Wat verstaat Semmie onder duurzaam beleggen?


Semmie kiest voor duurzame beleggingsfondsen omdat we naast financieel rendement ook maatschappelijk voordeel belangrijk vinden. We houden met het samenstellen van de fondsen rekening met mens, milieu en maatschappij. Dit gaat dus niet alleen over CO2-uitstoot, maar bijvoorbeeld ook over mensenrechten.


Mens

Semmie belegt niet in fondsen die te maken hebben met genetische manipulatie, kinderarbeid en adult entertainment. We zorgen ervoor dat de beleggingen passen bij onze normen en waarden. Hierbij zijn de rechten van de mens, eerlijke lonen en sociale betrokkenheid van belang.


Milieu

Kernenergie en andere schadelijke stoffen zoals alcohol en tabak worden van te voren uitgesloten. De Semmie portfolio's zorgen voor een positieve impact op milieu door bijvoorbeeld te beleggen in zonne- en windenergie.


Maatschappij

Bedrijven met slechte arbeidsomstandigheden en/of frauduleuze activiteiten worden uitgesloten. Een gezonde corporate governance, transparantie en lange termijn waardecreatie is een belangrijke focus in de Semmie portefeuilles.

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Getoonde rendementen in het beeldmateriaal zijn fictief.

Investeer in jouw toekomst

Meer dan 15.000 beleggers gingen je voor. Binnen 5 minuten open je een beleggingsrekening en vanaf €500 start je al met beleggen. Zet jij een automatische incasso aan? Dan zijn de eerste 3 maanden gratis. Een Semmie rekening is altijd kosteloos opzegbaar.

Open een rekening
Start met beleggen bij Semmie