Wat is streefrendement?

Het streefrendement is het verwachte rendement per jaar berekend over een langere periode. Bij de berekening is rekening gehouden met zowel dalende als stijgende markten. De streefrendementen zijn daarom anders dan onze historische rendementen. De historische rendementen zijn de resultaten die we in het verleden hebben behaald. Het streefrendement is het verwachte gemiddelde rendement per jaar over een lange termijn.


Om tot een verwacht rendement te komen heeft Semmie de aanbevelingen uit de leidraden van de AFM gebruikt voor het schatten van de rendementen en risico’s.


De indeling in beleggingscategorieën en de schatting van standaarddeviaties en correlaties zijn gebaseerd op het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 van de VBA Beleggingsprofessionals (VBA). De VBA heeft haar aanbevelingen geactualiseerd in het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015.


Op basis van de bovengenoemde inschattingen én de gemiddelde verdeling van de modelportefeuilles heeft Semmie verwachte rendementen en risico’s berekend. Voor de gemiddelde verdeling van de modelportefeuille wordt gebruik gemaakt van de vooraf vastgestelde bandbreedtes per beleggingscategorie.

De onderstaande tabel geeft inzicht in het verwachte rendement en risico:

Beleggingscategorie Gewicht Minder risico Gemiddeld Meer risico

Liquiditeiten


1%

1%

1%

Obligaties


69%

49%

29%

  • Staatsleningen EMU

50%

34,00%

24,00%

14,00%

  • Bedrijfsobligaties Investment grade Euro

40%

28,00%

20,00%

12,00%

  • Staatsleningen opkomende markten (lc)

10%

7,00%

5,00%

3,00%

Aandelen


30%

50%

70%

  • Aandelen ontwikkelde markten

85%

25,50%

42,50%

59,50%

  • Aandelen opkomende markten

15%

4,50%

7,50%

10,50%

Verwacht rendement


3,93%

4,64%

5,35%

Verwacht risico


5,42%

7,89%

10,63%

Het risico is weergegeven in standaarddeviatie. De standaarddeviatie is een maatstaf voor de jaarlijkse variatie van de rendementen. In 97,5% van de gevallen bevindt het jaarlijkse rendement zich boven: het verwachte rendement – 2 * standaarddeviatie. Deze grens ligt voor minder risico op -6,91%, voor gemiddeld risico bij -11,14% en voor meer risico -15,91%.

Let op: Dit zijn indicaties en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

Benieuwd wat Semmie voor jou kan betekenen? Probeer onze rekentool en je weet het in 1 minuut.Probeer Semmie uit

Je opent in 5 minuten online een rekening en vanaf €50 kun je ons al uitproberen. Semmie is dagelijks opzegbaar dus je zit nergens aan vast.

Nu starten
Risicoloos beleggen bestaat niet.
Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

© Semmie 2019. Kamer van Koophandel nummer 30226925. Wij zijn te vinden op Generaal Vetterstraat 75C, 1059 BT, Amsterdam.