Legal

Privacy

Laatste update: januari 2024


1. Introductie

1.1 Inhoud van deze Privacyverklaring

Semmie hecht veel waarde aan jouw privacy en gaat op een zorgvuldige manier met jouw gegevens om. Wanneer je onze website bezoekt, onze diensten gebruikt, diensten aan ons levert, bij ons solliciteert of contact met ons hebt, verwerkt Semmie jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leggen wij uit waarom en op welke wijze Semmie jouw persoonsgegevens verwerkt. De actuele Privacyverklaring kun je altijd vinden op onze website.

Onze website gebruikt ook cookies en vergelijkbare technieken. Meer informatie daarover kun je vinden in onze Cookieverklaring op de website https://semmie.nl/legal/cookies.html.

Om het lezen van deze Privacyverklaring te vergemakkelijken, volgt hierna een overzicht met onderwerpen. Je kunt direct meer lezen over elk onderwerp door erop te klikken:


1.2 Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

Semmie verwerkt jouw persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). De contactgegevens van Semmie zijn als volgt:

Semmie Group B.V. (handelend onder de naam “Semmie”)
Apollolaan 153, 1077 AS, Amsterdam
info@semmie.nl
020 - 220 3800
www.semmie.nl

Voor al jouw vragen omtrent privacy bij Semmie, kun je contact met ons opnemen via info@semmie.nl.


2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens en doeleinden en grondslagen van de verwerking

Wanneer je onze website bezoekt, onze producten of diensten gebruikt, producten of diensten aan ons levert, bij ons solliciteert of op een andere wijze contact met ons hebt, verwerken we de persoonsgegevens die daarbij worden verzameld per categorie van betrokkenen voor de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna in dit hoofdstuk omschreven.

Het kan voorkomen dat we de persoonsgegevens verder verwerken voor andere doeleinden dan hierna omschreven, maar we doen dit enkel indien en voor zover de nieuwe doeleinden daarmee verenigbaar zijn. In dat geval zullen we je daarover informeren voordat jouw persoonsgegevens verder worden verwerkt.


2.1.1 Websitebezoekers

Persoonsgegevens – Als je onze website bezoekt, dan plaatsen wij functionele, analytische en/of marketingcookies en/of gebruiken wij vergelijkbare technieken zoals pixels. Hiermee verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bezochte webpagina’s en hyperlinks;
 • Frequentie en duur van het bezoek;
 • Locatiegegevens en IP-adres;
 • Apparaatgegevens.

Doeleinden – De doeleinden waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken zijn het waarborgen van een correcte en optimale werking van de website, het meten van het gebruik daarvan en het verbeteren van interne bedrijfsprocessen.

Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij je over het gebruik van cookies en kun je zelf bepalen welke cookies je wilt toestaan. Je kunt je afmelden voor cookies en/of vergelijkbare technieken via onze Cookieverklaring door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies en/of vergelijkbare technieken meer toelaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Grondslag – De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is een gerechtvaardigd belang, namelijk ons belang om het gebruik van de website te kunnen meten zodat wij deze eventueel kunnen aanpassen of verbeteren. Waar de wet jouw toestemming vereist, baseren wij de verwerking op jouw toestemming.

Bron – De hiervoor genoemde persoonsgegevens verzamelen wij rechtstreeks bij jou, al dan niet door het gebruik van cookies op onze website. Wij gebruiken geen andere bronnen om jouw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Bewaartermijn – Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die hiervoor zijn omschreven.


2.1.2 Klanten

Persoonsgegevens bij een rekening op eigen naam – Als je bij Semmie een account opent, dan verwerken wij jouw roepnaam, e-mailadres en wachtwoord. Als je bij Semmie een rekening opent, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Kopie identiteitsbewijs en de informatie die het bewijs bevat. Wij doen dit om te voldoen aan onze wettelijke verplichting onder de Wwft;
 • Voorletters, voor- en achternaam;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Adres- en contactgegevens;
 • Fiscale informatie: BSN, fiscaal inwonerschap;
 • Financiële gegevens: tegenrekeningnummer, tenaamstelling tegenrekening, transactiegegevens (waaronder saldo en automatische incasso gegevens);
 • Beleggersprofiel informatie: portefeuille-keuze (ESG of Impact) en fondsen-verdeling binnen de betreffende portefeuille, huidige waarde beleggingen en beleggingsresultaat, beleggingsdoel en financiële doelverwachting, risicoprofiel (defensief, neutraal, offensief of zeer offensief);
 • Klantonderzoek informatie: inkomen en vermogen, beroep, insider status, >1% belang in beursgenoteerde ondernemingen en PEP informatie;
 • Communicatie: opgenomen telefoongesprekken tussen jou en Semmie, chatgesprekken.

De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst met jou sluiten.

Persoonsgegevens bij een (klein)kindrekening – Als je bij Semmie een kindrekening opent, dan verwerken wij van de ouders alle hierboven genoemde persoonsgegevens. In aanvulling daarop verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de minderjarige:

 • Voorletters, voor- en achternaam;
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Nationaliteit en kopie identiteitsbewijs.

De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst met jou sluiten.

Doeleinden – De doeleinden waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken zijn het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (onder meer om klantonderzoek en transactiemonitoring uit te voeren en om klantdossiervorming op te bouwen) om te bepalen of het beleggersprofiel bij jouw voorkeuren past, om je de mogelijkheid te bieden een klantrekening aan te maken, om met je te kunnen bellen, chatten of e-mailen waar nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en om onze overige diensten en producten aan te bieden.

Grondslag – De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met jou, om op jouw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te treffen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft). Ook kunnen wij gegevens verwerken ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals het nakomen van de zorgplicht ten aanzien van klanten, bestaande klanten voorzien in afgestemde persoonlijke content en het tegengaan van fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag.

Bron – De hiervoor genoemde persoonsgegevens verzamelen wij rechtstreeks bij jou. Wij gebruiken geen andere bronnen om jouw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Bewaartermijn – Klantgegevens bewaren wij vanwege onze fiscale bewaarplicht gedurende zeven jaar nadat de klantrelatie is beëindigd. Van personen die het proces van het aanmaken van een klantrekening niet hebben afgerond worden de gegevens na 90 dagen verwijderd. Overige persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die hiervoor zijn omschreven.


2.1.3 Gebruikers van de Semmie App

Persoonsgegevens – Als je klant bent en ook onze Semmie App gebruikt, verzamelen wij gegevens over jouw gebruik van de App. In dat kader verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • User-ID;
 • App voorkeuren inzake notificaties en wijze van App weergave;
 • Inlogstatus en activiteiten in de App;
 • Het apparaat waarmee je gebruik maakt van de App.

Doeleinden – De doeleinden waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken zijn het waarborgen van een correcte en optimale werking van de App. Verder bewaren en evalueren wij informatie over jouw (recente) bezoeken aan de App om deze te verbeteren.

Grondslag – De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is een gerechtvaardigd belang, namelijk ons belang om het gebruik van de App te kunnen meten zodat wij deze eventueel kunnen aanpassen of verbeteren.

Bron – De hiervoor genoemde persoonsgegevens verzamelen wij rechtstreeks bij jou. Wij gebruiken geen andere bronnen om jouw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Bewaartermijn – Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die hiervoor zijn omschreven.


2.1.4 Tussenpersonen

Persoonsgegevens – Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van tussenpersonen, zoals financieel adviseurs, vermogensplanners of family offices:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres- en contactgegevens;
 • (Zakelijk) e-mailadres;
 • (Zakelijk) telefoonnummer;
 • Organisatie;
 • Financiële gegevens: rekeningnummer, tenaamstelling rekening.

De verstrekking van deze persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen beoordelen of wij een samenwerking aan kunnen gaan en of we jou als tussenpersoon toegang kunnen verlenen aan ons tussenpersonen portaal. Zonder deze gegevens kunnen we geen samenwerking met jou aangaan.

Doeleinden De doeleinden waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken is om te kunnen beoordelen of wij een eventuele samenwerking kunnen aangaan en of we jou toegang kunnen verlenen tot het tussenpersonen portaal.

Grondslag – De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is een gerechtvaardigd belang, namelijk het nakomen van de zorgplicht ten aanzien van klanten en het tegengaan van fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag.

Bron – De hiervoor genoemde persoonsgegevens verzamelen wij rechtstreeks bij jou. Wij gebruiken geen andere bronnen om jouw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Bewaartermijn – Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die hiervoor zijn omschreven. Contactgegevens die binnenkomen via het aanmeldingsformulier op de website van Semmie, waar geen onderlinge samenwerking uit voortvloeit, bewaren wij voor een periode van twaalf maanden en worden daarna verwijderd.


2.1.5 Leveranciers en dienstverleners

Persoonsgegevens – Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van (contactpersonen van) leveranciers en dienstverleners:

 • Voor- en achternaam;
 • (Zakelijk) e-mailadres;
 • (Zakelijk) telefoonnummer;
 • Organisatie.

De verstrekking van deze persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst sluiten met jou dan wel de organisatie die jij vertegenwoordigt.

Doeleinden – De doeleinden waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken zijn het ontvangen van producten en diensten die aan ons worden geleverd of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Grondslag – De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met jou (dan wel de onderneming die jij vertegenwoordigt), om op jouw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te treffen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht.

Bron – De hiervoor genoemde persoonsgegevens verzamelen wij rechtstreeks bij jou of bij jouw organisatie. Wij gebruiken geen andere bronnen om jouw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Bewaartermijn – Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die hiervoor zijn omschreven. Indien de documenten waarin jouw persoonsgegevens zijn opgenomen onder de fiscale bewaarplicht vallen, dan bewaren wij jouw gegevens gedurende zeven jaar.


2.1.6 Sollicitanten

Persoonsgegevens – Als je bij ons solliciteert voor een baan dan verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Contactgegevens;
 • Gespreksnotities, indien van toepassing;
 • Motivatiebrief, indien van toepassing;
 • Interesses, werkervaring en overige informatie uit het cv.

De verstrekking van deze persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde om jouw sollicitatie te beoordelen en eventueel een (arbeids)overeenkomst met jou te sluiten.

Doeleinden – Het doeleinde waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken is het beoordelen van jouw sollicitatie en je eventueel op een later moment, met jouw toestemming, te kunnen benaderen voor een geschikte functie.

Grondslag – De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met jou of om op jouw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te treffen of, indien vereist, jouw toestemming.

Bron – De hiervoor genoemde persoonsgegevens verzamelen wij rechtstreeks bij jou. Wij gebruiken geen andere bronnen om jouw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Bewaartermijn – Wij bewaren jouw sollicitatiegegevens gedurende vier weken vanaf het einde van de sollicitatieprocedure. Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, bewaren wij jouw gegevens gedurende één jaar.


2.1.7 Overig contact

Persoonsgegevens – Ook in het kader van overig contact kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken. Als je via ons chatsysteem een gesprek start en je bent nog geen klant, dan verwerken en bewaren wij alleen de gespreksinhoud. Ben je al wel klant, dan koppelen wij de gespreksinhoud aan jouw klantgegevens. Daarmee verwerken wij dan aanvullend ook jouw IP-adres en type browser.

Doeleinden – De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken in het kader van overig contact zijn bijvoorbeeld het afhandelen van jouw vragen, klachten of verzoeken en om onze dienstverlening te verbeteren.

Grondslag – De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang om jouw verzoeken en klachten af te handelen of om winacties of prijsvragen te organiseren.

Bron – De hiervoor genoemde persoonsgegevens verzamelen wij rechtstreeks bij jou. Wij gebruiken geen andere bronnen om jouw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Bewaartermijn – Gesprekken via de chat met niet-klanten bewaren wij voor een periode van negen maanden en worden daarna automatisch verwijderd. Overige persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die hiervoor zijn omschreven.


2.2 Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij verwerken gegevens over jouw activiteiten op ons platform. Deze gegevens van onze klanten tezamen analyseren wij en zetten wij om in bruikbare informatie over het gemiddelde gebruik van onze diensten. Met deze informatie kunnen wij de dienstverlening beter laten aansluiten op de klant. Wij gebruiken hierbij enkel de gegevens over het gebruik van onze eigen diensten, en koppelen dit niet met gegevens van derden. Wij verwerken jouw persoonsgegevens niet om geautomatiseerde besluiten te nemen zonder menselijke tussenkomst.


3. Recht van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie als deze verwerking gebeurt op grond van één van onze gerechtvaardigde belangen. Wij zullen de verwerking van jouw persoonsgegevens dan staken, tenzij ons belang om jouw gegevens te verwerken zwaarder weegt dan jouw belangen of wanneer ons belang verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Verder heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, bijvoorbeeld de promotie van onze producten en diensten.

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar info@semmie.nl waarin je jouw verzoek duidelijk omschrijft. Houd er rekening mee dat wij eerst jouw identiteit moeten vaststellen voordat wij gehoor kunnen geven aan jouw verzoek. De wijze waarop wij dat doen is afhankelijk van jouw specifieke situatie.


4. Overige rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

4.1 Recht op inzage

Je hebt het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, meer specifiek over de doeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de (categorieën van) ontvangers, de bewaartermijnen of de criteria om deze vast te stellen, de bron van de persoonsgegevens en de passende waarborgen bij doorgifte van de gegevens buiten de EER.


4.2 Recht op rectificatie van gegevens en beperking van de verwerking

Je hebt het recht om onjuiste gegevens die wij van jou verwerken te laten rectificeren en om onvolledige gegevens door ons te laten aanvullen. Verder heb je in de volgende gevallen het recht, op jouw verzoek, op beperking van de gegevensverwerking:

 • Als je de juistheid van de gegevens betwist kan je ons verzoeken om de gegevensverwerking te beperken gedurende de periode waarin wij de juistheid van de gegevens controleren;
 • Als de verwerking onrechtmatig is en je verzoekt ons om, in plaats van verwijdering van de gegevens, het gebruik van de gegevens te beperken;
 • In het geval wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij deze nog wel nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw gegevens, en je in afwachting bent van ons antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan jouw belangen.


4.3 Recht op het verwijderen van gegevens

In de volgende gevallen heb je mogelijk het recht om persoonsgegevens op jouw verzoek door ons te laten verwijderen:

 • Als wij de gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verkregen;
 • Als je jouw toestemming hebt ingetrokken, voor zover jouw gegevens op grond van toestemming worden verwerkt, en wij ook geen andere rechtsgrond hebben om jouw gegevens te verwerken;
 • Als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw gegevens en wij zelf geen zwaarder wegend belang hebben, of als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct-marketing doeleinden;
 • Als wij de persoonsgegevens moeten verwijderen om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Houd er rekening mee dat het bovenstaande niet in alle gevallen van toepassing is. Wij hoeven jouw persoonsgegevens niet te verwijderen als wij deze nodig hebben voor, onder meer, de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


4.4 Recht op gegevensoverdracht

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van jouw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst met jou én de verwerking geautomatiseerd plaatsvindt, dan heb je het recht om jouw gegevens van ons te verkrijgen of door ons te laten overdragen aan een derde in een gangbaar bestandsformaat.


4.5 Recht om gegeven toestemming in te trekken

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan heb je het recht om de door gegeven toestemming in te trekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van toestemming geen invloed heeft op de gegevensverwerking die plaatsvond vóórdat je jouw toestemming introk.

Je kunt alle hiervoor genoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@semmie.nl waarin je jouw verzoek duidelijk omschrijft. Houd er rekening mee dat wij eerst jouw identiteit moeten vaststellen voordat wij gehoor kunnen geven aan jouw verzoek. De wijze waarop wij dat doen is afhankelijk van jouw specifieke situatie.


4.6 Recht om een klacht in te dienen

Als je het niet eens bent met de manier waarop Semmie jouw persoonsgegevens verwerkt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


5. Ontvangers van persoonsgegevens

5.1 Categorieën van ontvangers

Voor zover dit noodzakelijk is voor de hierna te omschrijven doeleinden delen wij jouw persoonsgegevens met de volgende (categorieën van) ontvangers:

 • Groepsvennootschappen, voor zover dit noodzakelijk is voor compliance, interne rapporten audit- of beveiligingsdoeleinden, of voor de uitvoering van een overeenkomst met betrokkenen;
 • Overheidsinstanties, rechtbanken, toezichthoudende autoriteiten, rechtshandhavingsinstanties of inlichtingendiensten, indien wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te verstrekken;
 • Onze accountant, juridische adviseurs en andere professionele dienstverleners die door ons zijn ingeschakeld om redenen van compliance;
 • Leveranciers van IT-diensten die wij gebruiken, waaronder Topicus Finance B.V.;
 • Leverancier van diensten die wij gebruiken om de effectiviteit van onze diensten en websites te meten;
 • Derden, waaronder BKR en SCOPE marketing technology B.V., die Semmie ondersteunen bij het voldoen aan haar Wwft verplichtingen, met inbegrip van controles of klanten voorkomen op sanctielijsten;
 • Derden die Semmie of één of meer van haar onderdelen willen overnemen of geïnteresseerd zijn in het overnemen ervan, met inbegrip van de partijen die zijn betrokken bij de advisering over een dergelijke transactie.


5.2 Internationale doorgiften

De hiervoor omschreven categorieën van ontvangers bevinden zich mogelijk buiten de Europees Economische Ruimte (EER). Wanneer wij gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn, doorgeven aan landen buiten de EER (de zogenaamde ‘derde landen’), dan zorgen wij voor passende waarborgen in de zin van de AVG. Meer specifiek leggen wij de ontvangers van persoonsgegevens contractuele verplichtingen op om jouw gegevens te adequaat beschermen met behulp van de modelcontractbepalingen (SCC's) die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Wij zullen vooraf (waar nodig met de hulp van de ontvangers in derde landen) per geval beoordelen of de wetgeving en de praktijk van het derde land afbreuk doet aan de doeltreffendheid van de SCC's. Als dat het geval is, dan nemen wij aanvullende maatregelen om de leemten in de bescherming op te vullen en deze op het door de EU-wetgeving vereiste niveau te brengen. Op verzoek delen wij een kopie van de door ons overeengekomen SCC’s.


6 Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van de Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De meest actuele versie van de Privacyverklaring is beschikbaar via deze pagina.