Lijfrenterekening

Wat gebeurt er met je lijfrenterekening als je persoonlijke situatie wijzigt?

Tijdens de looptijd van je Semmie Pensioen lijfrenterekening kunnen verschillende omstandigheden van invloed zijn op je persoonlijke (financiële) situatie. Dit kan gevolgen hebben voor je lijfrenterekening.


Wat gebeurt er als je overlijdt?

Als je overlijdt, eindigt de opbouwfase. Het tegoed op je Semmie lijfrenterekening komt dan toe aan je erfgenamen. Je overlijden moet zo snel mogelijk aan ons worden gemeld. De inleg die wij nog hebben ontvangen na de datum van overlijden moeten wij terugstorten naar je tegenrekening. Na je overlijden blijven wij conform het eerder overeengekomen beleid op basis van je leeftijd op het moment van overlijden beleggen. Van je erfgenamen hebben wij een verklaring van erfrecht nodig. Hiermee stellen we vast wie jouw erfgenamen zijn. Je erfgenamen geven daarna aan hoe het tegoed verdeeld moet worden. Elke erfgenaam afzonderlijk kan vervolgens kiezen wat hij met zijn gedeelte wil doen. Wij brengen geen opnamekosten in rekening.

Je erfgenamen kunnen met het tegoed het volgende doen.

 • Een nabestaandenlijfrente kopen. In dat geval moeten de erfgenamen uiterlijk 31 december van het tweede kalenderjaar na het jaar van uw overlijden een nabestaandenlijfrente hebben gekocht.
 • Het tegoed afkopen. Ook als je erfgenamen niet binnen de gestelde termijn een nabestaandenlijfrente kopen, gaan wij ervan uit dat het tegoed is afgekocht. Wij zijn dan verplicht loonheffing in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. Ook moeten je erfgenamen revisierente betalen. Wij beëindigen dan ook je Semmie lijfrenterekening.


Indien je overlijdt tijdens de looptijd geldt dat uit een testament of volgens het wettelijk erfrecht moet blijken wie de erfgenaam is (of erfgenamen zijn) voor het vermogen op de lijfrenterekening. Van je erfgenamen hebben wij een verklaring van erfrecht nodig. De erfgenamen krijgen dan recht op de resterende uitkering.


Wat gebeurt er als je gaat scheiden?

Als je gaat scheiden, kunt je het tegoed verdelen tussen jezelf en je ex-partner, maar je kunt ook de lijfrenterekening in eigen bezit houden. Er zijn 3 opties:

 • De lijfrenterekening blijft in jouw bezit, hierdoor blijft de situatie ongewijzigd.
 • Het saldo op de lijfrenterekening wordt verdeeld tussen jou en je ex-partner. Hoe het bedrag moet worden verdeeld vernemen moet blijken uit een door jullie beiden ondertekend echtscheidingsconvenant.
 • Je kiest ervoor om voortijdig je lijfrente af te kopen en het hele bedrag op te nemen. Dit is mogelijk maar heeft (fiscale) consequenties. Over het totaal van het bedrag dat wordt opgenomen betaal je een loonheffing van 52%. Daarnaast betaal je revisierente. Dit is een extra heffing van de Belastingdienst die moet worden voldaan als een lijfrente voortijdig wordt opgenomen. De revisierente bedraagt 20% en komt bovenop de loonheffing. Ook rekenen we servicekosten voor de afwikkeling. Deze servicekosten bedragen €100.


Wat gebeurt er als je fiscale partner overlijdt?

Als rekeninghouder van een Semmie lijfrenterekening moet je aantonen dat de overledene je fiscale partner is. Dit kan bijvoorbeeld met een gezamenlijke belastingaangifte. Daarna kun je het volgende doen.

 • Een nabestaandenlijfrente aankopen. Dit moet je binnen 6 maanden na de datum van overlijden van je partner doen. Hiervoor worden geen opnamekosten in rekening gebracht. De huidige rekening wordt dan wel gesloten.
 • De Semmie lijfrenterekening ongewijzigd door laten lopen tot de afgesproken uiterste einddatum.


Wat gebeurt er als je gaat emigreren?

Verhuis je tijdens de looptijd van je Semmie lijfrenterekening naar het buitenland en wil je wel fiscaal gunstig blijven beleggen voor uw pensioen? Dan kan dit zonder dat je fiscaal hoeft af te rekenen. Je dient dan wel de waarde over te dragen aan een andere bank of verzekeraar. Semmie Pensioen is namelijk alleen beschikbaar voor Nederlandse ingezetenen.

De Belastingdienst legt je namelijk in geval van emigratie een conserverende aanslag op die je nog niet hoeft te betalen. De Belastingdienst verleent uitstel van betaling voor een periode van 10 jaar. Als je je in die 10 jaar houdt aan de wettelijke voorwaarden van een lijfrenterekening, dan vervalt de aanslag na 10 jaar op je verzoek. Verhuis je tijdens deze 10 jaar terug, dan kun je gewoon doorsparen of beleggen. Als je je in die 10 jaar niet houdt aan de wettelijke voorwaarden, dan moet je de aanslag alsnog betalen.

Verhuis je naar het buitenland en wil je voortijd je lijfrente afkopen? Dan is dit ook mogelijk maar het heeft wel (fiscale) consequenties. Over het totaal van het bedrag dat wordt opgenomen betaal je een loonheffing van 52%. Daarnaast betaal je revisierente. Dit is een extra heffing van de Belastingdienst die moet worden voldaan als een lijfrente voortijdig wordt opgenomen. De revisierente bedraagt 20% en komt bovenop de loonheffing. Ook berekenen wij servicekosten voor de afwikkeling. Deze servicekostenbedragen €100.


Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt?

Je kunt het bedrag dat je op je lijfrenterekening staat eerder opnemen in geval van arbeidsongeschiktheid. Maar wel onder voorwaarden, en het heeft fiscale consequenties.

Om de inleg op de lijfrenterekening voortijdig op te nemen in verband met arbeidsongeschiktheid moet er aan 4 voorwaarden worden voldaan:

 1. Je bent langdurig arbeidsongeschikt;
 2. Je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
 3. Het bedrag dat van de lijfrenterekening op wordt genomen heeft een maximum. Hoe hoog dit bedrag precies is lees je op de website van de Belastingdienst.
 4. Je kunt aantonen dat je een periodieke uitkering ontvangt of binnenkort gaat ontvangen. Het kan gaan om een uitkering van het UWV of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.


Indien je aan deze voorwaarden kunt voldoen, dan kun je voortijdig je lijfrente afkopen. Je betaalt dan geen revisierente van 20%. Wel betaal je 52% loonheffing over het opgebouwde bedrag.


Financiële consequenties levensgebeurtenissen

Bij de afwikkeling van levensgebeurtenissen, waaronder bovenstaande levensgebeurtenissen, kunnen er extra belastingen of overige kosten worden gerekend. Dit zijn:

 • Loonheffing (49%)
 • Revisierente (20%)
 • Eenmalige servicekosten


In de tabel hieronder is het tariefoverzicht per levensgebeurtenis zichtbaar:

Levensgebeurtenis:

Loonheffing?

Revisierente?

Servicekosten?

Tarief

Afkoop meer dan €4.898

Ja

Ja

Ja

€100

Afkoop niet meer dan €4.898 (‘kleine lijfrente’)

Ja

Nee

Ja

€100

Verboden handeling

Ja

Ja

Ja

€100

Arbeidsongeschiktheid

Ja

Nee

Nee

N.v.t.

Overlijden cliënt en erfenis

Ja

Nee

Nee

N.v.t.

Overlijden fiscale partner

Ja

Nee

Nee

N.v.t.

Scheiding:

1. De cliënt zet het lijfrenteproduct voort op dezelfde lijfrenterekening

Nee

Nee

Nee

N.v.t.

2. De balans op het lijfrenteproduct wordt verdeeld

Nee

Nee

Nee

N.v.t.

3. De cliënt kiest voor een volledige afkoop

Ja

Ja

Ja

€100

Emigratie:

1. De cliënt kiest voor een volledige afkoop

Ja

Ja

Ja

€100

2. De cliënt zet het lijfrenteproduct voort bij een andere aanbieder

Nee

Nee

Nee

N.v.t.

Inkomende waardeoverdracht

Nee

Nee

Nee

N.v.t.

Uitgaande waardeoverdracht

Nee

Nee

Nee

N.v.t.

Stakingswinst

Nee

Nee

Nee

N.v.t.

Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat