Rendement

Wat is streefrendement?

Het streefrendement is het verwachte rendement per jaar berekend over een langere periode. Bij de berekening is rekening gehouden met zowel dalende als stijgende markten. De streefrendementen zijn daarom anders dan onze historische rendementen. De historische rendementen zijn de resultaten die we in het verleden hebben behaald. Het streefrendement is het verwachte gemiddelde rendement per jaar over een lange termijn.

Om tot een verwacht rendement te komen heeft Semmie de aanbevelingen uit de leidraden van de AFM gebruikt voor het schatten van de rendementen en risico’s.

De indeling in beleggingscategorieën en de schatting van standaarddeviaties en correlaties zijn gebaseerd op het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 van de VBA Beleggingsprofessionals (VBA). De VBA heeft haar aanbevelingen geactualiseerd in het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015.

Op basis van de bovengenoemde inschattingen én de gemiddelde verdeling van de modelportefeuilles heeft Semmie verwachte rendementen en risico’s berekend. Voor de gemiddelde verdeling van de modelportefeuille wordt gebruik gemaakt van de vooraf vastgestelde bandbreedtes per beleggingscategorie.

De onderstaande tabellen geeft inzicht in het verwachte rendement en risico:


ESG portefeuille

Beleggingscategorie Gewicht Defensief Neutraal Offensief Zeer offensief
Liquiditeiten 0% 0% 0% 0%
Obligaties 70% 50%
30% 10%
Staatsleningen EMU 50% 35% 25% 15% 5%
Bedrijfsobligaties euro
40% 28% 20% 12% 4%
Staatsleningen opkomende markten10%
7% 5% 3% 1%
Aandelen 30% 50% 70% 90%
Aandelen ontwikkelde markten 85% 25,50% 42,50% 59,50% 76,50%
Aandelen opkomende markten
15% 4,50% 7,50% 10,50% 13,50%
Verwacht rendement 4,11% 4,82% 5,53%
6,24%
Verwacht risico (std. dev.) 5,42% 7,89% 10,63% 13,36%


Impact portefeuille

Beleggingscategorie Gewicht Defensief Neutraal Offensief Zeer offensief
Liquiditeiten 0% 0% 0% 0%
Obligaties 70% 50%
30% 10%
Staatsleningen EMU
50% 35% 25% 15% 5%
Bedrijfsobligaties euro 50%
35%
25%
15%
5%
Aandelen 30% 50% 70% 90%
Aandelen ontwikkelde markten
100% 30% 50% 70% 90%
Aandelen opkomende markten 0% 0% 0% 0% 0%
Verwacht rendement 4% 4,72% 5,44% 6,16%
Verwacht risico (std. dev.) 5,02% 7,47% 10,21% 13,05%


Het risico is weergegeven in standaarddeviatie. De standaarddeviatie is een maatstaf voor de jaarlijkse variatie van de rendementen. In 97,5% van de gevallen bevindt het jaarlijkse rendement zich boven: het verwachte rendement – 2 x standaarddeviatie. Deze grens ligt voor minder risico op -6,91%, voor gemiddeld risico bij -11,14% en voor meer risico -15,91%.

Let op: Dit zijn indicaties en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

Benieuwd wat Semmie voor jou kan betekenen? Probeer onze rekentool en je weet het in 1 minuut.Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.