Veiligheid

Wat gebeurt er met het geld en met de beleggingen van mijn cliënten als Semmie failliet gaat?

Om de beleggingen van cliënten te beschermen tegen een mogelijk faillissement van Semmie, heeft Semmie een bewaarinstelling opgericht, genaamd de Stichting Bewaarinstelling Semmie. Het exclusieve doel van deze stichting is het bewaren van het geld en de beleggingen van cliënten, en zij opereert los van Semmie.

Dankzij deze vermogensscheiding wordt ervoor gezorgd dat de beleggingen van onze cliënten veilig zijn. Mocht bijvoorbeeld Semmie failliet gaan, dan vallen de beleggingen van de cliënten buiten de faillissementsboedel van Semmie. Deze beleggingen staan namelijk op naam van de cliënt zelf en worden beheerd door de Stichting Bewaarinstelling Semmie. De beleggingen van cliënten blijven te allen tijde eigendom van hen. Als Semmie failliet gaat, behouden cliënten het recht (een vordering) op hun beleggingen.

Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat