Onze beleggingen

Veiligheid van vermogen

Vergunningen

Semmie heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het verrichten van beleggingsdiensten. De AFM houdt doorlopend toezicht op beleggingsondernemingen zoals Semmie om te zorgen dat zij zich aan de wet houden en dat beleggers worden beschermd. Daarnaast valt Semmie onder doorlopend prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Dit betekent dat DNB erop toeziet of partijen op de financiële markten aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Semmie rapporteert elk kwartaal aan DNB.


Eigen rekeningstructuur

Semmie is niet afhankelijk van een depotbank. Het bewaren van de beleggingen van onze klanten en het volledige administratieve proces rondom de beleggingsrekeningen vallen onder onze eigen verantwoordelijkheid. Hiermee bewaken we de kwaliteit, snelheid en continuïteit van onze dienstverlening. Zo worden stortingen en opnames doorgaans binnen één werkdag verwerkt en kan een beleggingsrekening binnen één werkdag worden geopend.


Bescherming vermogen

Om de veiligheid van beleggingen te waarborgen heeft Semmie een speciale vergunning. We hanteren een veelgebruikte structuur voor vermogensscheiding. Je vermogen, wordt namelijk ondergebracht bij de Stichting Bewaarinstelling Semmie. De bewaarinstelling heeft als primair doel om jouw vermogen strikt te scheiden van het vermogen van Semmie zelf. Dankzij deze vermogensscheiding wordt gewaarborgd dat jouw beleggingen beschermd zijn. Mocht Semmie bijvoorbeeld failliet gaan, dan vallen jouw beleggingen en geld buiten de boedel van Semmie. Of je €500, €500.000 of €5.000.000 hebt belegd, je beleggingen en geld blijven jouw eigendom. Uiteraard voldoet deze structuur aan de geldende wet- en regelgeving.


Beleggerscompensatiestelsel

Naast deze structuur voor vermogensscheiding, geldt het beleggerscompensatiestelsel. Het beleggerscompensatiestelsel wat gehanteerd wordt door DNB biedt een bescherming van je beleggingen tot €20.000 per persoon. Aangezien de beleggingen al gescheiden staan van Semmie, is dit eigenlijk dubbelop, maar goed om te weten.


Voldoen aan wet- en regelgeving

Iedere vermogensbeheerder in Nederland heeft te maken met verschillende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van de witwassen, IT veiligheid, privacy en duurzaamheid. Semmie juicht dit toe, omdat het hiermee het vertrouwen van de klant in de financiële sector gewaarborgd wordt. Onze taak op het gebied van customer due dilligence en onze zorgplicht nemen we dan ook zeer serieus. Om goed ingericht te zijn op de toenemende wet- en regelgeving heeft Semmie de afgelopen jaren, middels haar zelf ontwikkelde beleggingsplatform veel geïnvesteerd in automatisering van de verschillende processen.


Digitale veiligheid

Digitale veiligheid en privacy vindt Semmie erg belangrijk. Zo beveilig je de Semmie app met zowel een inlogcode als een vingerafdruk en is het voor de meeste telefoons mogelijk om Face ID in te stellen.

Daarnaast is Semmie ISO 27001-gecertificeerd, zodat we voldoen aan de strenge internationale standaard voor informatiebeveiliging.