Rendement

Hoe berekenen wij het verwachte rendement?

Semmie berekent voor haar beleggingsprofielen een verwacht rendement en verwacht risico. Het verwacht rendement wordt ook wel rekenrendement of voorbeeldrendement genoemd. Een verwacht rendement kan worden gebruikt om een inschatting te maken van de verwachte opbrengst van een belegging over een lange termijn. Er zijn veel variabelen die invloed kunnen hebben op het uiteindelijke beleggingsresultaat van klanten en het is daarom complex om rendementen en risico’s te voorspellen.

Het verwacht risico van elke strategie wordt benaderd door het berekenen van de verwachte standaarddeviatie van elke strategie. Een verwacht risico wordt gebruikt om de haalbaarheid van een bepaald doelvermogen in te schatten.

Om onze klanten van een duidelijk en gepersonaliseerd verwacht rendement en -risico te voorzien, heeft Semmie na een zorgvuldige selectie besloten om Ortec Finance in te zetten hiervoor. Semmie gebruikt de systematiek van Ortec Finance Wealth Planning module. Ortec modelleert voor iedere klant van Semmie het verwachte rendement en -risico op basis van twee componenten:

  1. De Economic Scenario Generator (ESG) produceert realistische up-to-date scenario’s van economische groei, inflatie, aandelen, verwachte volatiliteit en wisselkoersen. Deze scenario’s worden maandelijks herzien en opnieuw berekend door Ortec. Doordat gebruik gemaakt wordt van informatie over conjunctuurcycli, volatiliteit en de actuele waarde van inflatie en rentestanden,is het verwacht rendement voor een klant specifiek gekoppeld aan de beleggingshorizon van de klant.
  2. Daarnaast worden asset classes en beleggingsstrategieën gemodelleerd op basis van de beleggersprofielen die we aanbieden. Dit bevat verschillende onderdelen als fixed income en portfolio scenario’s, valuta gebaseerde scenario’s, rebalance strategieën en rentederivaten.

In het beleggingsplan vindt de klant informatie over het verwacht rendement. Hier tonen we het geannualiseerde geometrische rendement van de portefeuille. Deze is wisselend per beleggingsplan en afhankelijk van de allocatie van de portefeuille en de horizon. In dit rendement wordt geen rekening gehouden met kosten, stortingen en onttrekkingen (internal rate of return).

Een voorbeeld: stel een klant heeft een neutrale portefeuille en een horizon van 10 jaar. Het geannualiseerde geometrische rendement van de portefeuille voor het verwachte scenario (0,5 percentiel) wordt dan als volgt bepaald:

We bekijken wat de eindwaarde van de portefeuille zou zijn na 10 jaar in het middelste (500e) scenario, als er geen stortingen, onttrekkingen en kosten zouden zijn. Op basis van de startwaarde en deze eindwaarde bepalen we het rendement wat in 10 jaar is gemaakt. Dit rendement annualiseren we vervolgens, en dat tonen we als verwacht rendement voor het 0,5 percentiel.

Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat