Delen van persoonlijke gegevens

Waarom vraagt Semmie naar mijn bron van inkomen en herkomst van vermogen?

Semmie is verplicht om te vragen naar je bron van inkomen en het herkomst van je vermogen. Deze verplichting komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft is gericht op het bewaken en bevorderen van de integere bedrijfsvoering en het voorkomen dat ondernemingen bewust of onbewust betrokken raken bij het witwassen van geld of het financieren van terrorisme.

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is Semmie verplicht om onderzoek te doen naar onze klanten en daarom vragen we aan jou informatie over je vermogen en je inkomsten. Deze informatie is alleen voor intern gebruik, we zullen je informatie nooit gebruiken voor commerciële doeleinden.

Meer info over de Wwft is terug te vinden op de website van de AFM.

Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat