Legal

Privacy

Semmie hecht veel waarde aan jouw privacy en zal altijd op een zorgvuldige manier omgaan met jouw gegevens. In onze privacyverklaring lees je hier meer over.


Onze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoekers en klanten van Semmie.nl. De gegevens worden verzameld door Sem.nl B.V. (de vergunninghoudende partij achter Semmie.nl)


Welke informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen de persoonsgegevens die je ons verstrekt wanneer je:

  • Een account aanmaakt door je e-mailadres en een wachtwoord in te vullen
  • Een rekening opent door de overeenkomst te tekenen
  • Contact met ons opneemt via de chat op onze website
  • Deelneemt aan (één van) onze onderzoeken of marketingcampagnes

Daarnaast wordt bij een bezoek van de website Semmie.nl je IP-adres tijdelijk opgeslagen.


Waar gebruiken we jouw informatie voor?

Om jou onze service te kunnen bieden maken we gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien je een account aanmaakt of deelneemt aan onze marketingacties, gebruiken we jouw persoonsgegevens om je één of meerdere e-mails toe te sturen. Dit zijn e-mails over acties, marketinguitingen en andere interessante informatie vanuit Semmie. Voor onze onderzoeken kunnen we gebruik maken van demografische gegevens als we de dataset analyseren.


Indien je een overeenkomst met Semmie hebt in verband met jouw beleggersrekening, dan hebben we jouw gegevens nodig om onze dienst goed aan te kunnen bieden. Indien je jouw gegevens niet met ons deelt, dan kunnen we onze diensten niet aan je aanbieden. Een deel van de informatie die je ons verstrekt, gebruiken we om te bepalen welk risicoprofiel het beste bij jou past. Dit gebeurt automatisch.


Hoe lang bewaren we jouw informatie?

Wij bewaren jouw gegevens zolang nodig is en gebruiken de wettelijke bewaartermijnen hierbij. We zullen jouw gegevens nooit langer bewaren dan de maximale wettelijke bewaartermijn. Mocht de door jou verstrekte informatie bij het openen van een rekening incompleet zijn, waardoor we geen overeenkomst kunnen sluiten, dan behoudt Semmie het recht om jouw informatie na 90 dagen te verwijderen.


Wie heeft er toegang tot jouw informatie?

Onze medewerkers hebben toegang tot jouw gegevens, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarnaast delen wij jouw informatie alleen met bedrijven die in opdracht van Sem.nl B.V. werken en die jouw informatie nodig hebben om ons te helpen de diensten van Semmie aan te kunnen bieden. Met alle partijen die jouw informatie verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst, zodat we zeker weten dat ook zij netjes omgaan met jouw persoonlijke informatie. Dit kunnen ook partijen buiten de Europese Economische Ruimte zijn. Deze partijen zijn door Semmie zorgvuldig bekeken om te zorgen dat jouw gegevens altijd adequaat beschermd blijven.


We zullen jouw gegevens nooit doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze aan derden verstrekken.


Jouw rechten

Op grond van de wet heb je een aantal rechten die je te allen tijde kan uitoefenen. Het betreft de volgende rechten:

  • Recht op inzage
  • Recht op aanpassing, verwijdering en beperking
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  • Recht van bezwaar

Al onze mails bevatten altijd een link om je af te melden voor verdere e-mails. Mocht je gebruik willen maken van een van bovenstaande rechten, dan kun je dit per e-mail aan ons kenbaar maken. Het e-mailadres vind je onderaan dit privacybeleid.


Hoe kan je contact met ons opnemen?

Voor alle vragen, verzoeken en klachten omtrent jouw privacy bij Semmie kun je contact met ons opnemen. Je kan een mail sturen naar ons mailadres: info@semmie.nl. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Ga je solliciteren bij Semmie, dan hebben we voor jou een aparte privacyverklaring. Klik hier om deze te lezen.


Wijzigingen

Semmie is gerechtigd deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen, zonder dat daartoe enige aankondiging is vereist.


Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.