Over Semmie Pensioen

Kan ik mijn pensioenproduct makkelijk overboeken van of naar Semmie?

Ja, dat kan heel eenvoudig. Er is dan sprake van waardeoverdracht pensioen. Dit is het geval als je pensioengeld binnen een fiscaal vriendelijk product (zoals lijfrente) of je werkgeverspensioen overboekt van de ene aanbieder naar de ander. Je kunt ervoor kiezen om dit van een andere aanbieder naar Semmie over te boeken, of van Semmie naar een andere aanbieder.

Om te zorgen dat de waardeoverdracht zo soepel mogelijk verloopt en je geen belasting hoeft te betalen, hebben verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen een aantal werkafspraken gemaakt. Die afspraken zijn vastgelegd in de Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Om ervoor te zorgen dat het door jouw opgebouwde kapitaal zorgvuldig en soepel wordt overgedragen van of naar ons heeft ook Semmie zich hierbij aangesloten. Alle PSK-deelnemers kun je overigens vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Doordat we deelnemen aan het PSK garanderen we dat we de overdracht tijdig en voorzien van alle gegevens regelen. Alle partijen die deelnemen aan de PSK hebben afspraken gemaakt met de intentie om de overdracht binnen 14 dagen te regelen. Mocht de termijn van 14 dagen overschreden worden, dan wordt de wettelijke rente door de overdragende partij vergoed.


Waardeoverdracht naar Semmie

Bij Semmie kun je ervoor kiezen om lijfrente op te bouwen, of om lijfrente uit te laten keren wanneer je met pensioen gaat. Heb je een tegoed op een bestaande lijfrenterekening of lijfrenteverzekering bij een andere PSK-deelnemer? En wil je dit tegoed overhevelen naar een rekening bij Semmie om dit bedrag verder uit te bouwen of om verder uit te laten keren? Maak dan gebruik van het formulier Waardeoverdracht naar Semmie.

Als de overdragende partij geen PSK-deelnemer is, kan het iets langer duren voordat aan alle formaliteiten is voldaan. De reden daarvan is dat er dan een vrijwaringsverklaring moet worden opgesteld die naar tevredenheid is van de overnemende partij.

Heb je hulp nodig met de waardeoverdracht naar Semmie? Neem dan contact met ons op via de chat. We zijn 7 dagen per week, van 08:00 tot 22:00 uur beschikbaar.


Waardeoverdracht van Semmie naar een nieuwe aanbieder

Als je besluit om de waarde van je lijfrenterekening bij Semmie onder te brengen bij een andere aanbieder, dan is dat ook mogelijk. Voor de overdracht hebben we de volgende gegevens nodig:

  • Een formulier kapitaaloverdracht van je nieuwe aanbieder samen met een bevestiging van de aanvraag;
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitsbewijs);
  • Bij overdracht van een lijfrenteverzekering;
    a. De originele polis.
    b. Bij tussentijdse beëindiging een getekende opgave waardeoverdracht.


De informatie kun je opsturen naar info@semmie.nl.


Wat je nog moet weten over de overdracht

De aangesloten partijen bij het PSK hebben afspraken gemaakt met de intentie om de waardeoverdracht binnen een tijdsbestek van 14 dagen, nadat alle benodigde documenten zijn ontvangen, fiscaal geruisloos over te dragen naar een andere aangesloten partij. Indien de veertiende dag in het weekend of op een feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende dag. Het is belangrijk dat je het verzoek tot waardeoverdracht uiterlijk 1 werkdag voor de handelsdag aanlevert. Semmie handelt in principe elke werkdag, met uitzondering van de feestdagen. Binnen 14 dagen vanaf de handelsdag zullen we je waardeoverdracht uitvoeren. Als de betaling niet binnen 14 dagen plaatsvindt door Semmie, dan vergoeden wij de wettelijke rente.

Antwoord op je vraag niet gevonden? Vraag het gerust via de chat.

Open de chat