Risicobeheer

Welke risico's lopen beleggers?

Als we beleggen, willen we dat het liefst met zo min mogelijk risico doen. We beleggen immers om ons vermogen te behouden of te laten groeien, maar niet om het af te laten nemen. Beleggen zonder risico is echter helaas niet mogelijk. Maar wanneer je begrijpt wat de risico’s van beleggen zijn, kan je ze wel verkleinen.


De risico’s van beleggen

Zinnen als ‘Beleggen zonder risico bestaat niet' en ‘Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’ zijn algemeen bekend. Maar over wat voor risico’s worden we bij deze zinnen gewaarschuwd? Dat is er niet één, maar zijn er meerdere. We zetten de belangrijkste risico’s van beleggen voor je op een rij.


Koersrisico

Het meest voor de hand liggende risico is het koersrisico. Dit betekent dat de waarde van aandelen kan dalen. Maar dit houdt ook in dat je kunt profiteren als de koers stijgt.


Marktrisico

Beleggen brengt niet alleen het risico van individuele aandelen met zich mee, maar ook van de gehele markt als gevolg van bredere economische factoren. Dit marktrisico is momenteel merkbaar door de afkoeling van de economie en het afnemende vertrouwen van beleggers.


Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico ontstaat wanneer beleggingen moeilijk verhandelbaar zijn vanwege een gebrek aan vraag. Overaanbod en weinig vraag, bijvoorbeeld door een bedrijfsschandaal, kunnen leiden tot snel dalende koersen.


Valutarisico

Als je in aandelen van bedrijven uit andere landen investeert, loop je valutarisico. Fluctuaties in wisselkoersen kunnen invloed hebben op de waarde van je beleggingen.


Renterisico

Veranderingen in rentetarieven, zoals renteverhogingen door centrale banken, kunnen effect hebben op obligaties en indirect op aandelenkoersen. Rentestijgingen leiden vaak tot lagere obligatiekoersen en verminderde investeringen door bedrijven.

Hoewel dit verschillende risico's lijken, komt het uiteindelijk neer op één kernpunt: de waarde van je beleggingen kan afnemen.

Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat