Semmie's beleid

Wat zijn de duurzaamheidscriteria en beleggingsovertuigingen van Semmie?

Bij Semmie staan we voor periodiek, gespreid en duurzaam beleggen voor de lange termijn tegen zo laag mogelijke kosten. Op deze beleggingsovertuigingen baseren wij onze dienstverlening. We lichten graag toe waarom:


Brede spreiding

Om het risico zoveel mogelijk te verminderen, beleg je bij Semmie in een breed gespreide portefeuille. Hoe meer spreiding je hebt, hoe minder erg het is als één van de aandelen, obligaties, sectoren, categorieën of regio’s waar in belegd wordt minder presteert.


Lange termijn

Op de korte termijn kunnen koersen grillig bewegen, en mocht je dan je inleg weer nodig hebben, dan is er een grotere kans dat je je beleggingen met verlies moet verkopen. Hoe langer je echter belegt, hoe groter de kans is dat eventuele koersdalingen weer goed zijn gemaakt, als is natuurlijk niets gegarandeerd.

Beleggers kunnen daarom het beste beleggen voor de lange termijn, met een minimum van 5 jaar.


Lage kosten

De kosten die je moet betalen, hebben invloed op het uiteindelijke rendement dat je kunt behalen. Dat komt namelijk omdat de kosten die je moet betalen afgetrokken worden van het behaalde rendement. Om jou te helpen je financiële doelen te behalen, vinden we het belangrijk om die kosten zo laag mogelijk te houden.


Duurzaamheid

Beleggingen kunnen het milieu en de maatschappij zowel op een positieve als op een negatieve manier beïnvloeden. Zo kunnen beursgenoteerde bedrijven een positieve bijdrage leveren aan het milieu en de maatschappij door met duurzame oplossingen te komen of duurzame producten te produceren.

Aan de andere kant kunnen beleggingen negatieve gevolgen hebben wanneer ze betrokken zijn bij schadelijke activiteiten, zoals vervuilende industrieën of mensenrechtenschendingen, wat schade kan toebrengen aan ecosystemen en sociale rechtvaardigheid kan ondermijnen.

Duurzaamheid speelt ook in Semmie’s beleid een rol. Zo geven wij onze beleggers de mogelijkheid om te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot, en hebben we bij al onze portefeuilles de ambitie om een aantal negatieve effecten die beleggingen kunnen hebben op het gebied van duurzaamheid te beperken.

Semmie belegt bijvoorbeeld in een aantal fondsen die bedrijven uitsluiten die zich niet houden aan de 10 principes van de Global Compact van de Verenigde Naties. Deze draaien om mensenrechten, milieubescherming en corruptiebestrijding. Ook vermijdt Semmie bedrijven die geld verdienen aan controversiële wapens en fossiele brandstoffen.

Stilstaan bij duurzaamheid in het beleggingsbeleid is niet alleen belangrijk met oog op de toekomst, maar ook met oog op de duurzaamheidsrisico’s die je loopt als je belegt. Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis op Environment (milieu), Social (mens en maatschappij) en Governance (behoorlijk bestuur)-gebied die mogelijk een negatieve invloed kan hebben op de waarde van een belegging. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van beleggingen in zeer CO2-intensieve sectoren. Die waarde zou – als gevolg van het risico van klimaatverandering – weleens kunnen gaan dalen, omdat het businessmodel van die bedrijven op termijn niet houdbaar is.

Meer weten over hoe we bij Semmie rekening houden met zowel duurzaamheidsrisico’s als ongunstige effecten die beleggingen kunnen hebben op duurzaamheid? Lees dan eens onze Duurzaamheidsverklaring door.

Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat