Lijfrenterekening (uitkerend)

Wat gebeurt er met mijn uitkering als ik kom te overlijden?

Als je gedurende de looptijd van je rekening komt te overlijden, gaat de waarde van je rekening naar je erfgenamen. Bij het gebruik van dat geld moeten je erfgenamen wel rekening blijven houden met de geldende wet- en regelgeving. Na jouw overlijden blijven wij je geld beleggen volgens het afgesproken beleggingsprofiel, zolang we de afwikkeling van je rekening nog niet hebben kunnen afronden.

Als je periodieke uitkering al is gestart op het moment van jouw overlijden, dan onderbreken we die totdat Semmie heeft kunnen vaststellen wie jouw erfgenamen zijn en totdat ze alle benodigde informatie en documenten hebben ontvangen om de afhandeling van jouw lijfrenterekening mogelijk te maken. Zodra Semmie de juiste informatie heeft en je erfgenamen ook een rekening bij Semmie hebben geopend, zullen we de uitkeringen hervatten. Dit gebeurt onder dezelfde voorwaarden als oorspronkelijk met jou overeengekomen. Mocht je komen te overlijden voor de startdatum van de uitkering, dan zullen we de uitkering niet starten. De erfgenamen moeten dan op grond van de wet- en regelgeving het hun toekomende deel van de waarde gebruiken voor de aankoop van een nabestaandenlijfrente die voldoet aan de voorwaarden van de wet.

Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat