AAA, of Triple A, is de hoogste kwalificatie die een bedrijf of land voor kredietwaardigheid kan krijgen. Wanneer een bedrijf of land de kwalificatie AAA heeft gekregen is de kredietwaardigheid van dit bedrijf of land maximaal.


Wie beoordeelt de kredietwaardigheid?

De kredietwaardigheid wordt in de meeste gevallen beoordeelt door Moody’s en Standard & Poor’s. Dit zijn grote Amerikaanse kredietbeoordelaars.

Wil je als bedrijf een beoordeling krijgen, dan zul je hiervoor moeten betalen. Landen worden daarentegen eens in de zoveel tijd beoordeeld. Zonder dat daar geld voor wordt gevraagd. De beoordeling van Nederland maar ook die van de Verenigde Staten is momenteel AAA.


Wat is het voordeel van een AAA-rating?

De kredietrating is een risico-indicator. Een lage rating betekent dat er sprake is van een hoog risico bij het bedrijf of land dat wil lenen. Kan het zijn schulden later wel terugbetalen? Voor dit hoge risico eisen banken en beleggers vaak een hoge rente. Hierdoor wordt het duurder om te lenen.

Bij een laag risico, zoals bij een AAA-rating, zal de rente wat lager zijn maar heeft men over het algemeen meer garanties dat de leningen terugbetaald worden.