Semmie's beleid

Welke benchmarks gebruikt Semmie?

Een benchmark is een vergelijkingsmaatstaf waartegen de prestaties van beleggingsfondsen moeten kunnen worden afgezet. Semmie gebruikt benchmarks om de prestaties van onze portefeuilles te vergelijken. Zo kunnen we onze prestaties vergelijken met de algehele ontwikkeling op de financiële markten.


Rendementsbenchmark Solid/Smart portefeuille

De benchmark die Semmie gebruikt om de prestaties van de Solid en Smart portefeuille te meten bestaat uit een brede wereldwijde aandelenindex, de MSCI ACWI ESG Screened Index, en een index voor obligaties, de Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index.


Over de MSCI ACWI ESG Screened Index:
De MSCI ACWI ESG Screened Index is een index die bestaat uit grote en middelgrote bedrijven uit 23 ontwikkelde en 24 opkomende markten. De index is gebaseerd op de MSCI ACWI Index, maar sluite bedrijven uit die in verband worden gebracht met controversiële, civiele en nucleaire wapens en tabak, palmolie en arctische olie en gas, of die inkomsten genereren uit de winning van thermische steenkool en oliezanden en die niet voldoen aan de Global Compact Principles van de Verenigde Naties. De index sluit ook bedrijven uit die betrokken zijn bij zeer ernstige controverses en/of bij bepaalde biodiversiteitsgerelateerde controverses en streeft naar een minimale vermindering van de CO2-emissie-intensiteit van 30% ten opzichte van de onderliggende hoofdindex.


Over de Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index:
De index volgt staats-, overheidsgerelateerde, bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde vastrentende obligaties van 28 lokale valutamarkten. De index is gericht op obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven en overheden met een goede kredietwaardigheid en die bijdragen aan een duurzame wereld.


Rendementsbenchmark Sustainable portefeuille

De benchmark die Semmie gebruikt om haar prestaties te meten van de Sustainable portefeuille bestaat voor de kern uit een duurzame aandelenindex, de MSCI World Climate Paris Aligned Index en een index voor obligaties, de Bloomberg MSCI EUR Corporate Climate Paris Aligned ESG Select index. Voor het satelietgedeelte maken we gebruik van de MSCI ACWI Sustainable Impact index.


Over de MSCI World Climate Paris Aligned index:
De MSCI World Climate Paris Aligned Index is gebaseerd op de MSCI World Index en bestaat uit large cap en midcap-aandelen uit 23 ontwikkelde landen. De index is ontworpen om beleggers te ondersteunen die de blootstelling aan duurzaamheidsrisico's willen minimaliseren en tegelijkertijd willen voldoen aan de eisen van het Klimaatakkoord van Parijs.


Over de Bloomberg MSCI EUR Corporate Climate Paris Aligned ESG Select index:
De Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index is een index die de prestaties van Europese bedrijven meet die zich hebben gecommitteerd om hun broeikasgasemissies te verminderen in overeenstemming met de doelstellingen van het Parijsakkoord. De index selecteert bedrijven op basis van hun ESG-prestaties en hun commitment aan decarbonisatie.


Over de MSCI ACWI Sustainable Impact index:
De De MSCI ACWI Sustainable Impact Index is een index die de prestaties meet van beursgenoteerde bedrijven die zich richten op het oplossen van sociale en ecologische problemen. De index selecteert bedrijven op basis van hun impact op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat