Onze beleggingen

Twee modelportefeuilles, vier smaken

Bij Semmie beleggen we voor je per rekening in één van de twee modelportefeuilles, de ESG portefeuille en de impact portefeuille. Onze ESG portefeuille en impact portefeuille lijken in eerste instantie veel op elkaar, maar toch zijn er wezenlijke verschillen. Met zowel de ESG portefeuille als impact portefeuille beleg je duurzaam en streef je naar een mooi financieel rendement terwijl je ook op een duurzame manier een maatschappelijke bijdrage wilt leveren met je beleggingen.

Met de impact portefeuille ga je hierbij wel een stapje verder dan dat je met de ESG portefeuille doet. Allereerst is bij de impact portefeuille het duurzame aspect belangrijker dan het behalen van financieel rendement. Daarnaast wordt er niet alleen gekeken naar hoe een bedrijf scoort ten aanzien van de ESG-criteria, maar ook naar de concrete en meetbare resultaten die het oplevert. Op deze manier kan gecheckt worden welke positieve impact een bedrijf op de wereld heeft.


Beide portefeuilles zijn opgebouwd uit meerdere aandelen- en obligatiefondsen. Een deel van je geld gaat in aandelenfondsen, een deel in obligatiefondsen. Een aandelenfonds belegt in de aandelen van bedrijven - met soms meer dan 1.000 verschillende aandelen per fonds, verdeeld over verschillende regio's en sectoren. De obligatiefondsen bestaan uit leningen aan bedrijven. We kiezen alleen fondsen die goed scoren op duurzaamheid. Geen corrupt bestuur of wapenhandel dus.


Vier gradaties in risico

Wanneer je bij Semmie start met beleggen, stellen we je een aantal vragen over jouw wensen en verwachtingen. We willen bijvoorbeeld van je weten hoeveel risico je wil en kan nemen. Op basis daarvan krijg je een persoonlijk beleggingsplan, waarin staat in welk beleggersprofiel binnen de modelportefeuille je het beste past. Het verschil in de vier risicoprofielen (defensief, neutraal, offensief en zeer offensief) zit hem in de verhouding van aandelen en obligaties. Aandelen hebben in de regel meer risico dan obligaties. Kies je voor wat minder risico, dan koopt Semmie meer obligaties voor je. Wil je iets meer risico nemen, dan koopt Semmie in verhouding meer aandelen voor je.


Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.