Een rekening openen

Wat is het verschil tussen een rekening op naam van m'n kind of op eigen naam?


Op eigen naam

Open je de rekening op je eigen naam dan blijft ‘dat geld’ altijd jouw bezit. Je kan het natuurlijk aan je kind geven wanneer je wilt, maar je kunt het ook altijd nog zelf gebruiken.

Heb je spaargeld of een belegging, dan is dat een bezitting in box 3. Is je netto vermogen hoger dan je heffingsvrije vermogen, dan betaal je belasting. Wil je weten wat je netto vermogen is, dan tel je al je bezittingen in box 3 bij elkaar op en vervolgens trek je daar dan de schulden in box 3 van af.

Gebeurt er iets met jou, dan valt het geld altijd in jouw nalatenschap. Afhankelijk van het erfrecht gaat het dan wel of niet naar je kind. Is dit wél het geval dan moet je kind mogelijk nog erfbelasting over het bedrag in box 3 betalen. En ga je failliet, dan valt het geld op deze rekening gewoon in de faillissementsboedel.


Op naam van je kind

Open je de rekening op naam van je kind, dan mag je kind, wanneer hij/zij 18 wordt, zelf bepalen wat er met dat geld gebeurt.

Het geld op die rekening is ook echt vermogen van je kind zelf. Je voorkomt op deze manier dat je kind later misschien schenkingsbelasting moet gaan betalen. Want dat is het geval als je op een later tijdstip het bedrag ineens gaat schenken. Je moet natuurlijk wél nu rekening houden met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling, dit is het bedrag dat je maximaal belastingvrij voor je kind mag sparen.

Wil je een rekening openen op naam van een kind dat jonger dan 18 is, dan is uiteraard wél jouw toestemming nodig. Als wettelijk vertegenwoordiger ben jij degene die bepaalt of het kind het geld mag gebruiken zolang hij minderjarig is.

Gebeurt er iets met jou, dan hoeft er meestal geen erfbelasting te worden betaald, want het geld staat dan al op naam van je kind.

De waarde van de Semmie rekening van je kind is een bezitting van je kind in box 3. Maar is je kind jonger dan 18 jaar, dan rekent de Belastingdienst de waarde toe aan (ten minste één van) de ouders. Je betaalt vervolgens alleen belasting als je netto vermogen meer is dan je heffingsvrij vermogen. Wil je weten wat je netto vermogen is, dan tel je al je bezittingen in box 3 bij elkaar op en vervolgens trek je daar dan de schulden in box 3 van af.

Uiteraard vind je daar véél meer over op de website van de Belastingdienst.

Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat