Onze beleggingen

Fondsen en spreiding

Wie voor de langere termijn belegt, kiest voor een goed gespreide portefeuille die bestaat uit verschillende beleggingscategorieën. En natuurlijk dient er belegt te worden in verschillende fondsen, landen en sectoren om de afhankelijkheid van één enkele categorie af te nemen. Dat is dan ook de basis van al onze modelportefeuilles.


Onze fondsen

Voor onze klanten beleggen wij hoofdzakelijk ETF's. Deze ETF's volgen een bepaalde index. De index die een ETF volgt, wordt niet 100% overgenomen, maar er zit vaak een (duurzame) filter overheen. Beleggen in ETF's biedt ons meerdere voordelen, waaronder bredere spreiding, lage kosten en ruime keuze. Daarnaast zijn ETF's zeer verhandelbaar, wat betekent dat orders snel kunnen worden verwerkt en dat er op de dag zelf nog geïnvesteerd kan worden. Dit in tegenstelling tot beleggingsfondsen, waarbij er bijvoorbeeld maar één keer per dag gehandeld kan worden. Het gebruik van ETF's stelt Semmie ook in staat om sneller uit te betalen aan haar klanten dan wanneer er bijvoorbeeld in beleggingsfondsen zou worden belegd.


Spreiding van aandelen

Als je belegt in aandelen is spreiding van levensbelang. Het kan zomaar dat een bedrijf failliet gaat of te maken krijgt met een onvoorziene tegenslag. Als dit bij één bedrijf gebeurt dan is er nog geen paniek, maar als alle bedrijven in een land te maken krijgen met die tegenslag heb je wel een probleem. Een recent voorbeeld is de oorlog in Oekraïne die voor onzekerheid zorgde op het Europese continent. Om deze reden spreiden we bij Semmie de beleggingen wereldwijd en over verschillende sectoren.


Spreiding van obligaties

Bij obligaties ligt de spreiding niet alleen bij de verschillende bedrijven of sectoren waar je in belegt. Maar ook moet je rekening houden met de looptijd. De looptijd van een obligatie is de tijd die het nog duurt voordat de obligatie wordt afgelost. Hoe langer de looptijd, hoe groter het effect van eventuele veranderingen in de rente. Bij Semmie zorgen we er dus voor dat we ook op het gebied van looptijd een spreiding in de portefeuille aanbrengen.


Private markten

Beleg je in onze Smart portefeuille, dan beleg je ook in private markten. Private markten vormen een verzamelnaam voor niet-beursgenoteerde beleggingen, waaronder vastgoed, private equity en private debt vallen. Doordat deze beleggingen niet-beursgenoteerd zijn, zijn de prestaties minder afhankelijk van de schommelingen op de beurs. Zoals we de afgelopen jaren hebben gezien, kan de beurs op korte termijn zowel diepe dalen als hoge pieken vertonen. Door tevens te investeren in private markten, streven we ernaar onze beleggers bescherming te bieden tegen deze marktschokken. Dat doen we omdat we op deze manier de beleggingen in deze portefeuille nog meer spreiden, waardoor het risico dat je loopt afneemt. En door een extra beleggingscategorie aan deze portefeuille toe te voegen zorgen we ervoor dat we onze beleggingen nog meer spreiden, waardoor het risico dat je loopt afneemt.