Ask Semmie

Wat zijn ESG-factoren?

Door Thomas van der Lee op 25 april 2022 - leestijd: 3 min
Ask Semmie

Ben je geïnteresseerd in duurzaam beleggen? Dan ben je vast wel eens de term ESG tegengekomen. Maar waar staan die letters eigenlijk voor?

ESG staat voor Environmental, Social en Governance oftewel het milieu, mens & maatschappij en behoorlijk bestuur. ESG verwijst naar de 3 centrale factoren die helpen om de duurzaamheid van een belegging te meten.


Environment (het milieu)

De eerste factor richt zich op de omgeving en dus het milieu. Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken krijgen hier uiteraard een lage score. Er wordt onder meer gekeken naar verspilling, energie-efficiëntie en natuurlijk hoeveel CO2 een bedrijf uitstoot. Een slechte omgang met het milieu is voor een bedrijf niet alleen onwenselijk, het vormt ook een gevaar voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan de enorme kosten die een oliebedrijf moet ophoesten als er olie gelekt is in de zee.


Social (Mens & maatschappij)

Bedrijven hebben niet alleen rekening te houden met het milieu. Ook hebben ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door positieve maatschappelijke impact te creëren vergroten bedrijven hun emotionele en sociale waarde. Dit kan bijvoorbeeld door goede arbeidsvoorwaarden in het leven te roepen, werknemers betrokken te houden en door te zorgen voor een veilige werkomgeving. Scoort het bedrijf hoog op dit soort punten, dan wordt het eerder gezien als een duurzame belegging.


Governance (Behoorlijk bestuur)

De laatste factor is governance, oftewel behoorlijk bestuur. In het kort draait het bij deze factor om het in goede banen leiden van een organisatie. Governance kun je daarom ook zien als het systeem van procedures dat een organisatie gebruikt om zichzelf te besturen, effectieve beslissingen te nemen, zijn wettelijke verplichtingen na te komen en de belangen van stakeholders te respecteren. Is er geen sprake van corruptie, zit de bedrijfsethiek goed in elkaar en is het bedrijf transparant naar buiten toe? Dan zal het bedrijf zich eerder kwalificeren als duurzame belegging.


Samenvattend maken de ESG-factoren inzichtelijk wat de criteria zijn waarop een bedrijf wordt beoordeeld en of het een duurzame belegging is. Daardoor wordt het voor beleggers makkelijk om duurzame beleggingen te selecteren voor hun portefeuilles.

Thomas van der Lee
Thomas van der Lee

Content Director

Alle blogs van Thomas van der Lee

Thomas verdiept zich graag in ingewikkelde beleggingsmaterie. Door zijn creativiteit kan hij een verhaal altijd op de Semmie-manier overbrengen op de lezer: helder, toegankelijk en to-the-point.

S

Beleggen met Semmie

Wij beleggen voor jou. Met helder inzicht in onze beleggingskeuzes, één duidelijke fee en eerlijk rendement.

Hoe werkt het