Wat verstaat Semmie onder duurzaam beleggen?

Semmie kiest voor duurzame beleggingsfondsen omdat we naast financieel rendement ook maatschappelijk voordeel belangrijk vinden. We houden met het samenstellen van de fondsen rekening met mens, milieu en maatschappij. Dit gaat dus niet alleen over CO2-uitstoot, maar bijvoorbeeld ook over mensenrechten.

Mens

Semmie belegt niet in fondsen die te maken hebben met genetische manipulatie, kinderarbeid en adult entertainment. We zorgen ervoor dat de beleggingen passen bij onze normen en waarden. Hierbij zijn de rechten van de mens, eerlijke lonen en sociale betrokkenheid van belang.

Milieu

Kernenergie en andere schadelijke stoffen zoals alcohol en tabak worden van te voren uitgesloten. De Semmie portfolio's zorgen voor een positieve impact op milieu door te beleggen in zon en windenergie bijvoorbeeld.

Maatschappij

Bedrijven met slechte arbeidsomstandigheden en/of frauduleuze activiteiten worden uitgesloten. Een gezonde corporate governance, transparantie en lange termijn waardecreatie is een belangrijke focus in de Semmie portefeuilles.

Hoe wordt duurzaamheid gemeten bij Semmie?

Semmie meet de duurzaamheid aan de hand van de ESG-score. Daarnaast worden er ook bedrijven uitgesloten op basis van hun activiteiten. Dit gebeurt als een bedrijf in verband kan worden gebracht met bijvoorbeeld wapens, alcohol, tabak of kernenergie.

Wat is een ESG-score?

De ESG-score staat voor ‘Environmental, Social and Governance’. Deze score meet de eisen die gesteld worden op het gebied van milieubeheer, maatschappij en goed en transparant bestuur.

Probeer Semmie uit

Je opent in 5 minuten online een rekening en vanaf €50 kun je ons al uitproberen. Semmie is dagelijks opzegbaar dus je zit nergens aan vast.

Nu starten
Risicoloos beleggen bestaat niet.
Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

© Semmie 2019. Kamer van Koophandel nummer 30226925. Wij zijn te vinden op Generaal Vetterstraat 75C, 1059 BT, Amsterdam.