Aandelen zijn niets anders dan het bewijs dat je eigenaar bent van een (heel klein) deel van een bedrijf. Jij ‘houdt’ een aandeel in dat bedrijf en bent dus aandeelhouder. Met het geld dat je voor het aandeel hebt betaald, kan het bedrijf vervolgens investeringen doen.

Aandelen worden ‘op naam’ of ‘aan toonder’ uitgegeven. Aandelen op naam worden in een register ingeschreven, daarom worden ze ook wel registeraandelen genoemd. Hierdoor weet iedereen precies wie de aandeelhouders van het bedrijf zijn. Aandelen aan toonder staan niet op naam. Het ‘tonen’ van deze aandelen is voldoende, inschrijving in het register is niet nodig. Dit soort aandelen zijn makkelijker verhandelbaar. Alle aandelen die op de beurs worden verhandeld, zijn dan ook aandelen aan toonder. En de bedrijven waar Semmie via aandelenfondsen in belegt, zijn allemaal beursgenoteerd.


De geschiedenis van aandelen

In Nederland worden aandelen (aan toonder) verhandeld op de Amsterdamse beurs: Euronext Amsterdam. Euronext bestaat pas sinds 2000, maar de Amsterdamse beurs bestaat al sinds 1606. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) kreeg van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden het monopolie op de gehele overzeese handel. En in de jaren die volgden werd de VOC het grootste handelsbedrijf ter wereld, de eerste multinational. Om de overzeese tochten van de VOC te financieren, konden inwoners van de Republiek in de VOC investeren door aandelen te kopen. Deze aandelen werden onderling verhandeld op de beurs in Amsterdam. Precies zoals dat vandaag de dag gaat. Nou ja, precies. Vandaag wordt 90% van de aandelen via algoritmes verhandeld.