Effectenadministratie

Wat is de Stichting Bewaarinstelling Semmie?

De Stichting Bewaarinstelling Semmie is opgezet om (vanuit juridisch oogpunt) jouw beleggingen te beschermen. Het doel van de Stichting Bewaarinstelling Semmie is dan ook om jouw vermogen en het vermogen van Semmie van elkaar te scheiden. Daardoor zorgen we ervoor dat wanneer Semmie failliet mocht gaan, jouw beleggingen altijd buiten de boedel van Semmie vallen.

De Stichting Bewaarinstelling Semmie en Semmie zelf staan los van elkaar maar ze werken wel samen. We leggen graag uit hoe dat zit.

Als klant ben je een overeenkomst met Semmie aangegaan: je belegt bij ons. Semmie is echter een bedrijf met eigen bezit en eigen vermogen.

Of ervoor te zorgen dat jouw inleg, en jouw beleggingen, altijd van jou blijven en buiten ons vermogen blijven is de Stichting Bewaarinstelling Semmie opgericht. Zodoende zorgen we voor vermogensscheiding tussen het vermogen van onze klanten en dat van Semmie.

Want mocht Semmie failliet gaan, dan is het belangrijk dat het vermogen van onze klanten beschermd is. En daarvoor is de Stichting Bewaarinstelling Semmie opgericht. Als Semmie failliet gaat, heb jij als klant altijd aanspraak (een vordering) op jouw beleggingen. Schematisch ziet dit er als volgt uit:


Semmie en de Stichting Bewaarinstelling Semmie werken hierbij wel samen. Semmie beheert je beleggingen volgens de overeenkomst die je als klant met ons bent aangegaan en Stichting Bewaarinstelling Semmie bewaart je beleggingen.

Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat