Onze beleggingen

Beleggen met oog voor duurzaamheid

Beleggingen kunnen het milieu en de maatschappij zowel op een positieve als op een negatieve manier beïnvloeden. Zo kunnen beursgenoteerde bedrijven een positieve bijdrage leveren aan het milieu en de maatschappij door met duurzame oplossingen te komen of duurzame producten te produceren.

Aan de andere kant kunnen beleggingen negatieve gevolgen hebben wanneer ze betrokken zijn bij schadelijke activiteiten, zoals vervuilende industrieën of mensenrechtenschendingen, wat schade kan toebrengen aan ecosystemen en sociale rechtvaardigheid kan ondermijnen.


Duurzaamheid in Semmie’s beleid

Duurzaamheid speelt ook in Semmie’s beleid een rol. Zo geven wij onze beleggers de mogelijkheid om te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot, en hebben we bij al onze portefeuilles de ambitie om een aantal negatieve effecten die beleggingen kunnen hebben op het gebied van duurzaamheid te beperken.

Semmie belegt bijvoorbeeld in een aantal fondsen die bedrijven uitsluiten die zich niet houden aan de 10 principes van het VN Global Compact. Deze draaien om mensenrechten, milieubescherming en corruptiebestrijding. Ook vermijdt Semmie bedrijven die geld verdienen aan controversiële wapens en fossiele brandstoffen.

Stilstaan bij duurzaamheid in het beleggingsbeleid is niet alleen belangrijk met oog op de toekomst, maar ook met oog op de duurzaamheidsrisico’s die je loopt als je belegt. Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis op Environment (milieu), Social (mens en maatschappij) en Governance (behoorlijk bestuur)-gebied die mogelijk een negatieve invloed kan hebben op de waarde van een belegging. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van beleggingen in zeer CO2-intensieve sectoren. Die waarde zou – als gevolg van het risico van klimaatverandering – weleens kunnen gaan dalen, omdat het businessmodel van die bedrijven op termijn niet houdbaar is.
Bij Semmie snappen we dat niet iedere belegger hetzelfde is. Daarom heb je bij Semmie de keuze uit drie modelportefeuilles, die ieder op hun eigen manier omgaan met duurzaamheid.


Solid en Smart portefeuille

Zowel onze Solid als onze Smart portefeuille is een beleggingsportefeuille waarbij bedrijven die zich bezighouden met controversiële activiteiten worden vermeden.


Sustainable portefeuille

In de kern wordt er bij deze modelportefeuille belegd in bedrijven die een bijdrage willen leveren aan het behalen van de doelen die zijn opgesteld in het Klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast worden controversiële bedrijven uitgesloten.


Wettelijke transparantieverplichtingen

Vanuit duurzaamheidsregelgeving is het verplicht om bepaalde informatie te publiceren op de website. Een voorbeeld van deze regelgeving is de Europese verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector, ook wel bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze verordening wil meer transparantie bieden over hoe financiële partijen omgaan met duurzaamheid. Deze informatie lichten we graag toe in onze duurzaamheidsverklaring en in de SFDR-productinformatie van onze Solid portefeuille, Smart portefeuille en Sustainable portefeuille.