Rendement

Hoe kan het dat mijn rendement positief is terwijl het resultaat negatief is?

Dit heeft te maken met de manier waarop je rendement wordt berekend. Bij Semmie maken we voor het berekenen van je rendement gebruik van de Modified Dietz methode. Met behulp van die methode berekenen we elke maand je rendement. De maandrendementen worden bij elkaar opgeteld om zo tot je totaalrendement te komen. Deze manier van berekenen zorgt ervoor dat je een evenwichtig beeld krijgt van het door jou behaalde rendement.


Verschil tussen rendement en resultaat

Bij deze methode zijn de momenten waarop je stort, of geld opneemt, minder belangrijk voor het berekenen van je rendement. Dit kan alleen wel betekenen dat er verschil ontstaat tussen het rendement (het percentage) en het resultaat (in euro’s). Dit verschil ontstaat vooral als de beurs in korte tijd sterk daalt en het rendement van je portefeuille mee daalt. Een negatief rendement van bijvoorbeeld 5% in een specifieke maand wordt als schakel toegevoegd aan de totale ketting van je maandrendementen. Die ketting vormt zoals eerder gesteld het totaalrendement in procenten.

Je zult echter zien dat die daling ook van invloed is op je totaalresultaat in euro’s. Een daling van 5% heeft hierbij invloed op het totaalresultaat van je inleg en kan daardoor veel meer invloed hebben.


Een fictief voorbeeld ter verduidelijking:

Charlotte besluit om bij Semmie gaan beleggen en heeft op 1 augustus 2023 voor het eerst geld (€2.500) ingelegd op haar Semmie-rekening. Het nettorendement van Charlotte is over de maanden augustus, september, oktober, november en december ongeveer 10%.

Charlotte besluit om op 1 januari 2024 om nog eens €2.500 te storten op haar Semmie-rekening. Inclusief haar eerdere inleg + behaalde rendement staat er nu dus €2.500 (eerste inleg) + €250 (rendement) + €2.500 (tweede inleg) = €5.250 op de rekening.

In de maand januari daalt de waarde van de Charlottes portefeuille met 5%. Omdat januari een enkele schakel is van de totale ketting aan maandrendementen is het totaalrendement nu van 10% gedaald naar 7,5%.

Die daling van 5% heeft ook invloed op het resultaat in euro’s. Dat daalt ook met 5%. Het resultaat van Charlotte is na die daling van 5% €4987,5. Minder dan ze heeft ingelegd. De flinke daling heeft ervoor gezorgd dat het resultaat van Charlottes portefeuille negatief is terwijl er een positief rendement wordt weergegeven.

Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat