Een rekening openen

Wat is belangrijk als ik als Belgische belegger wil beleggen bij Semmie?

Als Belgische belegger ben je van harte welkom bij Semmie. Maar er zijn wel wat zaken om rekening mee te houden. Die ontstaan omdat er een verschil zit tussen waar je woont (België) en waar je belegt (Nederland).

Als je belegt, en niet alleen bij Semmie, maar bij elke financiële partij krijg je bijvoorbeeld te maken met de taks op beursverrichtingen (TOB). De taks op beursverrichtingen, ook wel de beurstaks genoemd, is een belasting die je betaalt bij de aan- of verkoop van beursgenoteerde effecten zoals aandelen, obligaties of beleggingsfondsen. De hoogte van deze taks hangt onder andere af van de soort belegging en de omvang van de order.

Een van de redenen voor de invoering van deze belasting is dat ze ervoor zorgt dat beleggers minder speculeren. Je betaalt de beurstaks bij de aankoop én verkoop van effecten. De beurstaks is niet van toepassing op de inschrijving op aandelen of obligaties op het ogenblik dat ze uitgegeven worden. Soms is de beurstaks alleen van toepassing op verkoop (bijvoorbeeld bij kapitalisatiefondsen en -trackers die hun dividenden herinvesteren).


1. Let hierop bij je eerste storting

Als Belgische belegger is het makkelijk om een beleggersrekening te openen bij Semmie. Je volgt de stappen en vult de Belgische nationaliteit, en aanvullende informatie, in als daar om wordt gevraagd.

Kies je bij de initiële storting voor een storting via Bancontact, dan hebben we later nog een identificatiestorting van je nodig via je persoonlijke bankrekening. De reden hiervoor is dat Bancontact niet je persoonlijke gegevens meestuurt en we je zo niet kunnen identificeren als eigenaar van de rekening. Om een extra identificatiestorting te voorkomen, raden wij je aan om direct te storten vanaf je persoonlijke bankrekening. Dit kun je doen, zodra je rekening is geopend. Je vind het IBAN-nummer van je beleggingsrekening door in te loggen, naar de desbetreffende rekening te gaan en te klikken op ‘Storten’.


2. De beurstaks

Als Belgische belegger zijn de volgende punten belangrijk met betrekking tot de beurstaks:

 • Je bent verplicht deze af te dragen als je een transactie doet.
 • Als je geld stort of opneemt bij Semmie moet je dit als belegger doorgeven aan de Federale Overheidsdienst Financiën. Per transactie betaal je bij Semmie over het bedrag 0,12%.
 • Dit bedrag moet je zelf uiterlijk op de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op de transactie overmaken. De taks dient betaald te worden op het volgende rekeningnummer:
  • IBAN: BE64 6792 0022 2952.
  • BIC: PCHQBEBB.
 • De te gebruiken mededeling van je betaling gebeurt steeds via eenzelfde vorm:
  • Ondernemingsnummer – de vermelding 'TOB' – de vermelding van de datum van toekenning (dag/maand/jaar)
 • Daarnaast vul je dit formulier in: https://financien.belgium.be/sites/default/files/TD-OB1-NL.pdf.
 • Het ingevulde formulier stuur je op naar het volgende adres:
  • Inningscentrum – Diverse taksen
   Koning Albert II-laan 33 bus 431
   1030 Brussel
 • Of je stuurt een e-mail naar:
  • CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be
 • Opgelet: wanneer je de aangifte per post verstuurt, verstuur dan geen tweede aangifte via e-mail en omgekeerd. Dit zorgt voor verwarring en kan ertoe leiden dat je een dubbele vordering van betaling ontvangt.


3. Dividend

De fondsen waar Semmie in belegt keren dividend uit. Dividend wordt voor Belgische beleggers belast aan de hand van roerende voorheffing. Houd daarom rekening met de volgende zaken:

 • Je betaalt eerst in Nederland de buitenlandse bronheffing (15%), deze wordt automatisch ingehouden. Daarbovenop komt de roerende voorheffing.
 • De roerende voorheffing bedraagt 30% van de dividendinkomsten.
 • Dividenden uitgekeerd in 2021 en 2022 zullen per belastingbetaler tot €800 bruto van enige voorheffing worden vrijgesteld. Je kunt de afgetrokken roerende voorheffing echter via je belastingaangifte terugvorderen in het kader van de roerende inkomsten (vak VII-code 1437 - 2437).
 • Buitenlandse banken/vermogensbeheerders kunnen geen Belgische roerende voorheffing inhouden.
 • Daarom moeten de belastbare inkomsten van buitenlandse beleggingsportefeuilles steeds worden opgenomen in de aangifte personenbelasting (=inkomstenbelasting).
 • De bank/vermogensbeheerder bezorgt de belastingplichtige hiervoor elk jaar een fiscaal attest met de aan te geven bedragen. Deze jaaropgave ontvang je elk jaar uiterlijk in maart.
 • Op deze manier kun je als belastingplichtige op de juiste manier je aangifte correct invullen.


Als laatste moet je als Belgische belegger weten dat er sprake is van een effectentaks. Die effectentaks wordt alleen geheven op effectenrekeningen die minstens €500.000 waard zijn. De taks is momenteel 0,15% en betaal je op jaarbasis.


Disclaimer:

Ondanks onze zorg om alles zo helder mogelijk te communiceren, kan het zijn dat de bovenstaande gegevens niet volledig zijn. Daarom adviseren we je om altijd eerst zelf onderzoek te doen om te kijken naar welke specifieke regels op jou van toepassing zijn. Meer informatie over beleggen en over de regels die gelden voor jou als Belgische belegger vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat