Je rekening(en)

Wat gebeurt er met mijn beleggingsrekening als ik kom te overlijden?

Bij het overlijden van de rekeninghouder dient Semmie direct door of namens de nabestaanden op de hoogte te worden gebracht. Dit kan door ons een berichtje te sturen via de chat, door te bellen of door te mailen.

Wanneer wij de juiste gegevens hebben ontvangen blokkeren wij de rekening om te voorkomen dat er handelingen worden verricht waar de gezamenlijke erfgenamen het niet mee eens zijn.

Om alles te verwerken op de rekening zijn er een aantal gegevens en documenten nodig. Dit zullen wij per e-mail aangeven nadat aan ons bekend is gemaakt dat de rekeninghouder is overleden. Het volgende hebben wij nodig:

  • Overlijdensakte samen met het testament;
  • Verklaring van erfrecht. Mocht je een verklaring van erfrecht sturen dan is een overlijdensakte niet nodig. Dit komt omdat het moment van overlijden wordt benoemd in de verklaring van erfrecht;
  • Kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van de executeur(s). Uit de verklaring van erfrecht of het testament blijkt wie dit zijn en welke bevoegdheid zij hebben.
  • Opdrachtbrief van de executeur(s) waarin deze expliciet aangeven welke rekening moet worden gebruikt als tegenrekening. Indien dit een andere tegenrekening is dan die bij ons bekend is, ontvangen wij graag de naam van de rekeninghouder en het rekeningnummer van de nieuwe tegenrekening. Deze rekening moet in het bezit zijn van de directe erfgenaam of van (een van de) executeur(s). Hierbij is het verplicht om de datum van onderschrijven en een natte handtekening toe te voegen.


Wij gaan dan de beleggingen verkopen en het bedrag wat de beleggingen op het moment van verkoop waard zijn, overmaken naar de opgegeven tegenrekening. De executeur(s) ontvangen hier een bevestiging van, zodat ze zeker weten dat het goed is afgerond.


Overlijden en een gezamenlijke rekening

Het kan zo zijn dat één van de twee rekeninghouders van een gezamenlijke rekening komt te overlijden. Wanneer dit het geval is dient Semmie ook direct door of namens de nabestaanden op de hoogte te worden gebracht. De beleggingsrekening kan vervolgens blijven bestaan of opgeheven worden.

Om alles te verwerken op de rekening, zijn er een aantal gegevens en documenten nodig. Dit zullen wij per e-mail aangeven nadat aan ons bekend is gemaakt dat de rekeninghouder is overleden. Het volgende hebben wij nodig:

  • Overlijdensakte samen met het testament;
  • Verklaring van erfrecht. Mocht je een verklaring van erfrecht sturen dan is een overlijdensakte niet nodig. Dit komt omdat het moment van overlijden wordt benoemd in de verklaring van erfrecht;
  • Kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van de executeur(s). Uit de verklaring van erfrecht of het testament blijkt wie dit zijn en welke bevoegdheid zij hebben.


Indien de rekening blijft bestaan:
De rekening blijft in beheer van de partner van de overledene. Wel wordt het account van de overledene geblokkeerd en wordt het dus niet meer mogelijk om via dit account in te loggen op de rekening.


Indien de rekening opgeheven dient te worden:
Als wij de juiste gegevens hebben ontvangen kunnen wij aan de slag gaan met het opheffen van de rekening. Wij gaan dan de beleggingen verkopen en het bedrag wat de beleggingen op het moment van verkoop waard zijn, overmaken naar de gekoppelde tegenrekening. De executeur(s) ontvangen hier bevestiging van, zodat ze zeker weten dat het goed is afgerond.

Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat