerd. Vroeger was duurzaamheid nog niet het thema als dat het nu is. Dat houdt in dat er vroeger dan ook weinig tot geen data werd gegeven over hoe duurzaam een bedrijf nou precies bezig is of hoe actief een bedrijf zich inzet op het gebied van (één van de) ESG-criteria.

Met de groei aan populariteit voor het onderwerp, groeide ook de transparantie van bedrijven. Aan het einde van de vorige eeuw kwamen dan ook de eerste duurzaamheidsverslagen uit.

Aan de hand van die duurzaamheidsverslagen kunnen beleggers duurzaamheid steeds makkelijker meenemen in hun overwegingen. Tot op heden zijn dit soort verslagen nog niet verplicht en is er nog steeds geen transparante data van alle (beursgenoteerde) bedrijven beschikbaar.

Daardoor wordt het vanuit praktisch oogpunt lastig om een goede selectie te maken en te beleggen in een bedrijf dat duurzaam bezig is. Want hoe kan je ondernemingen met elkaar vergelijken als je niet het juiste vergelijkingsmateriaal hebt? Wat zou helpen is een uniforme aanpak waar elk beursgenoteerd bedrijf aan moet voldoen. Vooralsnog is dat er niet, maar met de enorme groei die duurzaam beleggen doormaakt is het misschien slechts een kwestie van tijd.

Bij Semmie kennen we deze uitdaging, maar hebben we wel een manier gevonden om de fondsen waar wij in beleggen langs de duurzaamheidsmeetlat te leggen. De manier waarop wij onze beleggingen beoordelen op het gebied van duurzaamheid vind je terug in onze duurzaamheidsverklaring.


Theoretische drempels

Niet alleen vanuit de praktijk worden er drempels opgeworpen, ook vanuit de theorie vinden we drempels terug die bezwaren tegen duurzaam beleggen opwerpen. Zo is er de (bedrijfs)economische theorie die maximale nut nastreeft. In het kader van bedrijven is die maximale nut, maximale economische winst. Dit strookt natuurlijk niet met het uitgangspunt van duurzaam beleggen, waarbij er ook gekeken moet worden hoe er winst behaald kan worden op het gebied van milieu, mens en maatschappij en goed bestuur.

Maar winst en duurzaamheid hoeven geen tegenpolen van elkaar te zijn: ze kunnen elkaar juist versterken. Zo kunnen investeringen op het gebied van duurzaamheid bijdragen aan de winst. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen: het is een investering, maar die haal je er uiteindelijk wel uit.

Dit komt ook tot uiting op de beurs. Het is namelijk niet zo dat duurzame beleggingen de belegger minder rendement opleveren. Het is zelfs zo dat duurzame beleggingen gemiddeld meer rendement opleveren dan hun traditionele tegenhangers.Psychologische drempels

Verreweg de grootste drempels ontstaan vanuit ons gedrag. Niet dat we iets hebben tegen duurzaam beleggen, maar onbewust wel tegen duurzaamheid. Dat klinkt gek, omdat je zou zeggen dat er weinig is dat je kan hebben tegen duurzaamheid: het zorgt voor een betere wereld. Alleen werkt ons brein iets anders.

Veel van de onderwerpen die deel uitmaken van de ESG-criteria zijn bijvoorbeeld een ver-van-je-bed-show. Zo merken we van luchtvervuiling, watervervuiling of kinderarbeid zelf weinig. Er zit een te grote afstand tussen ons en waar het wel gebeurt in. De smog in grote Chinese steden, watervervuiling van de grote Indiase rivier Ganges en kinderarbeid in fabrieken in Myanmar. Ze hebben grote invloed op de lokale bevolking maar omdat het zo ver van ons weg is handelen wij er niet naar. Onze hersenen werken gewoon niet zo.

Een andere psychologische factor is de bangmakerij in de media. “Deze Nederlanders verzuipen in 2050”, is natuurlijk niet de meest optimistische kop die je kunt vinden in de media als het gaat over de stijgende zeespiegel. In plaats van ons aan te zetten tot het juiste gedrag zijn we eerder geneigd ons ervoor af te sluiten. Vergelijk het met een kind dat de dekens over zijn hoofd trekt wanneer hij in bed ligt. Alleen dan, wanneer hij niets ziet, hoeft hij niet bang te zijn voor de monsters onder zijn bed.

We sluiten ons liever af van beelden waar we niet graag mee in aanraking komen. Denk bijvoorbeeld ook aan beelden van hulporganisaties in Afrika waarvoor we ons afsluiten, of we proberen de schuld die we daarbij voelen af te kopen. Door toch een donatie te doen draag je bij aan een betere wereld en geef je jezelf meteen een gevoel.


Je kunt zelf het verschil maken

Er zijn genoeg drempels die mensen ervan weerhouden om duurzaam te beleggen. Of ze nu praktisch, theoretisch of psychologisch zijn. Maar door de ogen niet te sluiten, en te beseffen dat je met je keuze waar je geld in investeert wel degelijk een stem hebt, kan duurzaam beleggen verder groeien en uiteindelijk de norm worden. En daar profiteert uiteindelijk iedereen van!

Thomas van der Lee
Thomas van der Lee

Content Director

Alle blogs van Thomas van der Lee

Thomas verdiept zich graag in ingewikkelde beleggingsmaterie. Door zijn creativiteit kan hij een verhaal altijd op de Semmie-manier overbrengen op de lezer: helder, toegankelijk en to-the-point.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het