Anti-witwasbeleid en klantidentificatie

Waarom vraagt Semmie naar de bron van inkomen en herkomst van vermogen van mijn cliënt?

Semmie is wettelijk verplicht om inlichtingen te verkrijgen over de bron van inkomen en de oorsprong van het vermogen van je cliënt. Deze verplichting is ingevoerd volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Het doel van de Wwft is om integere bedrijfsvoering te waarborgen en te bevorderen, en te voorkomen dat bedrijven onbedoeld betrokken raken bij geldwitwassen of terrorismefinanciering.

Onder de richtlijnen van de Wwft voert Semmie een grondig onderzoek uit naar onze cliënten. Dit is de reden waarom we vragen stellen over hun vermogen en inkomsten. Het verzamelde informatie wordt uitsluitend intern gebruikt en zal nooit voor commerciële doeleinden worden ingezet.

Verdere informatie over de Wwft kan worden geraadpleegd op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat