Veiligheid

Wat gebeurt er met mijn geld als Semmie failliet gaat?

Als je een rekening bij Semmie opent, dan open je direct een rekening op je eigen naam. Je maakt dus nooit geld over naar Semmie, maar altijd naar een rekening die op jouw naam staat.

In het geval van een faillissement wordt er onderscheid gemaakt tussen het cashgeld dat op je rekening staat en de beleggingen die je bezit.

  • Het cashgeld dat op je rekening staat valt onder het depositogarantiestelsel. Dit betekent dat je cashgeld tot een maximaal bedrag van €100.000 beschermd is bij een faillissement.
  • Je beleggingen vallen onder de Wet op het giraal effectenverkeer (Wge). De Wge schrijft voor dat beleggingen nooit op naam van Semmie, of onze depotbank BinckBank, mogen staan. Ze staan altijd op jouw naam en zijn van jou. Dus: mocht Semmie failliet gaan, dan vallen jouw beleggingen buiten de boedel van Semmie. Jij houdt dus alles wat op je rekening staat in eigen bezit bij een eventueel faillisement.

Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.